gasten online
Registreer en profiteer!
 

Alles over de btw-aangifte als zzp'er

De meeste zzp'ers krijgen te maken met de btw-aangifte. Btw staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Wanneer je als zzp'er ‘waarde toevoegt’ (lees: omzet draait) bereken je daar btw over. Deze btw moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. In plaats van btw spreekt men ook wel over omzetbelasting (ob).

Wie is btw-plichtig?

Of je btw-plichtig bent, bepaalt de Belastingdienst. Deze laat jou weten of je ondernemer bent voor de btw zodra je je aanmeldt (als je start met je bedrijf). Let op: het kan zo zijn dat je wél ondernemer bent voor de btw, maar niet voor de Inkomstenbelasting.

Btw-nummer en waarover reken je btw?

Wanneer de Belastingdienst beslist dat je btw-plichtig bent, ontvang je een btw-nummer. Dit nummer moet je vermelden op facturen die jij aan je klanten of opdrachtgevers stuurt. Als je een eenmanszaak hebt, is je btw-nummer afgeleid van je BSN-nummer (burgerservicenummer). Zowel het leveren van goederen als het verlenen van diensten is in Nederland belast met btw.

Tarieven 0%, 9% en 21%

Welk tarief op de geleverde goederen of diensten van toepassing is, hangt af van de producten of diensten. Een 0% btw-tarief betekent dat je geen btw berekent, maar dat je wel voorbelasting mag aftrekken. In 2019 is het btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Het tarief van 9% wordt (onder andere) geheven op goederen en diensten die tot de primaire levensbehoeften worden gerekend. Bijvoorbeeld: eten en drinken (uitgezonderd alcoholhoudende dranken), geneesmiddelen, boeken, agrarische producten en diensten. Het 0% tarief geldt voor goederen die je exporteert (de zogeheten intra-communautaire levering). Het standaardtarief is 21%. Dit tarief geldt voor alle goederen en diensten, tenzij anders is bepaald.

Vrijstelling

Een aantal goederen of diensten zijn vrijgesteld van btw. Je berekent dan geen btw, maar je mag ook geen voorbelasting aftrekken. Vrijgesteld van btw is onder andere: onderwijs, (een groot deel van de) gezondheidszorg, sociaal-culturele instellingen, kinderopvang, financiële diensten en verzekeringen.

Vooraftrek

Ondernemers mogen btw aftrekken op goederen en diensten die ze hebben ingekocht voor zakelijk gebruikt. Btw die aan jou in rekening is gebracht op zaken als apparatuur, de inhuur van diensten, de aanschaf van kantoorartikelen enzovoorts mag je aftrekken van de btw die je zelf in rekening hebt gebracht.

Voorbeeld

Je draait in een kwartaal € 1.000,- omzet. Hierover breng je jouw klanten € 210,- btw in rekening. Het totaalbedrag op de facturen die jij de klanten stuurt is  €1.210,-. Daarnaast heb je voor € 121,- (incl. btw) kantoorartikelen aangeschaft. Het btw bedrag van € 21,- mag je in aftrek nemen als vooraftrek. Het bedrag wat je daadwerkelijk afdraagt aan de belastingdienst in het betreffende kwartaal bedraagt € 189,-.

Aangifte

De meeste zzp'ers doen eens per kwartaal btw-aangifte. Soms moet je de btw-aangifte maandelijks of jaarlijks doen. Dit beslist de belastingdienst en dit hangt af van het bedrag dat gemiddeld aan btw moet worden afgedragen.

Kleine ondernemersregeling

Is de verschuldigde btw minder dan € 1.883 (2019) per jaar, dan mag je per jaar aangifte doen. Hiervoor stuur je een brief naar je belastingkantoor waarin je vraagt om per jaar aangifte te mogen doen. Nadat je je bij de Belastingdienst hebt aangemeld en btw-plichtig bent bevonden, krijg je aangifteformulieren toegestuurd.

Je kunt ook eventueel belastingvermindering krijgen. Je maakt dan gebruik van de zogenaamde kleine ondernemersregeling (KOR). Ben je per jaar € 1.345 of minder aan btw verschuldigd, dan hoef je geen btw af te dragen. Verwacht je dit ook de komende jaren? Je kunt dan ontheffing voor administratieve verplichtingen aanvragen. Je hoeft dan ook geen btw-aangifte meer te doen.

