• Laatste update:
 • Update datum:
 • Leestijd: 2 min

Debiteuren, balans, memoriaal? Boekhoudtermen voor zzp'ers

Boekhouden is een vak. Accountants hebben er een jarenlange studie voor nodig. Maar als je een paar begrippen snapt, kun jij prima een deel van je boekhouding zelf doen. Voordeel is dat je inzicht krijgt in jouw financiële situatie en je accountant voor een deel ontlast. In dit kennisartikel geven we je een spoedcursus ‘boekhoudtermen voor zzp'ers’.

Balans

Een balans bestaat uit twee delen. Deze delen moeten altijd, zoals de naam al zegt, in balans zijn. Aan de debetzijde (activa) zijn alle bezittingen opgenomen. Aan de creditzijde (passiva) vind je alle schulden en het eigen vermogen.

Relevante termen:

 • Bezittingen: bijvoorbeeld gebouwen, inventaris, voorraad, kasgeld en debiteuren.
 • Schulden: bijvoorbeeld leningen en crediteuren.
 • Eigen vermogen: wat de eigenaar zelf heeft ingebracht.

Grootboek

Een onderneming heeft te maken met veel mutaties, ofwel financiële wijzigingen. Omdat de balans in evenwicht moet zijn, zouden er bij iedere wijziging posten worden aangepast. Dit kost veel tijd, daarom maak je gebruik van een grootboek. Het grootboek geeft inzicht in de financiële stromen die omgaan binnen je bedrijf. Het grootboek bestaat uit een aantal grootboekrekeningen, elk met een eigen, uniek nummer.

Voorbeelden grootboekrekeningen:

 • Rekeningen van bezit: bijvoorbeeld gebouwen, voorraad en kas.
 • Rekeningen van schuld: bijvoorbeeld leningen en crediteuren.
 • De rekening eigen vermogen.

Dagboek

In het dagboek registreer je alle inkomsten en uitgaven. Deze kun je zien als een soort mappen waarin je je in- en verkopen registreert. Aan de hand van het dagboek wordt de journaalpost opgemaakt, waarover later meer. In boekhoudsoftware zoals Snelstart tref je een aantal standaard dagboeken aan. Je kunt altijd dagboeken toevoegen of verwijderen, maar de dagboeken Verkoop en Inkoop zijn verplicht.

TIP: Probeer Snelstart gratis uit.

Relevante termen:

 • Kas: alle contante inkopen en verkopen.
 • Bank: alle bankmutaties.
 • Verkoop: alle verkoopfacturen.
 • Inkoop: alle inkoopfacturen.
 • Memoriaal: een dagboek waar je overige boekingen plaatst.
Leestip: Experttips voor een succesvolle start als zzp'er

Leestip: Experttips voor een succesvolle start als zzp'er

De ervaringen die zzp-expert Martijn Pennekamp in de loop der jaren heeft opgedaan, heeft hij gebundeld in dit boek met 50 waardevolle tips voor een succesvolle start als zzp'er!

Journaalposten

De journaalpost is een soort balans die je niet ziet en altijd op nul moet staan. Stel, jij boekt voorraad in met een waarde van € 500, dan komt jouw dagboek Voorraad op PLUS € 500. Ergens moet er dan ook een tegenboeking komen om de balans weer op nul te krijgen. In dit geval zal het bedrag in het dagboek Bank op MIN € 500 komen, ervan uitgaande dat je deze inkoop met een bankbetaling hebt voldaan. Vroeger deed je dit handmatig. Tegenwoordig krijg je in de meeste boekhoudprogramma’s een voorstel, waardoor het (bijna) automatisch gaat.

Winst- en verliesrekening

Een winst- en verliesrekening wordt ook wel een resultatenrekening of exploitatierekening genoemd. Het geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten over een bepaalde periode, meestal een jaar. Hier kun je zien of het eigen vermogen is toe- of afgenomen.

Het maken van een winst- en verliesrekening, in het bijzonder het vaststellen van het bedrijfsresultaat, is best een lastige klus. Het is belangrijk dat dit goed gebeurt. In de meeste gevallen zal jouw boekhouder of accountant dit voor je doen.

Een aantal termen die uitleg geven over de Winst- en verliesrekening:

 • Debiteuren: Afnemers / klanten van wie een onderneming nog geld te vorderen heeft.
 • Crediteuren: Leveranciers aan wie een onderneming nog geld schuldig is.
 • Inventaris: Een lijst van alle bezittingen en schulden op een bepaalde datum.
 • Balans: Een overzicht van bezittingen, schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment (zie hierboven).
 • Brutowinst: Opbrengst van de verkopen in een bepaalde periode, verminderd met de inkoopprijs.
 • Nettowinst: Brutowinst van de verkopen in een bepaalde periode, verminderd met de kosten over diezelfde periode.
 • Omzet: Opbrengst van de verkopen in een bepaalde periode.
 • Jaarrekening: Jaarlijks financieel verslag, bestaande uit de verlies- en winstrekening, de balans en een toelichting op deze overzichten.

Gratis downloads

Bekijk alle downloads

Wil je een gratis adviesgesprek met één van onze boekhoudpartners?

Onze partners

Boekhoudpakketten vergelijken?

Boekhoudpakketten vergelijken?

Ben jij op zoek naar een geschikt boekhoudprogramma om jouw administratie (deels) zelf te doen? We hebben voor jou een aantal gangbare aanbieders op een rijtje gezet.