• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 9: Zzp’ers op bijstandsniveau bij helft waterschapen de klos, een derde van werkers in jeugdzorg wil verder als zzp’er en chaos bij aanvragen STAP-budget

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Zzp’ers op bijstandsniveau bij helft waterschappen de klos

Zzp’ers op bijstandsniveau moeten in de helft van de Nederlandse waterschappen belasting betalen, terwijl werknemers of bijstandsgerechtigden met een even laag inkomen dit niet hoeven. Het gaat hier om lokale belastingen, bestaande uit een watersysteemheffing, rioolwaterzuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Ook een deel van de gemeenten sluit arme zzp’ers, in tegenstelling tot arme werknemers en anderen met een uitkering, uit.

Dit blijkt uit een inventarisatie van de cijfers van de Unie van Waterschappen door de NOS. De Landelijke Cliëntenraad, die voor de belangen van uitkeringsgerechtigden opkomt, gaat onderzoeken of de uitsluiting van zzp’ers terecht is. “Het moet niet uitmaken of je werknemer bent of zzp’er”, zegt woordvoerder Peter van Leeuwen. Ook Divosa, een vereniging van directeuren in het sociaal domein, vindt de huidige gang van zaken vreemd. “Het zijn nog steeds inwoners met een laag inkomen.”

Zelfs bij waterschappen die wél belasting van zzp'ers kwijtschelden, komen zelfstandigen soms in het nauw. Zij moeten namelijk voldoen aan een vermogenstoets. In het strengste geval krijgen zzp'ers geen vrijstelling als ze meer dan € 1.175 op hun bankrekening hebben staan. De Unie van Waterschappen deelde de waterschappen in 2011 al mee dat ze ervoor mogen kiezen om kleine ondernemers onder de kwijtschelding te laten vallen. Toch kiest nog altijd bijna de helft van de waterschappen ervoor om zzp'ers uit te sluiten.

Brandbrief

De VZN waar ook de leden van Het Ondernemerscollectief bij zijn aangesloten stuurde deze week een brandbrief aan de Unie van Waterschappen en vroeg om uitleg.

Bronnen: NOS.nl en Business Insider

Een derde van jeugdzorgwerkers wil verder als zzp’er

Ongeveer een derde van de medewerkers in de jeugdzorg wil het vaste dienstverband vaarwel zeggen en als zzp’er verdergaan. Dit blijkt uit onderzoek van Totta Research in opdracht van vakbond FNV. Aan het onderzoek deden 687 jeugdzorgwerkers mee, zowel werkend in loondienst als zzp’er. Het gaat vooral om jonge professionals. Circa 80% denkt dat een grote uitstroom naar het zzp-schap niet ten goede zal komen aan de kwaliteit van de hulpverlening.  

De groep jeugdzorgwerkers die denkt aan de overstap naar het zzp’er zijn, is nog groter. Circa de helft van de ondervraagden denkt hier wel eens over na. Sommigen zijn hier al mee bezig. Volgens Maaike van der Aar van FNV Jeugdzorg moet er wat gebeuren om nieuwe jeugdzorgprofessionals te binden. “Uiteindelijk is een gezonde verhouding van mensen in vast dienstverband en zzp’ers beter voor iedereen.”

Lees ook het artikel: Hoe start ik als zzp’er naast mijn loondienstverband?

De gemiddelde leeftijd in de jeugdzorg is 40 jaar. De meest jeugdzorgwerkers geven in het onderzoek aan dat zij als zzp’er willen werken, omdat ze meer geld kunnen verdienen. Daarnaast is de (verder toenemende) hoge werkdruk in vaste dienst een reden, evenals minder administratieve taken en meer zeggenschap over de werkzaamheden. Aan de andere kant zijn er ook zzp’ers die willen terugkeren in vaste dienst om redenen van doorbetaling bij ziekte, pensioenopbouw en samenwerking met collega’s.  

