• Laatste update:
  • Update datum:
  • Leestijd: 7 min

Alles over de btw-aangifte als zzp'er

De meeste zzp'ers krijgen te maken met de btw-aangifte, ook wel omzetbelasting (ob) genoemd. Btw staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Wanneer je als zzp'er ‘waarde toevoegt’ (lees: omzet draait) bereken je daar btw over. Deze btw moet worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Wie is btw-plichtig?

Of je btw-plichtig bent, bepaalt de Belastingdienst. Deze laat jou weten of je ondernemer bent voor de btw zodra je je aanmeldt (als je start met je bedrijf). Dit is afhankelijk van jouw bedrijfsactiviteiten. Let op: het kan zo zijn dat je wél ondernemer bent voor de btw, maar niet voor de inkomstenbelasting.

Btw-nummer en waarover reken je btw?

Wanneer de Belastingdienst beslist dat je btw-plichtig bent, ontvang je een btw-nummer. Het btw-identificatienummer bestaat uit een landcode NL, 9 cijfers, letter B, en een controlegetal van 2 cijfers. Dit nummer moet je vermelden op facturen die jij aan je klanten of opdrachtgevers stuurt. Zowel het leveren van goederen als het verlenen van diensten is in Nederland belast met btw.

Tarieven: 0%, 9% en 21%

Welk tarief op de geleverde goederen of diensten van toepassing is, hangt af van de producten of diensten. Het standaardtarief is 21%. Dit tarief geldt voor alle goederen en diensten, tenzij anders is bepaald.

In 2019 is het lage btw-tarief van 6% verhoogd naar 9%. Het tarief van 9% wordt (onder andere) geheven op goederen en diensten die tot de primaire levensbehoeften worden gerekend. Bijvoorbeeld: eten en drinken (uitgezonderd alcoholhoudende dranken), geneesmiddelen, boeken, agrarische producten en diensten.

Een 0% btw-tarief betekent dat je geen btw berekent, maar dat je wel voorbelasting mag aftrekken. Het 0% tarief geldt voor goederen die je exporteert (de zogeheten intra-communautaire levering).

Vrijstelling van btw

Een aantal goederen of diensten zijn vrijgesteld van btw. Je berekent dan geen btw, maar je mag ook geen voorbelasting aftrekken. Vrijgesteld van btw is onder andere: onderwijs, (een groot deel van de) gezondheidszorg, sociaal-culturele instellingen, kinderopvang, financiële diensten en verzekeringen.

Vooraftrek van betaalde btw

Ondernemers mogen btw aftrekken op goederen en diensten die ze hebben ingekocht voor zakelijk gebruik. Btw die aan jou in rekening is gebracht op zaken als apparatuur, de inhuur van diensten, de aanschaf van kantoorartikelen enzovoorts mag je aftrekken van de btw die je zelf in rekening hebt gebracht.

Rekenvoorbeeld
Je draait in een kwartaal € 1.000 omzet. Hierover breng je jouw klanten € 210 btw in rekening. Het totaalbedrag op de facturen die jij de klanten stuurt is  €1.210. Daarnaast heb je voor € 121 (incl. btw) kantoorartikelen aangeschaft. Het btw bedrag van € 21 mag je in aftrek nemen als vooraftrek. Het bedrag wat je daadwerkelijk afdraagt aan de Belastingdienst in het betreffende kwartaal bedraagt € 189.

Aangifte btw

De meeste zzp'ers doen eens per kwartaal btw-aangifte. Soms moet je de btw-aangifte maandelijks of jaarlijks doen. Dit beslist de Belastingdienst en dit hangt af van het bedrag dat gemiddeld aan btw moet worden afgedragen.

Boekhoudpakketten vergelijken?

Ben jij als (startende) zzp'er op zoek naar een geschikt online boekhoudprogramma om jouw administratie (deels) zelf te doen? We hebben voor jou een aantal gangbare aanbieders op een rijtje gezet.

Boekhoudpakketten vergelijken
Boekhoudpakketten vergelijken?

