• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 21: Bijna driekwart zzp’ers tegen verplichte AOV, meer gemeenten zien sekswerkers als zzp’ers en digitale bescherming zzp’ers nog onvoldoende

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Bijna driekwart zzp’ers tegen verplichte AOV

Bijna driekwart van de zzp’ers is tegen het plan van minister Karien van Gennip voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Dit blijkt uit een raadpleging onder de leden van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), waar ook de leden van Het Ondernemerscollectief bij zijn aangesloten. In totaal namen meer dan 9.200 zelfstandig ondernemers uit vele verschillende sectoren deel aan de enquête.

Mocht de verplichte AOV er toch komen, dan wil maar liefst 94% van de ondervraagden gebruik kunnen maken van een opt-out regeling. Ofwel een vrijstelling van de verplichting in het geval zij zelf al een individuele AOV-verzekering op minimaal hetzelfde niveau hebben geregeld. Deze mogelijkheid wordt nog door de minister onderzocht. “De uitkomst is duidelijk. Onze leden zien het voorstel van minister Van Gennip voor een verplichte AOV voor zelfstandig ondernemers niet zitten”, stelt VZN-voorzitter Cristel van de Ven.

Lees ook het artikel: Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Omdat betaalbaarheid van een AOV voor zelfstandigen het belangrijkste is, pleit VZN voor een wachttijd van twee jaar. Dit leidt tot minder instroom, levert minder capaciteitsdruk op bij verzekeringsartsen en drukt de maandelijkse kosten. Zelfstandigen zien echter liever dat de minister aan de slag gaat met het ontwikkelen van een collectieve basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Van de Ven: “Zo’n brede basisvoorziening sluit goed aan bij de moderne arbeidsmarkt waarop werkenden steeds vaker, afwisselend of gelijktijdig, werknemer en zelfstandige zijn.”

Bron: De Ondernemer

Meer gemeenten zien sekswerker gewoon als zzp’er

De Tweede Kamer wil dat het kabinet haast maakt met een nieuwe wet voor sekswerkers. De regels voor thuiswerkende sekswerkers verschillen nu nog per gemeente. Bijna de helft van de gemeenten heeft geen beleid. De gemeente Hilversum stelt in navolging van Assen, Lelystad en Tilburg sekswerk gelijk aan andere aan-huis-verbonden beroepen als fotografen, autorijschoolhouders en nagelstylistes. De Hilversumse wethouder Karin van Hunnik vindt het belangrijk dat sekswerken als een normaal beroep wordt gezien. “Het is een legaal beroep in Nederland. Sekswerkers die thuiswerken moeten als zzp'ers worden gezien.”

Het kabinet sleutelt al sinds 2009 aan een nieuwe wet die sekswerk moet reguleren. Van Hunnik ziet een verschuiving in de seksbranche naar individueel (aan huis) sekswerken. “Dat willen we eigenlijk even belangrijk maken als zzp’ers in het algemeen. Dus krijgen ze in Hilversum dezelfde positie.“ Dat vindt Rodney Haan, adviseur prostitutiebeleid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een goede aanpak. “De gemeente geeft de sekswerker – die vanuit huis wil werken – de ruimte om gewoon het werk te doen zoals het ook bedoeld is.”

In de nieuwe wet wordt een vergunningplicht opgenomen. De wet moet de veiligheid van sekswerkers vergroten en uitbuiting voorkomen. Vooruitlopend op de wet, roept staatssecretaris Eric van der Burg gemeenten op om aan de slag te gaan met lokaal sekswerkbeleid. “Ik moedig ze aan niet af te wachten totdat de Wet regulering sekswerk in werking treedt. Zo zorgen we nu al voor een veilige seksbranche.”

Sekswerker Lisa uit Hilversum, die vanuit huis werkt, is blij met het beleid in haar gemeente. “Ik ben een zzp’er die een normaal beroep uitoefent, alleen wordt het niet altijd zo gezien. Ik ben onafhankelijk en hoef op deze manier niet 50% af te staan voor het werk dat ik verricht.” Toch zou ze het liefst op een andere plek werken. Haar huisbaas weet niet wat voor werk zij doet. Ze is bang dat ze anders problemen krijgt. “Het liefst wil ik een woning of gebouw zonder winstoogmerk, waar dames voor een normaal tarief een kamer kunnen huren en ook de veiligheid van elkaar hebben; het niet alleen zijn.“

Bronnen: NOS.nl en NPO Radio 1

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Stel: je raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. Wat dan? Kom erachter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kan betekenen.

Vergelijk AOV-offertes
2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Digitale bescherming zzp’ers nog onvoldoende

Zzp’ers en MKB-bedrijven nemen nog onvoldoende maatregelen om zichzelf digitaal te beschermen. Dat blijkt uit onderzoek van het Digital Trust Center (DTC), dat 766 ondernemers ondervroeg over hun cyberweerbaarheid. Bijna 80% van de zzp’ers gebruikt de zakelijke computer ook voor privé doeleinden. Daarnaast hebben zzp'ers vaak geen tweefactor-authenticatie (2FA) ingeschakeld (42%), is er geen bellijst voor digitale noodsituaties en geen risicoanalyse voor digitale veiligheid.

