• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

#ZZPUPDATE week 38: Afbouw zelfstandigenaftrek geen gelopen race en bonden praten met omroepen over minimumtarief zzp'ers

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over de kabinetsplannen voor het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek, vakbonden in gesprek met omroepen over minimumtarief zelfstandigen, en jonge ondernemer begint actie voor lotgenoten die buiten de boot vallen bij coronaregelingen.

‘Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek nog geen gelopen koers’

Lof en verbazing deze week over de plannen die het kabinet heeft gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Vanuit zzp-organisaties klinken positieve geluiden over de miljarden euro’s die het kabinet het komende jaar vrijmaakt voor het  stimuleren van de economie, maar teleurstelling over de maatregelen die het aankondigt voor zelfstandig ondernemers.

Veel aandacht gaat uit naar het voornemen om de afbouw van de zelfstandigenaftrek te versnellen. Nu hoeven zzp'ers over €7030 van hun winst geen belasting te betalen. Het plan was om deze vrijstelling in stapjes van €250 per jaar te verlagen, maar dat wordt nu €360 per jaar. Zo zakt de maximale aftrek tot €6670 in 2021 om in 2026 uit te komen op €3240.

Lees hier het nieuwsbericht over de belangrijkste besluiten van Prinsjesdag 2020.

De Vereniging van Zelfstandigen Nederland (VZN), waarin vier belangenorganisaties de krachten hebben gebundeld, vindt dat de versnelde afbouw geen positief signaal afgeeft aan zelfstandig ondernemers. Daarbij komt dat de maatregel volgens de kersverse voorzitter Cristel van de Ven wordt gebracht als argument voor het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Maar dat streven is volgens haar veel meer gebaat bij een duidelijke definitie en rechtspositie van zelfstandigen. 'Dat maakt gericht beleid mogelijk en gaat misstanden tegen.'

Margreet Drijvers, van Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO), vindt dat zzp’ers met het versneld terugschroeven van de aftrek worden gestraft. Hoewel het kabinet compensatie belooft in de vorm van lagere inkomstenbelasting, worden de lasten nu ongelijk verdeeld. Irene van Hest van FNV Zelfstandigen zegt het te betreuren dat het beleid zich nu richt op de zelfstandigenaftrek, terwijl het kabinet weinig doet om schijnconstructies in te dammen.

Een gelopen race is de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek echter nog lang niet. De belangenorganisaties kondigen aan de komende tijd in Den Haag te zullen lobbyen voor een beter beleid voor zelfstandig ondernemers. Drijvers is daar naar eigen zeggen al volop mee bezig: 'Die zelfstandigenaftrek terugschroeven is een heel makkelijke knop voor de Belastingdienst om aan te draaien als er moet worden bezuinigd. We gaan proberen of dat ook anders kan. Gelukkig zijn de verkiezingen in aantocht. Straks liggen alle kaarten weer op tafel.'

Bronnen: NOS.nl en FD

Vakbonden willen minimumtarief zzp’ers bij omroep

De beloningen bij de omroepwereld liggen onder vuur. Behalve dat de tarieven die omroepen betalen aan zzp’ers vaak onder het niveau liggen van de totale loonkosten die zij maken voor een vergelijkbare medewerker die onder de cao valt, lopen de tarieven die zzp’ers kunnen vragen in de praktijk per opdrachtgever uiteen. Om aan deze ongelijkheid een einde aan te maken, zijn omroepen en vakbonden in onderhandeling over de invoering van een minimumtarief voor het inhuren van zelfstandigen, dat voor alle omroepen van toepassing moet zijn.

De bonden willen een minimumtarief dat tenminste genoeg is voor zzp'ers om hun ondernemersrisico’s mee af te dekken. ‘Een zelfstandige moet immers zélf een verzekering voor arbeidsongeschiktheid afsluiten, sparen voor de oude dag en een buffer aan kunnen leggen voor mindere tijden.’ Daarbij moet er een bindende afspraak komen die voor alle omroepen geldt. ‘Met één afspraak over een minimumtarief word jij niet meer onder dit minimumtarief betaald.’

In een persbericht benadrukt de vakbond dat het invoeren van een minimumtarief niet betekent dat zelfstandigen bij de omroep hun ondernemersvrijheid kwijtraken. 'Natuurlijk kun je zelf nog steeds onderhandelen over een hoger tarief. Het tarief dat je als zelfstandige in rekening brengt is namelijk afhankelijk van de opdracht, je ervaring, je voorbereidingstijd, et cetera. Ook breng je de bijkomende kosten in rekening, zoals bijvoorbeeld reiskosten en apparatuur.’

Bron: FNV

Jonge zzp’er begint platform voor ondernemers die coronageld mislopen

Ondernemers die wel last hebben van de coronacrisis, maar géén aanspraak kunnen maken op overheidssteun, kunnen zich sinds kort aanmelden op het platform ‘www.ikvalbuitendeboot.nl’. Het platform is een initiatief van Kevin de Krieger, een jonge ondernemer die schoolspullen verkoopt aan studenten via automaten op hogescholen en universiteiten.

Zelf is Krieger een van de ondernemers die door de coronamaatregelen is gedupeerd en geen tegemoetkoming ontvangt van de overheid. Doordat onderwijsinstellingen tijdens de 'intelligente' lockdown op slot gingen, kwam zijn onderneming stil te liggen. Nu de instellingen mondjesmaat opengaan, komt er weer wat geld binnen. Maar lang genoeg om van te leven. Een door hem ingediend verzoek om steun werd niet gehonoreerd. ‘Voor de TOGS (een tegemoetkoming van € 4000 voor vaste bedrijfskosten tijdens de coronamaatregelen, red) heb ik niet de juiste SBI-code, terwijl ik wel degelijk getroffen ben. En ik mag geen Tozo aanvragen omdat ik gebruik maakte van de Bijstand voor Zelfstandigen.’

Lees hier welke regels er gelden voor coronasteun in het derde hulppakket van de overheid.

Dat laatste vindt hij overigens terecht. Maar omdat ook de TOGS uitblijft en de leasecontracten voor zijn automaten doorlopen, kan hij nauwelijks rondkomen. De ondernemer werkt nu vier dagen in de week in een coronatestlab om het hoofd boven water te houden. Daarnaast is hij hij een actie begonnen om andere ondernemers helpen. 'Door ze een enquête te laten invullen op de site weet ik waar ze tegenaan lopen en hoop ik ze met dit platform een stem te kunnen geven. Met die reacties wil ik uiteindelijk naar Den Haag, om mijn onderneming én die van anderen te redden.'

Bron: RTL Nieuws

Lees hier het overige nieuws van de redactie van ikwordzzper.nl

Onze partners

Fiscale hulp?

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

  • Welke kosten zijn aftrekbaar?
  • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?