• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 39: Zzp’ers zoeken alternatief voor FOR, versnelde afbouw zelfstandigenaftrek kost zzp’ers veel geld en zzp’ers ingevlogen vanwege lege ziekenhuisbedden

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek kost zzp’er honderden euro’s per jaar

De versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek – zoals vastgelegd in de onlangs gepresenteerde Miljoenennota – kost de zzp’er de komende jaren honderden euro’s per jaar. In het regeerakkoord was afgesproken om de zelfstandigenaftrek af te bouwen naar € 1.200 in het jaar 2030. De aftrek gaat nu nog sneller omlaag: van € 6.310 dit jaar naar € 900 in 2027. In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.030. Dat kost een zzp’er volgend jaar gemiddeld € 443 extra aan belasting.

Lees ook het artikel: Miljoenennota 2023: dit zijn de gevolgen van Prinsjesdag 2022 voor jou als zzp’er

Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) die recent in een brief aan het kabinet had gevraagd om de versnelling niet door te voeren. Het kabinet wil de fiscale verschillen tussen zzp’ers en werknemers echter verkleinen. Zelfstandigen worden via een verhoging van de arbeidskorting deels gecompenseerd, maar de mate waarin is nog onduidelijk. De NVJ is van plan om in Den Haag te blijven ageren tegen de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek. 

Bron: NVJ.nl

Zorg-zzp’ers ingevlogen vanwege lege ziekenhuisbedden

De ziekenhuizen in de regio Rotterdam laten zorg-zzp’ers invliegen om het schrijnende tekort aan verpleegkundigen op te vangen. Bedden zijn er wel, maar geen zorgpersoneel. Uit een rondgang van het dagblad AD langs het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en Ikazia Ziekenhuis blijkt dat alleen al deze vier Rotterdamse ziekenhuizen in totaal 566 vacatures hebben. Dit aantal ligt eigenlijk nog hoger, omdat er in de zorg veelal in deeltijd wordt gewerkt.

De inhuur van zorg-zzp’ers leidt volgens de ziekenhuizen tot fors hogere kosten. Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur Marjolein Tasche van het Franciscus Gasthuis & Vlietland geven deze vier ziekenhuizen hierdoor een paar miljoen euro extra aan loonkosten uit. Het samenwerkingsverband deRotterdamseZorg – waar 36 zorg- en onderwijsorganisaties in de regio Rotterdam zijn vertegenwoordigd – heeft momenteel al meer dan 1.500 zorgvacatures verzameld.

Noodoplossingen worden gezocht in het flexibeler inzetten van personeel en het instellen van een Operationeel Coördinatie Centrum, van waaruit de hele dag wordt gemonitord hoeveel bedden en verpleegkundigen beschikbaar zijn en hoeveel patiënten.

Bron: AD.nl

Wet DBA helpdesk

Wil je meer duidelijkheid over de wet DBA en model overeenkomsten? Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) is uitgesteld?
De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

Meer over de wet DBA helpdesk
Wet DBA helpdesk

Zzp’ers zoeken alternatief voor fiscale oudedagsreserve

Zzp’ers zijn naarstig op zoek naar een alternatief voor de verdwijnende fiscale oudedagsreserve (FOR). Deze conclusie trekt directeur Sjaak Zonneveld van BrightPensioen, dat het webinar ꞌEerste hulp bij oudedagsreserve afschaffingꞌ door ruim 400 zzp’ers bezocht zag worden. Zonneveld: “Onze webinars worden goed bezocht, maar deze komt met stip op nummer 1 binnen. Als zoveel zzp’ers hun werk uit handen laten vallen voor een webinar over de FOR, dan zegt dat wel wat. Zzp’ers willen weten wat ze moeten doen en waar ze aan toe zijn.”

Lees ook het kennisartikel: Fiscale oudedagsreserve voor zzp’ers

Ongeveer een derde van de zzp’ers maakt momenteel gebruik van de FOR. Deze oudedagsreserve vervalt echter in 2023. Zzp’ers kunnen dit jaar nog een bedrag toevoegen en als ze het boekjaar 2021 nog niet hebben afgesloten ook over vorig jaar. Al opgebouwde FOR mag in de boekhouding blijven staan, maar mag op een bepaald moment ook worden afgestort naar een lijfrenterekening.

Het bedrag dat zzp’ers per jaar belastingvriendelijk opzij mogen zetten voor pensioen (de jaarruimte) gaat in het nieuwe pensioenstelsel van 13,3% naar 30% van het verdiende inkomen. Dit is echter nog niet van kracht. Zonneveld: “Zzp’ers worden zo een jaar benadeeld in hun pensioenopbouw. Doe dat gewoon in één keer per 1 januari 2023. Ik hoop echt dat ze in Den Haag dat kleine stukje uit het nieuwe pensioenplan tillen en tegelijk met het afschaffen van de FOR invoeren.”

Bron: Accountancy Vanmorgen

Opdrachtgever moet zelfstandigheid zzp’er bewijzen

De bewijslast of een zzp’er al dan niet als zelfstandige werkt, komt bij de werkgever te liggen. Dit blijkt uit de ꞌHoofdlijnenbrief Arbeidsmarktꞌ van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin ontvouwt de minister de kabinetsplannen om de arbeidsmarkt te hervormen. Er komt een nadere uitwerking van het begrip ꞌgezagꞌ, waarover thans veel onduidelijkheid bestaat bij de beoordeling van arbeidsrelaties.

Lees ook het artikel: Wanneer ben je als zzp’er schijnzelfstandig?

Als het aan het kabinet ligt, moet de werkgever gaan aantonen dat de zzp’er echt als zelfstandige werkt en er dus geen loonheffing hoeft te worden ingehouden. Dit moet ertoe leiden dat de uitbuiting van schijnzelfstandigen verdwijnt en zzp’ers beter worden beschermd.

Bron: inMill.nl

RTL geeft zzp’ers geen crisiscompensatie

Ook medewerkers van Talpa Network en RTL Nederland krijgen een eenmalige extra financiële bijdrage als compensatie voor de coronacrisis. Eerder maakten de omroepen MAX en AVROTROS bekend dat zij een financiële handreiking willen doen aan medewerkers en zzp’ers om deze tijden van hoge inflatie en koopkrachtdaling beter door te maken.  RTL laat echter weten dat de crisiscompensatie van € 1.000 bruto alleen voor medewerkers met een vast contract is. Talpa geeft geen toelichting op de vraag of zzp’ers ook worden gecompenseerd.

De omroepen blijven vaag over een eenmalige uitkering voor zzp’ers. Omroep MAX liet eerder weten dat de regeling voor freelancers momenteel wordt bekeken. De mediabedrijven voelen naar eigen zeggen de verantwoordelijkheid om hun personeel te helpen. Die verantwoordelijkheid richting de vele zzp’ers die voor de verschillende omroepen werken wordt vooralsnog echter niet gevoeld.

Bron: Trouw

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Pensioen helpdesk

Pensioen helpdesk

Heb je vragen over jouw pensioen? Hoe kun je jouw pensioen opbouwen en wat zijn de mogelijkheden? Wat is fiscaal de beste keuze? De pensioen helpdesk van Het Ondernemerscollectief helpt je graag met adviezen en antwoord op jouw vragen.