• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 33: Zzp´er dupe van afschaffen ‘tijdelijke lijfrente’ en brandweer Twente lokt zzp’ers met gratis werkplek op kazerne

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over nieuwe regels omtrent de lijfrente, zzp’ers in de zorg willen met coöperatie inhuurkosten verlagen, en brandweer Twente wil nieuwe vrijwilligers trekken met gratis werkplek op kazerne.

Verzet tegen 'onzalig plan' om tijdelijke lijfrente af te schaffen

Lijfrente sparen om met het opgebouwde kapitaal na je AOW je hypotheek af te lossen of een reis te maken? Als het aan het demissionaire kabinet Rutte ligt, kan dat straks niet meer. Op tafel ligt namelijk een plan om tijdelijke lijfrentes niet meer toe te staan en alleen levenslange uitkering toe te staan. In het pensioenakkoord is afgesproken dat voor alle werkenden die pensioen opbouwen dezelfde fiscale regels moeten gelden. Voor werkenden in loondienst is pensioen altijd levenslang (2e pijler. Dit zou dus ook voor lijfrentes moeten gaan gelden (3e pijler).

Onder andere het Verbond van Verzekeraars, financieel adviseurs en de Consumentenbond willen dat dit ‘onzalige plan’ zo snel mogelijk tafel gaat. Zo niet, dan dupeert het kabinet volgens hen enkele honderdduizenden Nederlanders, vaak zzp'ers en ondernemers.

Lees ook: Lijfrente voor zzp'ers

Het punt is dat veruit de meeste mensen die lijfrente sparen, het opgebouwde kapitaal laten uitkeren binnen vijf jaar na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Op die manier hebben ze een mooi kapitaal beschikbaar dat ze kunnen gebruiken om in hun fitte jaren nog leuke dingen te kunnen doen. Met name zzp'ers bouwen vaak kleine aanvullende kapitalen op, die bij een levenslange variant leiden tot relatief lage maandelijkse uitkeringen.

De Bond van Verzekeraars voorziet een sterke daling van de vraag naar lijfrentes als de Tweede Kamer het voorstel overneemt. Dat is niet alleen zorgelijk, vindt de brancheorganisatie, maar ook 'tegenstrijdig' met de wens van de politiek dat zzp'ers juist meer pensioen gaan opbouwen. Sjaak Zonneveld van BrightPensioen zegt in een reactie niet te verwachten dat het plan er door komt. Gebeurt dit toch, dan zal er volgens hem een overgangsregeling komen waarbij de nieuwe spelregels alleen gelden voor lijfrentes die worden opgebouwd vanaf het ingaan van de nieuwe regelgeving. Een heldere uitleg van de huidige regels vind je hier.

Bron: FD

Nieuwe coöperatie zzp’ers in zorg moet inhuurkosten verlagen

Het aantal zzp’ers in de zorg is de laatste jaren sterk toegenomen en als gevolg ook de uitgaven voor inhuur van externe krachten. Dit is een punt van zorg voor het Ministerie van VWS, dat vorig jaar heeft aangekondigd dat de tarieven voor zzp’ers in de zorg aan banden moeten worden gelegd. De vraag is echter of de oplopende uitgaven aan inhuur zijn toe te schrijven aan de tarieven van zzp’ers. Een groot deel van het geld dat aan zzp-inhuur wordt besteed, gaat namelijk naar de detacheringbureaus. Bij het plaatsen van zzp’ers brengen zij vaak hoge commissies in rekening, waardoor de kosten onnodig hoog oplopen.

Een nieuwe coöperatie van en voor zzp'ers wil die tussenschakel er tussenuit te halen. Partijen die bij de  zijn betrokken, zijn onder andere kennisplatform Koplopers in de Zorg en 8vance, een ontwikkelaar van HR-tools. Branchevereniging ZZP NL ondersteunt het project. "Detacheringsbureaus vragen vaak hoge commissies om mensen bij opdrachtgevers te plaatsen", legt een van de initiatiefnemers uit. "In beroepsgroepen waar grote schaarste heerst, kan dit oplopen tot tientallen procenten. En dit alleen omdat ze de zzp’er kennen. Ze voegen verder eigenlijk niets toe.”

Lees ook: Samenwerken binnen de coöperatie

De initiatiefnemers verwachten dat de oprichting van de coöperatie zal leiden tot een betere match tussen zzp’ers en opdrachtgevers, hogere opbrengsten voor zzp’ers én lagere kosten voor externe inhuur. De juridische structuur moet in november klaar zijn, zodat de coöperatie in januari van start kan gaan. Tegen die tijd moet ook bekend zijn onder welke naam de coöperatie zich gaat presenteren.

Bron: Zorgvisie

Gratis werkplek voor zzp’ers op kazerne

Een gratis werkplek op de kazerne. Met dit lokkertje hoopt de brandweer in Twente nieuwe vrijwilligers aan zich te kunnen binden. De brandweer hoopt vooral op aanmeldingen van zzp'ers die vanuit de brandweerkazerne hun werk kunnen doen.

Het vinden van vrijwilligers wordt steeds moeilijker, zegt het korps. Door de vergrijzing dreigt een tekort te ontstaan aan mensen die overdag binnen 3 minuten op de kazerne kunnen zijn. Hiervoor is nu een plan bedacht, waarbij het korps zich specifiek richt op flexwerkers die niet gebonden zijn aan een vaste werkplek. Zij krijgen in het kader van een pilot een gratis werkplek met voorzieningen aangeboden bij de kazerne. Zo zitten ze overdag snel in een brandweervoertuig als de pieper gaat.

Het voordeel voor de zzp'ers is dat ze geen huur hoeven te betalen voor een werkruimte. In ruil daarvoor vraagt de brandweer dat ze gemiddeld twee dagen per week beschikbaar zijn voor uitrukken. De kazernes in Boekelo, Borne, Ootmarsum en Tubbergen worden als eerste uitgerust met werkplekken.

Bron: RTV Oost

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.