Ook als de verschuldigde btw tussen de € 1.345 en de € 1.883 per jaar bedraagt, kun je eventueel voor vermindering in aanmerking komen. Meer hierover lees je via deze link.

Aangifte geschiedt elektronisch

Je doet je aangifte elektronisch via het systeem van de Belastingdienst of via je boekhouder/adviseur. Het kan zijn dat je je eerste aangifte op papier moet doen. Dit staat op de brief die je van de Belastingdienst krijgt na je registratie.

Zelf aangifte doen

Je kunt ervoor kiezen om je aangifte zelf te doen. Een btw-administratie bijhouden is meestal eenvoudig en hoeft niet veel tijd te kosten. Als je relatief weinig facturen ontvangt en verstuurt, kun je een eenvoudige btw-administratie voeren en je btw-aangifte opstellen met een spreadsheet. Ontvang en verstuur je meer facturen, stap dan over op een (online) boekhoudprogramma.

Aangifte doen via boekhouder of accountant

Als je een boekhouder of accountant hebt, kun je hem of haar ook de btw-aangifte laten verzorgen. Een boekhouder/accountant is op de hoogte van regels betreffende bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer je diensten levert aan een opdrachtgever in het buitenland. Soms is het ook verstandig een boekhouder of accountant in te schakelen voor de aangifte inkomstenbelasting.

Btw-administratie

Aan de administratie van de btw stelt de Belastingdienst bepaalde eisen. Uit de administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw aan de Belastingdienst verschuldigd is en hoeveel btw als voorbelasting wordt afgetrokken. Per aangiftetijdvak moet jij - of je boekhouder - het volgende bijhouden:

  • afgegeven facturen;
  • ontvangen rekeningen;
  • uitgaven;
  • ontvangsten.      

Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de administratieonderdelen: verkoopboek, inkoopboek, kas- of bankboek.

Geen btw aftrekken

Over een aantal uitgaven mag je de btw niet aftrekken. Btw op eten en drinken is bijvoorbeeld niet aftrekbaar. Via deze pagina van de Belastingdienst is heel duidelijk welke dat zijn. Vaak zijn deze uitgaven wel aftrekbaar als zakelijke kosten voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Btw brief

Je moet zelf in de gaten houden wanneer je btw moet gaan betalen. De Belastingdienst heeft wel een handige app die voorkomt dat je te laat aangifte doet. Klik hier voor meer informatie.

Hulp of meer informatie nodig?

Wij werken samen met regionale boekhoudkantoren en accountants die jou als startende zzp'er graag op weg helpen, deze boekhoudkantoren en accountants vind je via www.zzpboekhoudkantoor.nl. Op www.financienvoorzzpers.nl staan gratis handige downloads, bijvoorbeeld de download ‘registratie inkoop en verkoopfacturen’ om de facturen te registreren.

TIP Meer weten over ondernemen? In het Handboek Ondernemen 2019 van de Belastingdienst vind je praktische informatie over premies, belastingen en bijdragen. Download het gratis handboek hieronder.

Downloads

Whitepaper 

Btw-aangifte voor zzp'ers

Handboek 

Ondernemen 2019 Belastingdienst

Bekijk alle downloads

Wil je een gratis adviesgesprek met één van onze boekhoudpartners?

Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Woonplaats
Telefoonnummer
Jouw vraag of opmerking

 
   

x

Bedankt voor je interesse in deze download. Wij hebben deze download beschikbaar gesteld via zzpmodelovereenkomsten.nl, je kunt jezelf daar gratis aanmelden, online het model invullen, online ondertekenen en bewaren. Klik hier om jezelf gratis aan te melden.
Volg deze link om het door jouw opgevraagde item in te kunnen zien.

Om een bestand te kunnen downloaden of in te kunnen zien, moet je ingelogd zijn. Login of registreer jezelf gratis!
Log in om de download te openen.
Vul onderstaand jouw mailadres in en ga akkoord met de voorwaarden om jouw download te kunnen openen.