Bron: Skipr

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

Meer over de juridische service
Juridische service

FNV niet blij met chaos bij aanvragen STAP-budget

Zzp’ers die er afgelopen dinsdag – net als vele anderen – vanwege het crashen van de UWV-website niet in slaagden om een STAP-subsidie van € 1.000 voor scholing aan te vragen, weten nog altijd niet waar zij aan toe zijn. Het UWV meldt momenteel op de eigen website dat ꞌde mogelijkheid om STAP-budget aan te vragen naar een andere datum wordt verplaatstꞌ.

De enorme drukte bij het subsidieportaal van het UWV leidde afgelopen dinsdag tot een grote storing. Volgens de uitkeringsinstantie wordt het digitale loket op zijn vroegst begin volgende week (week 10) weer geopend. Maar een exacte datum is nog niet genoemd.

FNV is niet blij met de gang van zaken. Volgens de vakbond doet het UWV-systeem denken aan de turbulentie bij de kaartverkoop voor populaire concerten. Dinsdag ruim voor 10:00 uur, de geplande openingstijd van het portaal, stonden al tienduizenden mensen in de digitale wachtrij. Want wie zich het eerst aanmeldt, krijgt budget toegewezen. Anderen grijpen mis. Ook bij eerdere subsidierondes leidde drukte tot storingen. Het systeem moet daarom op de schop, vindt FNV.

Lees ook het artikel: Kom ik als zzp’er in aanmerking voor STAP-budget?

De afgelopen dagen regende het negatieve reacties op de sociale media, waarbij velen er fijntjes op wijzen dat de IT’ers van UWV zichzelf misschien ook eens zouden moeten bijscholen. Op Twitter uiten vele mensen hun frustraties. Zij geven aan dat ze speciaal een vrije dag hebben genomen voor de STAP-aanvraag. Een zzp’er meldt een opdracht te hebben uitgesteld, zodat zij klaar kon zitten om de aanvraag voor haar STAP-budget te doen. Zonder succes.

Bronnen: Personeelsnet en NU.nl

Ministerie moet screening van zzp’ers in zorg vormgeven

De screening van zzp’ers in de zorg op valse diploma’s, certificaten en Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) kost zorgorganisaties te veel tijd en geld. In plaats daarvan moet het ministerie van VWS voor passende instrumenten zorgen. Dit zegt SoloPartners. De brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg reageert daarmee op de uitspraak van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat zorgorganisaties meer moeten checken op fraude met documenten van zzp’ers, die veelal door bemiddelingsbureaus worden aangeboden.

Volgens de cijfers van de IGJ is het aantal fraudemeldingen van zzp-zorgmedewerkers met valse papieren in 2022 verdubbeld ten opzichte van 2021, naar 106 gevallen. De IGJ stuurde hierop vorige maand een brief naar alle aanbieders in de zorg en jeugdhulp, waarin werd gesteld dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk zijn voor de zorgverleners die zij inzetten.

Zorgorganisaties vertrouwen in deze op de zorgvuldigheid van de bemiddelingsbureaus. SoloPartners weet dat zorgorganisaties eindverantwoordelijk zijn en blijven voor de screening van de medewerkers, maar stelt tegelijkertijd dat effectieve screening meer tijd en geld kost. Dat is er beide niet. “Hierdoor leidt de verplichting tot screening onherroepelijk tot minder zorg op de plek waar deze het hardst nodig is. Dat is onwenselijk. Minder bureaucratie en administratieve rompslomp is toch de bedoeling? Dat gaan we zo niet bereiken.”

Beter is, stelt SoloPartners, dat het ministerie van VWS (waar IGJ onderdeel van is) met instrumenten komt om de screening van zzp’ers met valse documenten eenvoudiger en betrouwbaarder uit te voeren. “Denk daarbij aan een eenvoudige manier om de echtheid van diploma’s en VOG’s te controleren door middel van geautomatiseerde koppelingen. Dat is niet ingewikkeld, het vraagt enkel wat praktisch oplossend vermogen en wat daadkracht.”

Bron: SoloPartners

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Leestip: Experttips voor een succesvolle start als zzp'er

Leestip: Experttips voor een succesvolle start als zzp'er

De ervaringen die zzp-expert Martijn Pennekamp in de loop der jaren heeft opgedaan, heeft hij gebundeld in dit boek met 50 waardevolle tips voor een succesvolle start als zzp'er!

ZZP Agenda