• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 47: Oudere zzp’ers krijgen moeilijker hypotheek, mkb’er groeit meer dan zzp’er en aanpak schijnzelfstandigheid in zorg leidt tot uitstroom zzp’ers

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Oudere zzp’ers krijgen moeilijker een hypotheek

Oudere ondernemers, en zzp’ers in het bijzonder, hebben moeite om een hypotheek te krijgen. Het probleem ligt bij het opgebouwde pensioeninkomen. De regels bij hypotheekaanvragen zijn zodanig, dat alternatieve pensioenpotjes van zelfstandige ondernemers niet meetellen. Er is nieuwe wetgeving in de maak die dit probleem alleen maar groter maakt, stelt De Hypotheekshop.

Volgens De Hypotheekshop bouwen veel zzp’ers nauwelijks regulier pensioen op én kiezen ze vaak voor alternatieve pensioenvoorzieningen, zoals hun koopwoning als pensioenaanvulling. Ze lossen vaak de hypotheek versneld af, waardoor ze bij het bereiken van de pensioenleeftijd lagere maandlasten hebben. Of ze verkopen de eigen woning rond de pensioendatum, om vervolgens een huis te huren. Pensioenopbouw in de vorm van lijfrentes, vermogen in box 3 en vastgoed wordt door de geldverstrekker niet altijd geaccepteerd als legitiem pensioenvermogen.

Lees ook de artikelen: Wat zijn je pensioenmogelijkheden als zzp’er? en Lijfrente voor zzp’ers

Hypotheekverstrekkers moeten in hun toetsing vanaf de leeftijd van 57 jaar – 10 jaar voor het begin van de AOW – het pensioeninkomen van de aanvrager meewegen. Zzp’ers met alternatieve pensioenvoorzieningen vallen vaak buiten de boot. Geldpotjes die ondernemers hebben opgebouwd, zoals vrij vermogen of de waarde van hun onderneming, worden vaak niet meegenomen in de hypotheekaanvraag. Ook opties zoals doorwerken na je pensioen of goedkoper gaan wonen na de pensioendatum passen niet in de bestaande regeling.

Er is een wetsvoorstel in de maak waarmee de toetsing op pensioeninkomen nog verder naar voren wordt gehaald: 15 of 20 jaar vóór de ingang van de AOW-datum. Volgens De Hypotheekshop gaat dit de kansen van een grote groep zelfstandigen op de woningmarkt beperken.

Bron: Business Insider

KvK: mkb’er staat er iets beter voor dan zzp’er

Ondanks opeenstapelende problemen van corona, hoge energie- en brandstofprijzen, inflatie en hoge inkoopprijzen, is de gemiddelde ondernemer positief over het ondernemerschap. Bedrijven met meerdere mensen in dienst beoordelen de huidige situatie positiever dan zzp’ers, respectievelijk met een 7,4 en een 7,1. Mkb’ers staan er op dit moment iets beter voor dan zzp’ers. Zij zijn vaker aan het groeien en verwachten voor het komend half jaar verdere groei in omzet, klanten en medewerkers.

Dit komt naar voren in een groot onderzoek Ondernemen 2022 van de Kamer van Koophandel onder ruim 1.500 ondernemers. Het eigen welbevinden werd dit jaar iets hoger gewaardeerd: een 7,5 ten opzichte van een 7,2 in 2021. Josette Dijkhuizen, bijzonder hoogleraar Duurzame Inzetbaarheid van Ondernemerschap aan Tilburg University: “Ondernemers zijn ras-optimisten en zelfs in deze onzekere tijden met heel veel uitdagingen scoren ze relatief hoog op welbevinden. Vorig jaar zaten we nog midden in de coronapandemie met veel beperkingen, dat waarschijnlijk het lagere cijfer verklaart.”

Mkb’ers verwachten vanwege stijgende kosten vaker dan zzp’ers een afname van de winst. Volgens de onderzoekers is dat logisch, want zij hebben met meerdere negatieve factoren te maken dan zzp’ers. Naast energieprijzen, inkoopprijzen en een lagere beschikbaarheid van producten en materialen, worden zij ook geraakt door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als personeelstekorten en stijging van lonen. Mkb’ers zijn doorgaans beter in het doorberekenen van kosten aan hun klanten dan zzp’ers. Van de mkb’ers treft 63% de komende periode al maatregelen in verband met de prijsstijgingen. Van de zzp’ers was dat slechts 44%.

Bron: Pretwerk.nl

Pensioen helpdesk

Heb je vragen over jouw pensioen? Hoe kun je jouw pensioen opbouwen en wat zijn de mogelijkheden? Wat is fiscaal de beste keuze? De pensioen helpdesk van Het Ondernemerscollectief helpt je graag met adviezen en antwoord op jouw vragen.

