• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 19: Wetsvoorstel maximaal 5% zzp’ers in onderwijs, helft zzp’ers verwacht overstap deelvervoer en criminele zzp’ers gebruiken zorg als dekmantel

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Nieuwe wet: maximaal 5% zzp’ers in onderwijs

Minister Dennis Wiersma wil een nieuwe wet invoeren die schoolbesturen in het primaire en voortgezet onderwijs verplicht om minimaal 80% van het personeel in vaste dienst te hebben. Maximaal 5% van het budget mag nog worden besteed aan zzp’ers en uitzendkrachten. Onderwijskundige medewerkers die goed functioneren, moeten straks na maximaal één jaar een vast contract krijgen.

Dit zijn de hoofdpunten uit het wetsvoorstel Strategisch personeelsbeleid, waarvan deze week een internetconsultatie is gestart. Het wetsvoornemen vloeit voort uit een SP-voorstel, dat eerder door de Tweede Kamer met algemene stemmen werd aangenomen. De minister hoopt hiermee te voorkomen dat (beginnende) docenten het onderwijs snel verlaten en er steeds wisselende gezichten voor de klas staan. Als het aan de minister ligt, gaan de maatregelen volgend jaar zomer al in. Dan moet de wet aan het einde van dit jaar door de Tweede en Eerste Kamer.

De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, is verontwaardigd over de plannen. Voorzitter Henk Hagoort: “Wij zijn niet alleen boos, maar ook verbaasd. Scholen hebben al 80% van de leraren in vaste dienst en die cijfers zijn bij de minister bekend.” Volgens Hagoort ligt het huidige percentage zzp’ers in het onderwijs met 3,8% al onder de gestelde norm. “Dat percentage groeit wel en daar zij we ook bezorgd over. Dus er is alle reden om het werk van leraren aantrekkelijker te maken. Als de minister wil helpen moet hij voor structureel geld zorgen, in plaats van een confetti aan subsidies.”

De PO-raad, de vereniging van basisscholen, is ook niet te spreken over de overheidsbemoeienis met de lerarencontracten. Volgens de PO-raad maakt minister Wiersma de problemen eerder groter dan kleiner. Basisscholen huren vanwege de personeelstekorten met beleid zzp'ers en uitzendkrachten in, stelt voorzitter Freddy Weima. “Maar als het alternatief is dat je leerlingen naar huis moet sturen, dan vindt de onderwijsinspectie daar vroeg of laat ook iets van.” Het aandeel vaste contracten op scholen daalt, soms fors. In 2011 had 93% van de leerkrachten in het primair onderwijs een vast contract, in 2021 was dat 88%. Het aandeel vaste krachten in het voortgezet onderwijs liep in 10 jaar tijd terug van 88% naar 80%.

Bronnen: Rijksoverheid.nl, Trouw en Nationale Onderwijsgids

Slechts 50% van zzp’ers verwacht overstap naar deelvervoer

Twee op de drie ondernemers verwacht in de toekomst over te stappen van een eigen vervoermiddel naar een deelvoertuig. De animo voor duurzaam delen van zakelijk vervoer is groter bij mkb’ers (73%) dan bij zzp’ers (50%). Deze cijfers komen naar voren uit onderzoek van de ANWB naar deelmobiliteit. Er zijn bij de ondernemers wel grote verschillen in hun verwachting wanneer de switch naar deelvervoer gaat plaatsvinden, variërend van binnen 2 jaar tot over meer dan 10 jaar.

Van de groep ondervraagde zzp’ers denkt 4% dat de overstap naar deelmobiliteit binnen 2 jaar gebeurt. 19% van de zzp’ers verwacht dit tussen 3 en 5 jaar, 14% tussen 5 en 10 jaar en 13% pas over meer dan 10 jaar. Het gaat bij het delen van vervoersmiddelen niet alleen om auto’s, maar ook om scooters, fietsen en bakfietsen. Van de leeftijdsgroep tussen 18 en 34 jaar denkt maar liefst 87% vervoer te gaan delen in de toekomst. Tussen 55 en 75 jaar is dit 58%.

Lees ook het artikel: Welk vervoermiddel kies ik als zzp’er?

“Wij zijn positief verrast door de uitkomst dat het overgrote deel van de ondernemers verwacht dat voertuigen in de toekomst meer gedeeld zullen gaan worden”, zegt Patrick van Weert, Product Manager bij ANWB Zakelijk. Ondernemers zien al meer de voordelen van deelvervoer, ziet Van Weert. “Het zijn oplopende kosten voor het bezit van een voertuig, dat vaak voor 95% van de tijd stil staat. Daarnaast is er de parkeerproblematiek in de steden en de bereikbaarheid van de binnenstad door de oplopende congestie die ondernemers dwingen om andere vervoersmogelijkheden te onderzoeken.”

Bronnen: Accountancy Vanmorgen en Business Insider  

Zakelijk of privé rijden?

Wat is voor jou als zzp'er voordeliger: een auto op de zaak of privé? Bereken het nu zelf!

Bereken: zakelijk of privé rijden?
Zakelijk of privé rijden?

Zzp’ers zijn gezonder, ervaren minder werkdruk en hebben minder verzuim

Zzp’ers ervaren gemiddeld veel minder werkdruk dan werknemers in loondienst en ze hebben minder ziekteverzuim. Zelfstandigen zonder personeel hebben bovendien minder vaak een matige of slechte gezondheid en burn-outklachten. Dit zijn enkele van de feiten die naar voren komen in de Arbobalans, die tweejaarlijks een overzicht geeft van de kwaliteit van de arbeid in Nederland.