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Is jouw omzet minder dan € 20.000 per jaar dan kun je in aanmerking komen voor de Kleine Ondernemersregeling. Per 1-1-2020 is deze regeling aangepast. Meer hierover lees je via deze link. Je hoeft dan geen aangifte omzetbelasting meer te doen. Let wel op dat alleen werkzaamheden die belast zijn met btw meetellen voor deze regeling. Vrijgestelde omzet voor de btw telt dus niet mee. Neem bijvoorbeeld de omzet als je leraar bent.

Aangifte geschiedt elektronisch

Je doet je aangifte elektronisch via het systeem van de Belastingdienst of via je boekhouder/adviseur. Het kan zijn dat je je eerste aangifte op papier moet doen. Dit staat op de brief die je van de Belastingdienst krijgt na je registratie. De meeste online boekhoudpakketten hebben de mogelijkheid om de aangifte rechtstreeks in te dienen.

Zelf aangifte doen

Je kunt ervoor kiezen om je aangifte zelf te doen. Een btw-administratie bijhouden is meestal eenvoudig en hoeft niet veel tijd te kosten. Als je relatief weinig facturen ontvangt en verstuurt, kun je een eenvoudige btw-administratie voeren en je btw-aangifte opstellen met een spreadsheet. Ontvang en verstuur je meer facturen, stap dan over op een (online) boekhoudprogramma.

Een aantal boekhoudprogramma’s die wij kunnen aanbevelen voor de btw-aangifte zijn:

 

Benieuwd welke boekhoudprogramma’s nog meer geschikt zijn voor zzp’ers en starters? We hebben een compleet overzicht gemaakt waar je eenvoudig een programma vindt die bij je past!

Vergelijk boekhoudprogramma's


Aangifte doen via boekhouder of accountant

Als je een boekhouder of accountant hebt, kun je hem of haar ook de btw-aangifte laten verzorgen. Een boekhouder/accountant is op de hoogte van regels betreffende bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer je diensten levert aan een opdrachtgever in het buitenland. Soms is het ook verstandig een boekhouder of accountant in te schakelen voor de aangifte inkomstenbelasting.

Btw-administratie

Aan de administratie van de btw stelt de Belastingdienst bepaalde eisen. Uit de administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw aan de Belastingdienst verschuldigd is en hoeveel btw als voorbelasting wordt afgetrokken. Per aangiftetijdvak moet jij - of je boekhouder - het volgende bijhouden:

  • afgegeven facturen;
  • ontvangen rekeningen;
  • uitgaven;
  • ontvangsten.      

Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de administratieonderdelen: verkoopboek, inkoopboek, kas- of bankboek.

Over deze uitgaven mag je geen btw aftrekken

Over een aantal uitgaven mag je de btw niet aftrekken. Via deze pagina van de Belastingdienst is heel duidelijk welke dat zijn. Btw op eten en drinken is bijvoorbeeld niet aftrekbaar. Vaak zijn deze uitgaven wel aftrekbaar als zakelijke kosten voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Op tijd aangifte doen

Je moet zelf in de gaten houden wanneer je btw moet betalen. De Belastingdienst heeft wel een handige app die voorkomt dat je te laat aangifte doet. Klik hier voor meer informatie.

Hulp of meer informatie nodig?

Wij werken samen met regionale boekhoudkantoren en accountants die jou als startende zzp'er graag op weg helpen, deze boekhoudkantoren en accountants vind je via onze hulp in de regio pagina.

TIP Veel meer praktische informatie over het doen van je btw-aangifte vind je in de gratis downloads hieronder.

Gratis downloads

Bekijk alle downloads

Wil je een gratis adviesgesprek met één van onze boekhoudpartners?

Onze partners

Op zoek naar hulp in jouw regio?

Op zoek naar hulp in jouw regio?

Onze aangesloten specialisten staan klaar om jou te helpen met jouw vragen als (startende) ondernemer. Wil je advies of meer informatie? Zoek hulp in jouw regio!

Boekhoudpakketten vergelijken?

Boekhoudpakketten vergelijken?

Ben jij als (startende) zzp'er op zoek naar een geschikt online boekhoudprogramma om jouw administratie (deels) zelf te doen? We hebben voor jou een aantal gangbare aanbieders op een rijtje gezet.