Meer over de pensioen helpdesk
Pensioen helpdesk

ꞌZzp’ers moeten bij ongewenst gedrag aan de bel kunnen trekkenꞌ

De onzekere arbeidscontracten in de mediasector moeten onder de loep worden genomen en worden aangepast, zodat zzp’ers en medewerkers met een tijdelijk contract een middel in handen krijgen om aan de bel te trekken bij ongewenst gedrag. Dit zegt Janke Dekker, voorzitter van meldpunt MORES, in reactie op de laatste onthullingen van grensoverschrijdend gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk en eindredacteur Dieuwke Wynia bij het tv-programma De Wereld Draait Door.

Dekker: “Er zijn te veel mensen met onzekere contracten.  Als je maar ergens kort werkt, dan ga je niet zeuren.” Naast de onzekere contracten, is een probleem dat velen niet weten waar ze meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen een organisatie kunnen doen. Zelfs al hebben organisaties een vertrouwenspersoon in dienst of protocollen, dan blijven die voor veel zzp’ers onbekend, stelt Dekker. “Zij weten niet waar ze naartoe kunnen. Dat is een van de eerste drempels die moet worden weggenomen.”

Sinds de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland wordt eraan gewerkt om ongewenst gedrag in de creatieve sector tegen te gaan. Dat proces vergt tijd, meent Dekker, die het belangrijk vindt dat de grenzen van het omgangsgedrag moeten worden besproken. “We moeten van een zwijgcultuur naar een aanspreekcultuur.”

Bron: Nieuws.nl

Aanpak schijnzelfstandigheid in zorg leidt tot uitstroom zzp’ers

Het plan van het kabinet om schijnzelfstandigheid in de zorg aan te pakken, is niet de juiste weg om de balans tussen vast personeel en zzp-zorgverleners te herstellen en de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Dit stelt medisch journalist Frank van Wijck deze week in een opiniestuk op de website van Arts en Auto. “Het risico is dat een deel van de zzp’ers snel zal omzien naar ander werk. De uitstroom die dit mogelijk veroorzaakt, kan de zorg zich niet veroorloven”, aldus Van Wijck.

Lees ook het artikel: Wat kun je doen om schijnzelfstandigheid te voorkomen als zzp’er?

Een poll op Zorgvisie had vorige week als uitslag dat meer dan de helft van de deelnemers aan deze peiling er tegen is dat zzp’ers voortaan geweerd worden door zorginstellingen. Dit om redenen van (meer)kosten en een mindere betrokkenheid, zo vinden de zorgwerkgevers. Een meerderheid van de betrokkenen wil echter géén stop op zzp’ers in de zorg. Voorstanders van een stop op zzp’ers zeggen dat de kwaliteit van de zorg onder druk staat, sommigen twijfelen aan de motieven van zelfstandigen. Ze zouden het vooral voor het geld doen.

Van Wijck vindt het onzin dat in reactie op de poll door zorgorganisaties wordt gezegd dat zzp’ers te weinig verantwoordelijkheid en verbondenheid met de organisatie hebben. Wat ontbreekt, is reflectie op de vraag wat werkgevers hier zelf aan kunnen doen, vindt Van Wijck. “ Goed werkgeverschap zit in meer dan geld alleen. Bovendien kan de toevoeging ꞌte veel voor zichzelf, te weinig voor de patiëntꞌ bijna als een belediging worden opgevat. Die zzp’ers werken wél in de zorg, voor de patiënt dus. Dat ze dit als zzp’er doen, wil niet zeggen dat daar hun hart niet ligt.”

Bronnen: Arts en Auto en Zorgvisie

Eerste niet-verzekeraar met dekking arbeidsongeschiktheid tot AOW voor zzp’ers

SharePeople is de eerste niet-verzekeraar die een dekking bij arbeidsongeschiktheid tot aan de AOW-leeftijd voor zzp’ers aanbiedt. Tot nu toe werd een vangnet voor maximaal twee jaar aangeboden. De coöperatie lanceerde deze week SharePeople Lang, waarbij zelfstandig ondernemers drie keuzes hebben voor inkomensdekking ná twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Oprichter Cosmas Blaauw liet eerder al weten de markt voor AOV-verzekeringen met dit product op zijn kop te willen zetten. SharePeople startte deze week ook met een arbodienst voor zzp’ers: SharePeople Crowdability. Blaauw wil met de arbodienst zelfstandig ondernemers helpen voorkomen dat ze langdurig ziek worden.

Bron: AMweb.nl

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Wet DBA / VBAR (schijnzelfstandig) helpdesk

Wet DBA / VBAR (schijnzelfstandig) helpdesk

Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) wordt opgepakt?

De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.