• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 6: Miljarden coronaschuld ondernemers oninbaar, 67-plusser werkt steeds vaker door als zzp’er en forse groei van aantal zzp-reisadviseurs

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Miljarden coronaschuld ondernemers oninbaar

De Belastingdienst komt door een structurele onderbezetting vele handen tekort om de openstaande coronaschuld van 210.000 ondernemers te innen. De Algemene Rekenkamer heeft berekend dat er aan het begin van dit nieuwe jaar nog een totale schuld van 14 miljard euro openstaat, waarvan het nog maar de vraag is of deze helemaal wordt terugbetaald.

Een en ander staat vermeld in het rapport ꞌFocus op corona belastingschuldenꞌ, dat de Algemene Rekenkamer deze week aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Het personeelstekort is zo groot bij de Belastingdienst, dat werkzaamheden blijven liggen. Er zijn zeker 400 voltijdsbanen extra nodig om de coronabelastingschuld van 14 miljard euro te kunnen innen. In totaal komt de afdeling die verantwoordelijk is voor het innen zelfs 1.000 fte’s tekort.

Ondernemers hebben tijdens de coronapandemie belastinguitstel gekregen. Eén op de drie bedrijven heeft moeite om deze schuld af te lossen. Vooral MKB-bedrijven en zzp’ers hebben schulden, in totaal 205.000 bedrijven met een gezamenlijke schuld van 9,2 miljard euro. Als gevolg van het huidige personeelstekort worden dwangmaatregelen nauwelijks uitgevoerd. Deurwaarders kunnen niet aan de slag, omdat de dossiers nog niet rond zijn.

De Algemene Rekenkamer becijfert dat er voor bijna 3 miljard euro aan schulden extra inspanningen van de Belastingdienst nodig zijn om dit bedrag te kunnen incasseren. Voor nog eens 2,9 miljard euro is zelfs een dwangbevel nodig. Volgens de Rekenkamer kleeft er een belangrijk risico aan het niet kunnen handhaven: meer ondernemers lappen de regels aan hun laars en lossen hun schulden niet af. Als daarop vervolgens niet wordt gehandhaafd, kan het totaalbedrag aan openstaande schulden en niet-inbare vorderingen verder oplopen, zo waarschuwt de Rekenkamer.

Bronnen: BNR, RTL Nieuws en Algemene Rekenkamer

Fiscus moet zzp’er beter helpen bij missen belastingaangifte

De Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) vindt dat de fiscus meer moet doen om te voorkomen dat burgers en zzp’ers die geen belastingaangifte doen in financiële problemen komen. Het adviesorgaan bracht deze week een rapport uit over het vroegtijdig signaleren van (betalings)problemen bij burgers en zzp’ers. Volgens de inspectie zijn de schattingen van de Belastingdienst – in geval er door persoonlijke problemen of andere oorzaak geen aangifte is gedaan – over het te betalen bedrag vaak veel te hoog. “Met redelijke schattingen van inkomsten kan de Belastingdienst voorkomen dat mensen een te hoge aanslag krijgen opgelegd.”

De Inspectie wil dat de Belastingdienst meer rekening houdt met persoonlijke omstandigheden, waardoor een burger of zzp’er er soms niet aan toekomt om aangifte te doen. Als dat niet gebeurt, kunnen problemen verergeren, omdat mensen er eenvoudigweg niet meer uitkomen terwijl termijnen elkaar opvolgen en rekeningen en boetes zich opstapelen, aldus de Inspectie. Mensen die kunnen aantonen met serieuze tegenslagen te kampen, zouden niet het recht op een betalingsregeling hoeven te verliezen bij het nalaten van belastingaangifte.

Lees ook het artikel: Aangifte inkomstenbelasting als zzp’er

De fiscale inspectiedienst adviseert de Belastingdienst om de mogelijkheid van het opleggen van een voorwaardelijke boete bij een eerste keer niet doen van aangifte te onderzoeken. Er wordt in dat geval pas bij een tweede nalatigheid een boete gegeven. “Verder vinden we het belangrijk dat de Belastingdienst een passende oplossing zoekt voor de mensen die in het verleden in grote financiële problemen zijn gekomen door te hoge schattingen”, aldus de Inspectie.

Bronnen: Accountancy Vanmorgen en NRC

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

  • Welke kosten zijn aftrekbaar?
  • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?
Word lid van Het Ondernemerscollectief
Fiscale hulp?

De 67-plusser werkt steeds vaker door als zzp’er

Het aantal 67-plussers dat na het pensioen doorwerkt, is in de afgelopen tien jaar verdubbeld van 118.000 naar 236.000. De verwachting van onderzoeker ABN AMRO is dat dit aantal de komende tien jaar nog wel eens kan verdubbelen. Werkgevers zouden volgens de bank meer moeten inzetten op deze groep om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Opvallend is dat van alle werkzame 67-plussers meer dan de helft als zzp’er werkt.

De stijging is opmerkelijk, omdat de pensioenleeftijd de afgelopen tien jaar juist is gestegen. Mensen moeten al langer werken voor ze met pensioen kunnen. Desondanks blijven er meer mensen na hun pensionering doorwerken. Daar zijn volgens ABN AMRO diverse redenen voor: de vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt, ouderen zijn vitaler en blijven langer gezond, ze hebben nog steeds plezier in hun werk, ze behouden hierdoor hun contacten en eigenwaarde en het is financieel aantrekkelijk.

Mario Bersem, sectoreconoom Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO, ziet dat aantrekkelijke werkzaamheden, flexibele werktijden en de mogelijkheid om in deeltijd door te werken een deel van de pensioengerechtigden over de streep trekt. “Zij kiezen er vaker voor als zzp’er te werken in de sector waar zij werkten. Van alle werkzame 67-plussers is maar liefst 53% zelfstandige, onder wie veel zzp’ers.” Een groeiende groep uitzendbureaus richt zich op doorwerkers na het pensioen.

