• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 24: Zelfstandig professional mist omzet door onzekerheid DBA-wet en zzp’er rijdt weer net zoveel als vóór corona

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over de negatieve effecten van de bevroren wet DBA op de inhuur van zp’ers, zzp’ers rijden weer net zoveel als vóór de crisis, en het overgrote merendeel van de zzp’ers die recht hebben op bijstand ziet daar liever vanaf.

Onzekerheid over zzp-regels raakt zelfstandige professionals

Onduidelijkheid over de wet DBA hindert steeds meer opdrachtgevers en zp’ers. Dat blijkt uit onderzoek van HeadFirst Group, waar ruim 1700 zelfstandig professionals (zp’ers) aan hebben deelgenomen. Meer dan de helft van de hoogopgeleide zzp’ers vindt moeilijker opdrachten sinds de invoering van de wet DBA in 2016. Deze wet is geïntroduceerd om kwetsbare zelfstandigen beter te beschermen, maar schiet zijn doel voorbij, concludeert HeadFirst Group. De Wet DBA werd al snel na invoering bevroren doordat er veel onrust ontstond bij opdrachtgevers, die minder zp’ers gingen inhuren. Sindsdien wordt aan nieuwe wetgeving gewerkt en geldt er een beperkt handhavingsbeleid.

Lees ook: Kabinet schuift handhaving Wet DBA voor zich uit

Naar nu blijkt zijn de negatieve effecten van de wetgeving voor zp’ers nog altijd aanwezig en nemen deze zelfs toe. Meer dan 55% van de zp’ers ervaart dat opdrachtgevers bij de inhuur van externen kritischer naar zp’ers kijken dan een jaar geleden. Recente voorbeelden in de pers van opdrachtgevers die hun zp-inhuur onder de loep nemen, ondersteunen dit beeld. In de praktijk is te zien dat bij opdrachten waar opdrachtgevers een externe professional voor zoeken, steeds vaker wordt aangegeven ‘op deze opdracht mag geen zp’er reageren’.

Dit maakt het voor meer dan de helft van de zp’ers moeilijker opdrachten te vinden, zo blijkt. Momenteel ondervinden honderdduizenden zp’ers hinder, stelt HeadFirst Group. Dit komt bovenop de 40% zp’ers waarvan de afgelopen jaren een opdracht voortijdig is beëindigd door de opdrachtgever vanwege zorgen en onduidelijkheid rondom de wetgeving. De negatieve gevolgen zijn tweeledig: zp’ers zien werk verdampen en opdrachtgevers, die het door schaarste op de arbeidsmarkt al moeilijk hebben goede professionals te werven, dreigen een belangrijke doelgroep met waardevolle kennis buitenspel te moeten zetten.

Bron: Financieel Management

Zzp’ers rijden weer net zoveel als vóór de crisis

Het mkb en zzp'ers zitten weer volop in de auto op weg naar het werk. Ook grote bedrijven maken weer meer kilometers, al is de toename minder groot dan bij het mkb. Dat meldt tankpasleverancier Travelcard na een analyse van het tankgedrag van zakelijke autorijders.

De versoepelingen van de coronamaatregelen hebben geleid tot een verdere toename van het aantal reisbewegingen in het zakelijk verkeer, concludeert Travelcard, dat de hoeveelheid brandstof registreert die dagelijks wordt getankt. Ondernemers en medewerkers van het mkb tanken inmiddels 97% van het volume van 1 maart 2020, vóór de coronacrisis. Grote bedrijven zitten nu op ruim 60% van het brandstofverbruik van 1 maart vorig jaar.

Weer vaker de weg op? Leden van Het Ondernemerscollectief ontvangen de MoveMove tankpas 9 maanden gratis en kunnen daarmee o.a. tanken bij alle tankstations in Nederland en elektrisch laden.

Uit de cijfers komt ook naar voren dat de tweede lockdown, die half december begon, leidde tot een forse terugval in brandstofgebruik. Bij zzp’ers zakte het brandstofgebruik met de helft ten opzichte van de hoeveelheid op 1 maart 2020. Bij grote bedrijven was dat gebruik zelfs slechts 38% ten opzichte van 1 maart vorig jaar.

Bron: ANP

Zzp’er met laag inkomen ziet liever af van bijstand

Ruim een derde van alle mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering maakt daar geen gebruik van. In totaal gaat het om 170.000 huishoudens, zo blijkt uit een rapport van de Inspectie SZW waarin deze groep voor het eerst in beeld is gebracht. Vooral veel jongeren, zelfstandigen en Europese migranten vragen om diverse redenen geen bijstand aan.

Opvallend is dat juist mensen die wél zelf iets verdienen, maar minder dan het bijstandsniveau, vaak geen gebruik maken van de aanvullende uitkering waar ze recht op hebben. Van de mensen die geen inkomen hebben, vraagt 85% bijstand aan. Onder de groep zzp’ers is dit stukken lager: 86% van de zelfstandigen die recht hebben op aanvullende bijstand, vraagt deze niet aan. Ook jongeren tot 27 jaar (70%) en migranten (57%) zien relatief vaak af van een uitkering.

Lees ook: De Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) aanvragen als zzp'er

De redenen om geen uitkering aan te vragen verschillen waarschijnlijk per groep, zo staat te lezen in het rapport. Waar bij jongeren en migranten onwetendheid een rol speelt, zien zzp’ers op tegen de rompslomp en complexiteit. Zeker met wisselende inkomsten is de hoogte van een uitkering lastig vast te stellen, en bestaat het risico op terugvorderingen achteraf. Daarbij komt dat gemeenten - zo concludeert ook de Inspectie – door de strenge Participatiewet al snel iemand van fraude betichten.

Bronnen: Trouw en Divosa

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Wet DBA helpdesk

Wet DBA helpdesk

Wil je meer duidelijkheid over de wet DBA en model overeenkomsten? Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) is uitgesteld?
De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.