gasten online
Registreer en profiteer!
Ik wil starten
Stappenplan
 

De eenmanszaak

Wil jij beginnen met ondernemen? Dan zijn er diverse rechtsvormen waaruit je kunt kiezen. Het vaakst gaan starters voor een eemanszaak. Overigens is dit geen officiële 'rechtspersoonlijkheid', maar een economische activiteit van een natuurlijk persoon die de onderneming (eenmanszaak) drijft.

Juridisch gezien wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het vermogen van de onderneming en het privé vermogen van de natuurlijk persoon. Fiscaal gezien wordt er wel onderscheid gemaakt. Volgens de regels van de inkomstenbelasting kan de eigenaar van de eenmanszaak als ondernemer gezien worden. Daardoor zijn er over de inkomsten van de eenmanszaak fiscale voordelen te behalen.

Of de eigenaar van de eenmanszaak als ondernemer wordt gezien hangt volgens de rechtspraak van het volgende af: is het een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, waarbij het ‘duurzame’ het verschil is met het eveneens voor de inkomstenbelasting belaste ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Met andere woorden: werk je genoeg uren in/aan je bedrijf om als ondernemer te worden gezien? Of zijn jouw werkzaamheden ‘overige werkzaamheden’?

Oprichting

De oprichting van een eenmanszaak is relatief simpel. De oprichter kan dit doen door de eenmanszaak in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Per natuurlijk persoon kan er slechts één eenmanszaak geopend worden. Een eenmanszaak mag wel meerdere handelsnamen voeren.

Aansprakelijkheid

Aangezien er juridisch geen onderscheid gemaakt wordt tussen het vermogen van de eenmanszaak en het vermogen van de natuurlijk persoon/eigenaar, is deze volledig aansprakelijk voor alle handelingen en voor de financiële status van de eenmanszaak. Eventuele schuldeisers kunnen dus niet alleen aanspraak maken op het vermogen van de eenmanszaak maar, als dat er niet in voldoende mate is, ook op het privévermogen (en bezit) van de eigenaar. Als de eenmanszaak failliet gaat, is de eigenaar ook met zijn privé vermogen volledig aansprakelijk hiervoor. Indien dit niet geregeld is in huwelijkse voorwaarden is de partner van de eigenaar ook aansprakelijk voor de schulden.

Sociale zekerheid en verzekeringen

Als je als ondernemer werkt vanuit een eenmanszaak heb je na jouw 65e levensjaar recht op een AOW uitkering. Dit is een minimum inkomen. Eventueel aanvullend pensioen dien je zelf te regelen. Om de premie van de pensioenverzekering betaalbaar te houden is het aan te raden dit op zo jong mogelijke leeftijd te regelen. Als eigenaar van de eenmanszaak ben je geen werknemer en kan je dus GEEN aanspraak maken op de werknemersverzekeringen zoals de Ziektewet, WW en WIA. Aanvullende verzekeringen op dit gebied dien je zelf af te sluiten.

Personeel

Het is mogelijk om in een eenmanszaak personeel aan te nemen. De eenmanszaak geldt op dat moment als werkgever met alle bijkomende rechten en plichten.

De voordelen van een eenmanszaak:

  • lage oprichtingskosten;
  • eenvoudige en snelle oprichting;
  • de (enige) eigenaar heeft alle beslissingsmacht;
  • bij wijzigende omstandigheden is de eenmanszaak eenvoudig hier op aan te passen;
  • de opbrengsten komen volledig aan de eigenaar toe.

De nadelen van een eenmanszaak:

  • geen mogelijkheid tot vermogensopbouw (vermogensopbouw vindt privé plaats);
  • de continuïteit is afhankelijk van eigenaar (ziekte, overlijden);
  • alleen onder bepaalde voorwaarden fiscale vrijstellingen mogelijk;
  • het belaste deel van de winst wordt hoger belast dan bij vennootschappen;
  • de eigenaar is volledig aansprakelijk met zijn privébezit.

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je advies?


 
 

x

Bedankt voor je interesse in deze download. Wij hebben deze download beschikbaar gesteld via zzpmodelovereenkomsten.nl, je kunt jezelf daar gratis aanmelden, online het model invullen, online ondertekenen en bewaren. Klik hier om jezelf gratis aan te melden.
Volg deze link om het door jouw opgevraagde item in te kunnen zien.

Om een bestand te kunnen downloaden of in te kunnen zien, moet je ingelogd zijn. Login of registreer jezelf gratis!
Log in om de download te openen.
Vul onderstaand jouw mailadres in en ga akkoord met de voorwaarden om jouw download te kunnen openen.