Bronnen: Flexmarkt en Het Parool

Forse groei van aantal zzp-reisadviseurs

Fysieke reisbureaus in Nederland hebben sinds de coronapandemie veel meer klanten én het aantal zelfstandige reisadviseurs is sindsdien fors toegenomen. Volgens de Algemene Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) zijn er intussen 950 zzp-reisadviseurs bijgekomen. Woordvoerder Frank Oostdam: “Dat zijn meestal zzp'ers, zonder stenen reisbureau, die bij mensen thuiskomen om reizen te verkopen. En dat is succesvol.”

Per 1 januari 2024 zijn bij de ANVR 492 stenen reisbureaus aangesloten. Vóór het uitbreken van de coronapandemie waren dat er 840. Die afname wordt gecompenseerd door de grote toename van het aantal zelfstandige reisadviseurs. Oostdam: “Je kunt dus eigenlijk zeggen dat we er qua fysiek contact met klanten juist op vooruit zijn gegaan. Dat past ook in het beeld dat mensen weer op zoek zijn naar gemak, comfort, betrouwbaarheid en persoonlijk contact.”

Dit beeld wordt bevestigd door de meeste fysieke reisbureaus die momenteel gouden tijden beleven. Zij hebben het sinds de coronapandemie drukker dan ooit. Een van de achterliggende redenen is dat mensen vertrouwen zoeken. Vóór corona was internet de plek waar mensen het liefst zelf hun reis boekten. Zelf de hotels uitzoeken en zelf de vluchten regelen. Toen corona reizen onmogelijk maakte, ontstonden er problemen. Mensen kregen geld voor hun hotels of vluchten niet terug, of pas na heel veel gedoe. Nu zoeken meer mensen zekerheid bij een fysiek reisbureau of zelfstandig reisadviseur.

Bron: RTL Nieuws

Dreiging pensioengat door foutieve overheidsinformatie

Werkenden in loondienst en zzp’ers kunnen met een pensioengat komen te zitten vanwege foutieve informatie op de overheidswebsite Mijnpensioenoverzicht.nl. Dit stelt het consumentenprogramma Radar, dat hier deze week in een televisie-uitzending aandacht aan besteedde.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl krijgt iedere werkende inzicht in het opgebouwde pensioen en het verwachte pensioenbedrag na pensionering. Onafhankelijk financieel planner Fons de Bilde heeft ontdekt dat er foutieve informatie op deze overheidswebsite staat. “Iedereen die nu inlogt krijgt te zien dat hij of zij AOW ontvangt vanaf 67 jaar en drie maanden. Maar dat is niet zo. Mensen die geboren zijn na 30 september 1962 moeten langer doorwerken voordat ze AOW ontvangen. Pas vijf jaar voor je je AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, weet je zeker wanneer je je AOW krijgt.”

Veel werkenden in loondienst en zzp’ers weten volgens De Bilde ook niet dat je na je AOW-gerechtigde leeftijd minder belasting betaalt over je inkomsten. Dus ook over je AOW en pensioen dat je ontvangt. “In 2024 betaalt iemand die AOW ontvangt 19,07% belasting, werkenden betalen over de eerste belastingschijf 36,97% belasting. Als je dat niet meeneemt in je berekeningen, dan kun je met een gat van soms wel € 50.000 uitkomen”, weet De Bilde uit ervaring.

Lees ook het artikel: Hoe bereken ik mijn pensioen als zzp’er?

Stichting Pensioenregister, de beheerder van Mijnpensioenoverzicht.nl, heeft in reactie toegezegd de website te gaan aanpassen. Hierdoor moet het in één keer inzichtelijk worden op welke leeftijd jij met pensioen kan.

Bronnen: Radar en Radar

Internationale duurzaamheidscertificering voor BrightPensioen

BrightPensioen heeft na ruim een jaar hard werken een belangrijke duurzaamheidscertificering in de wacht gesleept: B Corp. Het is een internationale certificering voor bedrijven die grote stappen zetten op het gebied van mens en milieu. De B van B Corp staat voor Benefit for All. BrightPensioen is vervuld met trots: “Binnen de Nederlandse financiële sector zijn er maar een handje vol bedrijven die zich B Corp mogen noemen. Wereldwijd zijn er ruim 8.000 gecertificeerde B Corps. In de Benelux circa 360. Wij horen hier nu bij.”

Om de certificering B Corp te verdienen, moet een bedrijf een positieve impact hebben op de economie, werknemers, leden en de planeet. Dit wordt met een intensieve assessment gecontroleerd. In de afgelopen tijd is de gehele bedrijfsvoering van BrightPensioen binnenstebuiten gekeerd en beoordeeld op de thema’s bestuur, werknemers, klanten, gemeenschap en milieu. Waar minimaal 80 punten moesten worden gehaald, scoorde BrightPensioen 96 punten. Hoger dan het sectorgemiddelde.

Duurzaamheid is al lange tijd een thema voor BrightPensioen. De financiële dienstverlener, een coöperatie, belegt vanaf dag één in duurzame ETF’s en green bonds. BrightPensioen was in 2022 ook de eerste financiële dienstverlener met pensioenoplossingen die een duurzaamheidsverslag publiceerde.

Bron: BrightPensioen

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Pensioen helpdesk

Pensioen helpdesk

Heb je vragen over jouw pensioen? Hoe kun je jouw pensioen opbouwen en wat zijn de mogelijkheden? Wat is fiscaal de beste keuze? De pensioen helpdesk van Het Ondernemerscollectief helpt je graag met adviezen en antwoord op jouw vragen.

ZZP Agenda