• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Update datum:
  • Leestijd: 2 min

De BVm, de rechtsvorm speciaal voor de maatschappelijke ondernemer

Voorheen viel je bij het kiezen van een rechtsvorm als ondernemer met een sociaal of maatschappelijk doel tussen wal en schip. Een corporatie leek de enige keus, ondanks enkele bezwaren die daaraan kleven. Een besloten vennootschap (bv) had een te zakelijk karakter, waardoor het maatschappelijke doel te veel naar de achtergrond verdween. Maar er is goed nieuws! Het kabinet is bezig met het uitwerken van een nieuwe, wettelijke regeling voor de besloten vennootschap met een maatschappelijk doel, de BVm.

Wat houdt deze BVm in?

Met deze nieuwe, innovatieve rechtsvorm wil de overheid zorgen dat maatschappelijke ondernemingen beter zichtbaar zijn, voornamelijk tegenover zakenrelaties. Zo kan een bedrijf met deze rechtsvorm bijvoorbeeld uitstralen dat het meer belang hecht aan maatschappelijke impact dan aan het uitkeren van winst aan de aandeelhouders.

Wat maakt de BVm anders dan de bv zoals we die kennen?

Het idee om met de BVm te komen in plaats van een nieuwe rechtsvorm, is dat de regels van de bestaande bv niet gewijzigd worden. De BVm is als het ware een afbakening binnen de besloten vennootschap. Wie de BVm gebruikt als rechtsvorm zal dus nog steeds aan de voorschriften voor een ´gewone´bv moeten voldoen. Dit is vooral van belang als het gaat om de fiscale wetgeving die van toepassing is op de bv.

 

Bij iedere winstbestemming of uitkering vaststelling behoort het maatschappelijk doel van de BVm voorop te staan.

Bas van der Werf

Daarnaast is een BVm verplicht om het maatschappelijk doel dat wordt omschreven in de statuten, zichtbaar na te streven in de werkzaamheden die je verricht. Denk bij maatschappelijke doelen aan zaken als arbeidsmarktparticipatie, mensenrechten en andere doelen die volgens de ANBI-regeling als algemeen nuttig kunnen worden aangemerkt.

Bij iedere winstbestemming of uitkering vaststelling behoort het maatschappelijk doel van de BVm voorop te staan. Het bestuur mag een besluit tot uitkering dus niet goedkeuren als hierdoor het voorop stellen van het maatschappelijk doel zou worden belemmerd.

Over ieder boekjaar moet in een verslag worden gemeld welke maatschappelijke waarden zijn gecreëerd met de werkzaamheden. Bovendien is de BVm verplicht om een openbaar maatschappelijk winst- en reservebeleid bij te houden met een concrete inschatting van de te verwachten winst en de bestemming van deze winst. 

Meer weten over rechtsvormen?

Meer weten over welke rechtsvormen en al dan niet bijbehorende rechtspersoonlijkheden mogelijk zijn? HalloLex helpt je graag. Wij weten welke (juridische) afwegingen er gemaakt kunnen worden!

 

Terug naar overzicht
Bas van der Werf

Bas van der Werf

Bas van der Werf is de oprichter van de online juridische dienstverlener HalloLex. Hij verzorgt met zijn bedrijf contracten van algemene voorwaarden tot alles omtrent de AVG. Lex volgen? Dat kan op Instagram via @hallolex_nl of kijk op de website!.