Gratis model samenwerkingsovereenkomst voor zzp'ers

Er zijn veel modellen van samenwerkingsovereenkomsten in omloop, maar er zijn ook veel soorten samenwerkingen. Als iemand voor jou producten gaat verkopen is dat iets heel anders dan dat je samen een nieuwe app voor een smartphone gaat ontwikkelen.

Het is dus niet mogelijk om één standaard samenwerkingsovereenkomst te ontwikkelen. Duidelijkheid is belangrijker dan juridisch taalgebruik. Maak duidelijke afspraken en zorg dat deze ook meetbaar en af te dwingen zijn. Bijvoorbeeld dat als iemand geheimhouding schendt, dat daar een boete op staat.

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

Meer over de juridische service
Juridische service

Kijk eerst of je de onderstaande vragen kunt beantwoorden. Zet het op papier in taal die je dagelijks gebruikt. Je kunt er dan al een handtekening onder zetten, of het eerst nog verder laten uitwerken door een jurist.

  • Wie zijn de partijen die de overeenkomst aangaan? Heb je een contract met een persoon, of met een rechtsvorm?
  • Wat is de scope van de overeenkomst? Wat valt er wel en niet onder? Wat doen partijen buiten de samenwerking om?
  • Wat is de verantwoordelijkheid van de ene partij? Welke activiteiten moet hij uitvoeren? Welke goederen of informatie moet 'ie ter beschikking stellen?
  • Wat is de verantwoordelijkheid van de andere partij?
  • Wie betaalt welke kosten? En wie doet welke investeringen?
  • Als er opbrengsten zijn of winst, voor wie zijn die dan? Tot welk bedrag? Is er een vergoeding voor degene die de klant heeft aangebracht?
  • Wanneer eindigt de samenwerking? En wat gebeurt er dan met de klanten? En met eventuele concepten, teksten en software? Wie krijgt deze?
  • Is de samenwerking exclusief? Of mogen beide partijen nog meer van dit soort samenwerkingen aangaan? En als de samenwerking exclusief is, onder welke voorwaarden (bijvoorbeeld dat een distributeur voldoende verkoopt)?
  • Hoe fout mag het gaan voordat één van de partijen de samenwerking op mag zeggen? En wat gebeurt er dan?
  • Hoe is het overleg tussen de partijen geregeld? En welke informatie is geheim, en welke niet?

Gratis model samenwerkingsovereenkomst

Als je een goed businessplan hebt voor je samenwerking, en je hebt de bovenstaande vragen beantwoord, dan ben je al een heel eind op weg. Hieronder kun je gratis het voorbeeld van een samenwerkingscontract downloaden.

Meer informatie over hoe je het beste kunt samenwerken, vind je hier. Andere gratis te downloaden modelcontracten, algemene voorwaarden, overeenkomsten en e-books vind je in op onze downloads-pagina.

Onze partners

Boekhoudpakketten vergelijken?

Boekhoudpakketten vergelijken?

Ben jij op zoek naar een geschikt boekhoudprogramma om jouw administratie (deels) zelf te doen? We hebben voor jou een aantal gangbare aanbieders op een rijtje gezet.