TNO en het CBS houden in samenwerking met het ministerie van SZW jaarlijks de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Eind 2022 vulden ruim 60.000 werkenden de vragenlijst in. Waar het aantal werknemers dat deels thuis werkte tussen 2019 en het eerste coronajaar 2020 steeg van bijna 37% naar ruim 47%, zijn de werknemers de afgelopen twee jaar weer minder thuis gaan werken. Het percentage ligt nu op iets meer dan 45%. In totaal werkten Nederlanders in 2022 gemiddeld 11 uur per week thuis.

De Factsheet Arbobalans 2022 toont duidelijke verschillen tussen werkenden in loondienst en zzp’ers. In 2021 ervaarde bijna 18% van de vaste werknemers werkdruk, tegen slechts 5% zzp’ers. Daarbij lag het ziekteverzuim van de zelfstandigen ook iets lager: 1,1% tegen 1,3% van loondienstwerknemers. Zzp’ers rapporteren minder vaak klachten van een matig tot slechte gezondheid (16% tegen 21%) en burn-outklachten (8% tegen 17%). Het werkgerelateerd ziekteverzuim in Nederland kost werkgevers jaarlijks € 7,4 miljard aan kosten van loondoorbetaling.

Bron: Salaris Vanmorgen

Bijna helft logistieke medewerkers wil zzp’er worden

Bijna de helft van de medewerkers in de logistieke sector overweegt om zzp’er te worden. Dit blijkt uit onderzoek van Quinyx onder 800 logistieke medewerkers. De vrijheid van werken en handelen wordt als belangrijkste reden opgegeven, gevolgd door het kunnen bepalen van het eigen salaris, zeggenschap over de eigen uren, meer afwisseling en geen vaste werkplek. De medewerkers zijn tevens op zoek naar een betere werk-privébalans.

De enquête is onderdeel van een groot onderzoek van Quinyx onder 2.000 frontline medewerkers in Nederland. Opvallend is dat een gebrek aan doorgroeimogelijkheden 45% van de logistieke medewerkers laat uitkijken naar een andere baan. Eén op de drie medewerkers voelt zich door de werkgever ondergewaardeerd en is daardoor minder betrokken bij zijn werk. Van alle medewerkers in de logistieke sector ervaart ruim 60% werkstress om redenen van te weinig geld, een gebrek aan flexibiliteit in werkuren, te lange werkdagen, te veel werken, angst voor baanverlies en onderbezetting op de werkvloer.

Quinyx adviseert de logistieke bedrijven beter met de werknemers te communiceren en werknemers flexibiliteit te bieden bij het plannen van hun roosters om de werk-privébalans te verbeteren. En meer te investeren in opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers, omdat bijna driekwart van de respondenten aangeeft langer in dienst te blijven bij meer doorgroeimogelijkheden.

Bron: TTM.nl

Groep criminele zzp’ers gebruikt zorg als dekmantel

Steeds meer criminelen gebruiken in een vermomming als zzp’er de zorg in Nederland als dekmantel voor illegale activiteiten als hennepteelt, witwassen en mensensmokkel. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC) komt na onderzoek tot onthutsende bevindingen. Criminelen die in dure auto’s rijden, stapels cash hebben, zonder diploma in de zorg werken en een lang strafblad hebben. Ze werken onder meer in de jeugdzorg en gehandicaptenzorg om criminele activiteiten te maskeren.

Witwassen, zware mishandeling, bedreiging, drugshandel, een zedendelict. Een flink deel van de zzp'ers in de zorg die het RIEC onderzocht, is eerder veroordeeld voor misdrijven. Sommigen hebben een hele waslijst aan delicten op hun naam staan. In totaal vonden de onderzoekers 192 veroordelingen bij 28 van de 87 onderzochte zzp'ers, variërend van fraude en drugshandel tot geweldpleging.

Volgens het rapport ergeren bonafide en hardwerkende (echte) zzp’ers zich groen en geel aan het gedrag van de vermeende collega-zelfstandigen. Ze zijn meestal niet of onvoldoende geschoold en leveren geen of slechte zorg. Het RIEC maakt melding van criminele zzp’ers in de jeugdzorg die drugs aan hun cliëntenverkopen. Of die in de ouderenzorg woningen doorzoeken op kostbaarheden. Bovendien geven de onregelmatige diensten hun een alibi om op rare tijden ergens ver van huis aanwezig te zijn.

Het RIEC constateert dat het erg gemakkelijk is om als criminele zzp’er aan de slag te gaan. Wie zich bij de Kamer van Koophandel inschrijft, hoeft geen diploma te overleggen. Bij de zorginstelling wordt veelal een vervalst diploma en vervalste Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) getoond. Volgens burgemeester René Verhulst van Ede toont het onderzoek slechts het topje van de ijsberg aan. “Dit gebeurt niet alleen in Oost-Nederland, maar op grote schaal in heel Nederland.” Verhulst wil, naast meer controle op valse papieren, dat het snel mogelijk wordt om gegevens over veroordeelde of verdachte personen uit te wisselen. Dat mag nu niet.

Bronnen: AD.nl en RTL Nieuws

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Verzekeringshelpdesk

Verzekeringshelpdesk

  • Heb je een vraag over verzekeringen?
  • Wil je weten welke verzekering je nodig hebt?
  • Benieuwd wat er wel en niet gedekt is bij een bepaalde verzekering?

De verzekeringshelpdesk van Het Ondernemerscollectief beantwoordt jouw vragen en geeft advies.

ZZP Agenda