Volgens het DTC van het ministerie van Economische Zaken laten de onderzoeksresultaten zien dat zzp’ers en MKB’ers nog te weinig doen om hun bedrijf tegen cybercriminaliteit te beschermen. “Hoewel de zzp-groep gemiddeld lager scoort dan het MKB op het nemen van cybersecuritymaatregelen, hebben zzp’ers meer inzicht in de genomen maatregelen. Bij de MKB-groep is het vaker onduidelijk of bepaalde maatregelen wel of niet genomen zijn”, aldus het DTC.

Lees ook het artikel: Hoe wapen je je als zzp’er tegen cybercrime?

Vier op de vijf zzp’ers heeft antivirussoftware geïnstalleerd. Ook denkt 80% van de zzp’ers phishing goed te kunnen herkennen. Zzp’ers testen minder vaak dan MKB’ers of hun back-up ook werkt als het echt nodig is. Naar aanleiding van de resultaten start het DTC met een bewustwordingscampagne over cybersecuritymaatregelen die ondernemers zelf snel kunnen uitvoeren. Het doel van deze campagne is om zzp’ers en MKB’ers aan te moedigen om vandaag nog actie te ondernemen om hun weerbaarheid te vergroten.

Bronnen: ChannelConnect en Tweakers

ꞌVersterking veerkracht zzp’er bij crisis nodigꞌ

Veel zzp’ers ontbreekt het aan voldoende flexibiliteit en veerkracht om zich bij een onverwachte tegenslag staande te houden. Veel zelfstandigen hebben onvoldoende buffers om een wat langere periode zonder inkomsten te overbruggen. En maar weinig zzp’ers zijn in staat of bereid om hun blik te verleggen naar ander soort werk, andere klanten te zoeken of in loondienst te treden.

Dit stelt Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was betrokken bij het onderzoek Zelfstandigen in crisis, dat erop gericht was hoe zelfstandig ondernemers de coronacrisis hebben doorstaan.  Zelfstandigen in een creatief of taalkundig beroep en in de horeca raakten gemiddeld ongeveer een derde van hun hoeveelheid werk kwijt. Voor uitvoerend kunstenaars viel het werk vaak volledig weg, terwijl veel vertalers weinig gevolgen voor hun werk ondervonden.

Wie vóór de crisis een sterke arbeidsmarktpositie had en goed verdiende, kwam de crisis vaak beter door dan wie al eerder moeite had om de eindjes aan elkaar te knopen. Slechts één op de tien zzp’ers wist hun verlies aan werkzaamheden te beperken met een aanpassingsstrategie, zoals het werkterrein verleggen of meer uren in een tweede werkkring in loondienst maken.

Hoogleraar De Beer stelt dat het herdefiniëren van wie zzp’er is en wie niet, niet helpt om de kwetsbare positie van de zzp’er te verbeteren. Hij pleit voor betere toegankelijkheid van de bijstand voor zzp’ers. “Bezien zou kunnen worden of het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) voor zelfstandigen toegankelijker kan worden.” De Beer vindt het wenselijk dat deze toegankelijkheid bij de herziening van de Participatiewet wordt meegenomen, waarbij wordt uitgegaan van vertrouwen (zoals bij de Tozo-regeling) in plaats van wantrouwen (Bbz).

Bron: Sociale Vraagstukken

ꞌMinister Wiersma luistert niet naar lerarenꞌ

Het beperken van tijdelijke en flexibele krachten en de inhuur van zzp’ers in het onderwijs, maakt het lerarentekort wellicht groter. Schoolbesturen kunnen dan niet meer flexibel inspringen op wisselende leerlingenaantallen, noch tijdelijk gelden inzetten. De groep leraren die bewust kiest voor een flexibele aanstelling met aangepaste werkcondities of het zzp-schap, zoekt wellicht een carrière buiten het onderwijs.

Deze waarschuwing geven Marjolein Camphuijsen (universitair docent onderwijswetenschappen op de VU) en Melanie Ehren (hoogleraar educational governance op de VU) af aan minister Dennis Wiersma, die minder flexkrachten in het onderwijs wil. Scholen mogen in het plan van de minister maximaal 5% van het personeelsbudget uitgeven aan zzp’ers en uitzendkrachten. Volgens de opiniemakers kan Wiersma beter de echte problemen aanpakken om het lerarentekort te tackelen. “Een hoge werkdruk, grote klassen en administratieve lasten verhinderen allemaal wat leraren graag willen: lesgeven en bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen.”

Op dit moment werken er zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs ongeveer 3.000 leerkrachten op een flexibel contract. Daarnaast staan er ruim 2.400 leraren ingeschreven als zzp’er in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hier zit een stijgende lijn in, maar het is een relatief klein aantal, aldus Camphuijsen en Ehren. “Als we het lerarenberoep aantrekkelijker willen maken, moeten we luisteren naar wat leraren zelf graag willen: hun beroep goed uitoefenen, in en voor de klas.”

Bron: Trouw

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Juridische service

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

ZZP Agenda

februari
28