• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUPDATE week 28: Werkvereniging maakt gehakt van verplichte AOV, en Halsema komt evenementenbranche tegemoet

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over Roos Wouters’ vernietigende reactie op de verplichte AOV, coronacrisis toont aan dat thuiswerkers harder werken en burgemeester Halsema steekt helpende hand uit naar noodlijdende evenementensector.

Werkvereniging kritisch op verplichte AOV voor zzp’ers

Het pensioenakkoord is er door. Het ledenparlement van de FNV heeft met het plan ingestemd, en dit betekent automatisch ook dat de voorstellen voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers een volgende ronde ingaan.

Deze week stuurde minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aangeeft dat UWV en Belastingdienst, de instanties die volgens de plannen verantwoordelijk worden voor de uitvoering van nieuwe regeling, grote problemen voorzien als het gaat om de uitvoering van de verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers.

Lees ook:  ‘UWV en Belastingdienst voorzien grote problemen bij uitvoering verplichte AOV’

Inmiddels heeft ook de Werkvereniging van zich laten horen bij monde van oprichter en aanjager Roos Wouters. En haar reactie is bepaald niet mals. Zij stelt dat de nieuwe regeling – zoals UWV en Belastingdienst in hun reactie op het voorstel van de sociale partners al aangaven - niet alleen onuitvoerbaar is, maar ook onwenselijk.

Het is niet mogelijk om zzp’ers in een overzichtelijk hokje te stoppen met bijpassende zekerheden of risico’s. Daarom heeft het ook geen zin om een aparte AOV voor deze groep werkenden in het leven te roepen, stelt Wouters. Zij ziet zich in dit opzicht gesteund door Fred Paling, de voorzitter van de Raad van de Bestuur van het UWV, die zich afvraagt wat er moet gebeuren bij mensen die werken in loondienst en daarnaast zelfstandige zijn. Ook de Commissie Borstlap adviseert een aov-regeling voor alle werkenden.

‘Waarom blijven vooral de PvdA en de FNV toch vasthouden aan een speciale zzp regeling?’, vraagt Wouters zich af. ‘Wat maar niet tot deze partijen door lijkt te dringen is dat ruim 70% van de zzp’ers klanten heeft. Slechts 30% van hen kan in kosten van een werknemer verschillen. Van die 30% zzp’ers met een opdrachtgever zijn het vooral de zelfstandigen met een slechte onderhandelingspositie die geen inkomen bij arbeidsongeschiktheid hebben. Niet omdat ze de kosten daarvoor liever op de samenleving afwentelen, maar omdat ze zich geen AOV kunnen permitteren.’

De andere modern werkenden ervaren een AOV speciaal voor zzp’ers veel meer als een belemmering dan als  bescherming. ‘Wij drukken de minister dan ook op het hart om met vertegenwoordigers van alle werkenden om tafel te gaan en een basisvoorziening voor alle werkenden op te tuigen waardoor iedereen wend- en weerbaar wordt.’

Bron: ZIPconomy

Onderzoek wijst uit: thuiswerkers werken harder

Voor de meeste zzp’ers zal het geen verrassing zijn, maar nu blijkt het ook uit onderzoek. De productiviteit van thuiswerkers ligt niet lager dan bij werken op kantoor. Integendeel. ‘Het risico lijkt niet dat mensen te weinig doen, maar dat ze juist te lang met werk bezig blijven', stellen onderzoekers Sabine Geurts en Debby Beckers van het Behavioural Science Institute (Radboud Universiteit).

Thuiswerken vraagt meer discipline, zegt Geurts. Werkenden moeten zelf zorgen dat ze voldoende pauzes nemen en niet alleen denken aan productiviteit. ‘Als je niet uitkijkt word je overal geconfronteerd met je werk en is er geen ruimte meer waar je echt even kunt terug- of uitschakelen. Ook de terugschakelmomenten die voorheen op een natuurlijke manier in een werkdag zaten, bijvoorbeeld als je even een kop koffie haalde met een collega, verdwijnen nu opeens.’

Vooral moeders lopen risico, weten de onderzoekers. Weliswaar zijn vaders sinds de crisis meer huishoudelijke en zorgtaken op zich gaan nemen, maar dit geldt ook voor moeders. Per saldo blijft de ongelijke verdeling in stand. ‘Moeders zijn dus nóg meer gaan doen, in sommige gevallen in combinatie met een veeleisend vitaal beroep. Het iets grotere aandeel van vaders aan de thuistaken tijdens de coronacrisis, stemt echter voorzichtig optimistisch.’

bron: MT.nl

Zware klappen voor zzp'ers in evenementenbranche

Ondertussen woedt de coronacrisis voort. Zeker in de evenementenbranche komen de klappen hard aan. En helemaal in Amsterdam, waar 2020 een jaar vol evenementen had moeten worden met het EK voetbal, Sail, het 25-jarig jubileum van Loveland en meer. Het afblazen ervan is een hard gelag voor organisatoren en zzp’ers in de evenementensector.

Uit een enquête die Evenementen Vereniging Amsterdam (EVA) in mei onder zijn leden hield, sprak 65% de verwachting uit het einde van het jaar niet te halen. Organisatoren hebben hoge investeringen gedaan waar nu geen inkomsten tegenover staan. Maar ook artiesten en toeleveranciers, waarvan de helft uit zzp’ers bestaat, staat het water aan de lippen.

Omdat het er voorlopig niet naar uitziet dat de situatie gaat verbeteren, heeft het college onder leiding van burgemeester Halsema besloten om de sector de reikende hand toe te steken. Zo ziet de stad af van het innen van leges in geval van annulering van een evenement en zal het zich inzetten om het ‘vergunningsproces te versnellen’. Op die manier moet het mogelijk worden om sneller dan in het verleden nieuwe evenementen te organiseren, wat zzp'ers in deze sector genoeg lucht moet geven om de crisis te overleven.

Bron: Het Parool

Lees hier het overige nieuws van de redactie van ikwordzzper.nl

Onze partners

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Stel: je raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. Wat dan? Kom erachter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kan betekenen.