• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 13: Zzp'ers krijgen een zetel in de SER, 42% zzp’ers voelt zich onderbetaald en meer ruimte voor zzp’ers om aanvullend pensioen te sparen

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Zzp'ers krijgen een zetel in de SER

Met de oprichting van een nieuw Netwerk Zelfstandig Ondernemers (NZO) willen de PZO, VZN, MKB-Nederland en VNO-NCW de belangen van zelfstandigen die bewust voor eigen rekening en risico ondernemen, beter ondersteunen in Den Haag. NZO komt ook in de SER.

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) waar ook de leden van Het Ondernemerscollectief door vertegenwoordigd worden, Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en de zelfstandig ondernemers zonder personeel binnen VNO-NCW en MKB-Nederland gaan intensief met elkaar samenwerken. Ze starten samen het Netwerk Zelfstandig Ondernemers.

Cristel van de Ven, voorzitter van VZN, wordt voorzitter van het nieuwe Netwerk. En ze gaat namens het netwerk in de SER plaats nemen. Van de Ven:  ‘Door de krachten te bundelen kan niemand in Den Haag meer over de belangen van deze belangrijke groep ondernemers heenstappen. Samen staan we nog sterker en kunnen we de positie van zelfstandigen in Nederland versterken.’

Bron: ZiPconomy

Belastingdienst stuurt schuldenoverzicht aan zzp’ers met financiële tegenslag

De Belastingdienst stuurt in april 2022 een eerste informatieve brief aan zelfstandig ondernemers die de afgelopen twee jaar door de coronamaatregelen met financiële tegenslag zijn geconfronteerd. De brief bevat een overzicht van de openstaande belastingschuld en is gericht aan zzp’ers, eigenaren van een eenmanszaak, maten van een maatschap of vennoten van een vof of cv. In de brief staat ook wat de ondernemers kunnen doen als zij niet aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Lees ook het artikel: Als zzp’er kwijtschelding belasting gemeente en waterschap aanvragen

Het gaat vooralsnog om de opgebouwde belastingschulden tot 31 januari 2022. Deze tussenstand kan nog veranderen door bijvoorbeeld de voorlopige aanslag IB/vennootschapsbelasting 2022. Daarom stuurt de Belastingdienst in augustus 2022 een tweede brief met een nieuw overzicht. Voor hulp bij samenloop met andere schulden kunnen de ondernemers terecht op het Ondernemersplein van de KvK of bij het KvK adviesteam.  Zzp’ers en andere zelfstandig ondernemers kunnen zich voor ondersteuning bij het aflossen van belastingschulden en andere schulden melden bij hun gemeente.      

Bron: Taxence

Btw op zonnepanelen terugvragen vaak lastig voor zzp’ers

Het is voor zzp’ers vaak lastig om de btw op zonnepanelen terug te krijgen. Voor zzp’ers die al een eenmanszaak hebben, vallen de zonnepanelen hier automatisch onder. Vele van deze bedrijven vallen vanwege hun omzet niet meer onder de btw-vrijstelling. Dit betekent in de praktijk dat zzp’ers de btw van de eigen paneelopbrengst moeten blijven afdragen. Het alternatief is dat de zzp’er de panelen als privépersoon koopt, maar deze heeft dan ook geen recht op de 21% btw-teruggave.

Lees ook het kennisartikel: Zijn zonnepanelen aftrekbaar als zzp’er    

Kiest een zelfstandige ervoor om die 21% via zijn onderneming terug te vragen, dan kunnen de kosten in de loop der jaren aantikken. Er zijn opties voor zzp’ers die de btw op zonnepanelen willen terugvragen. Bijvoorbeeld de panelen en het energiecontract op naam van de partner (zonder eenmanszaak) zetten. Of, als de partner ook een eenmanszaak heeft, de panelen gezamenlijk kopen en het energiecontract op beide namen zetten. Een alleenstaande zzp’er kan de btw-afdracht over de energieopbrengst niet voorkomen. De overheid kan dit alleen veranderen door de subsidievorm te wijzigen.    

Bron: Nu.nl

42% van de zzp’ers vindt dat zij te weinig betaald krijgen

Maar liefst 42% van de zzp’ers in Nederland vindt dat zij te weinig betaald krijgen voor het werk dat zij leveren. Dit blijkt uit onderzoek van GaragePark onder 792 zzp’ers, uitgevoerd door Panelwizard. Een deel van de ondervraagden (18%) zegt het ondernemerschap te hebben onderschat. Vooral zzp’ers jonger dan 30 jaar hebben zich verkeken op zelfstandig ondernemen.  

Bereken jouw minimale uurtarief en gebruik de uurtarief calculator.

Een mogelijke verklaring voor onderschatting van het zzp-bestaan kan zijn dat zzp’ers vooral op zichzelf zijn aangewezen. Zo zegt een derde van de respondenten dat zij collega’s missen en vindt bijna een derde van hen dat instanties als de KvK en banken onvoldoende begeleiding aan startende ondernemers bieden. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat maar liefst een kwart van de respondenten moeite heeft met het combineren van het zelfstandig ondernemerschap met zijn of haar privéleven. Onder zzp’ers onder de 30 jaar bedraagt dit percentage zelfs 43%. Desondanks verwacht slechts 6% van alle ondervraagden binnen een jaar weer in loondienst te werken.   

Bron: GaragePark

Zzp’ers krijgen meer ruimte om te sparen voor een aanvullend pensioen

Zzp’ers krijgen van de Nederlandse overheid meer wettelijke ruimte om te sparen voor een aanvullend pensioen. Dit staat in het wetsvoorstel toekomst pensioenen, dat ruimere mogelijkheden biedt om fiscaal gefaciliteerd te sparen in de derde pijler. Deze ruimte is gemaximeerd op 13,3% van de premiegrondslag (inkomen minus AOW-drempelbedrag). Het wetsvoorstel is dit te verhogen naar 30%. De ruimte in de derde pijler wordt hiermee gelijk aan de ruimte die werknemers hebben in de tweede pijler.

Meer weten over zzp-pensioen? Bekijk ons dossier pensioen.

Zzp’ers (en andere werkenden) kunnen via drie pijlers een adequate oudedagsvoorziening treffen. Naast de AOW als basispensioen (eerste pijler) en het arbeidsvoorwaardelijk pensioen (tweede pijler), hebben zzp’ers de mogelijkheid om via een individuele faciliteit zelf voor aanvullend pensioen te sparen (derde pijler). Zzp’ers kunnen de premies of inleg aftrekken. Voor de verruiming van de fiscale pensioenruimte is 100 miljoen euro gereserveerd. Het wetsvoorstel wordt binnenkort aan de Tweede Kamer aangeboden.

Bron: Taxence

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.