• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 13: Afbouw coronasteunbeleid (maar niet voor zzp’ers) en Koolmees schuift verplichte AOV op lange baan

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over de oproep van het CPB om de coronasteunmaatregelen snel af te bouwen, een pleidooi voor btw-vrijstelling voor zzp’ers in de kinderopvang, en invoering van verplichte AOV voor zzp’ers is ‘binnen afzienbare termijn niet haalbaar’.

CPB: 'Noodpakketten afbouwen, maar meer steun voor zzp’ers'

Het nieuwe kabinet moet de coronasteunpakketten zo snel mogelijk afbouwen. Behalve voor jongeren en zzp'ers, want die hebben nog maar weinig steun gehad. Daarvoor pleit Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau (CPB). “Zzp'ers en mensen met een tijdelijk contract hebben nog maar weinig van de steun kunnen profiteren.”

Het CPB kwam deze week met cijfers waaruit blijkt dat het economisch herstel sneller gaat dan verwacht. Aan het eind van dit jaar is de economie terug op het niveau van voor de coronacrisis. De economische groei wordt geraamd op 2,2%. In 2022 zal de economie verder aansterken en wordt gerekend op een groei van 3,5%. Het CPB baseert haar vooruitzicht op een toenemende vaccinatiegraad en het afschalen van de beperkingen.

Lees ook: Extra steunmaatregelen onvoldoende voor zelfstandigen in nood

Hasekamp vindt dat het herstel een snelle afbouw van coronasteun rechtvaardigt. Dit is volgens hem wenselijk om de dynamiek in de economie terug te brengen. “De huidige steun bevriest delen van de economie op de situatie van begin 2020 en blokkeert daarmee de normale economische dynamiek: bedrijven die stoppen en nieuwe bedrijven die starten, mensen die ergens anders een nieuwe baan vinden.” De CPB-directeur adviseert niet om ineens niets meer te doen, maar te kijken naar waar de schade kan worden gerepareerd. Zo zou er een zeer ruime regeling moeten komen om uitgestelde belastingen te innen.

Bovendien mag de hulp aan jongeren en zzp'ers best wat worden uitgebreid, zegt hij in een uitzending van Nieuwsuur. "De steun van het afgelopen jaar is vooral terecht gekomen bij ondernemers en mensen met een vast contract. De kwetsbaren op de arbeidsmarkt – mensen met een tijdelijke contract, oproepkrachten, zzp’ers in afhankelijke posities, jongeren die hun eerste baan zoeken – krijgen meestal helemaal niets. Terwijl de kosten van de steun, inmiddels zo’n € 60 miljard, in de vorm van een hogere staatsschuld terechtkomen bij toekomstige generaties.”

Bronnen: NOS.nl en IEX.nl

Btw-vrijstelling ook voor zzp’ers in kinderopvang

Scholen die gebruik maken van de diensten van kinderdagopvangorganisaties zijn hiervoor vrijgesteld van btw. Deze btw-vrijstelling zou ook moeten gelden voor kinderopvangorganisaties die zelfstandig pedagogisch medewerkers (pm’ers) inhuren, vindt directeur Steven Lenderink van Tadaah, een dienstenplatform voor zzp’ers in de kinderdagopvang. Hij vraagt demissionair minister Arie Slob (onderwijs) om een reactie.

Het feit dat zzp’ers in de kinderopvang verplicht zijn om btw in rekening te brengen, is al lang een doorn in het oog. In zijn brief maakt Lenderink de vergelijking met scholen die met een kinderopvangorganisatie samenwerken. Over deze diensten behoren zij eigenlijk btw te betalen, maar hierop is een uitzondering aangebracht door de ‘handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang’, waarin is bepaald dat er geen btw verschuldigd is bij een contractuele samenwerking tussen scholen en kinderdagopvangorganisaties

Lendering ziet "fiscaal en juridisch" geen verschil tussen een school die gebruik maakt van kinderopvangdiensten en een kinderopvangorganisatie die zzp pm'ers inhuurt. De btw-vrijstelling zou daarom ook van toepassing moeten zijn op kinderopvangorganisaties. “De kern is dat de prestatie die geleverd wordt, valt onder de vrijstelling van de kinderopvang. Daarbij is het, uitgaande van het gelijkheidsbeginsel, niet relevant of de opdrachtnemer een kinderopvangorganisatie is of een bedrijf (eenmanszaak) die pedagogische diensten levert”.

Lenderink hoopt dat Slob deze mening deelt en dat er voor eens en altijd uitsluitsel komt over de btw-plicht van zelfstandige pm’ers.

Bron: Kinderopvang Totaal

Koolmees schuift verplichte AOV op lange baan

Het voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering stuit op grote problemen in de uitvoering. Daardoor is invoering binnen afzienbare termijn niet haalbaar, zegt demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Hij gaat op zoek naar een alternatieve "aanvliegroute", maar invoering van zo'n verzekering duurt sowieso jaren.

Een belangrijk aspect bij de invoering van een verplichte AOV, is de wens dat zelfstandigen veel 'keuzevrijheid' krijgen, waardoor de hoogte van de premie flink kan verschillen. Ook voorziet het voorstel in een zogeheten 'opt-out' voor zzp’ers met een afdoende private verzekering. Op deze manier wilde Koolmees tegemoet komen aan de grote verscheidenheid onder de zzp’ers. In de praktijk bleek echter juist dit aspect problemen op te leveren bij de uitvoerders, de Belastingdienst en het UWV.

Lees ook: UWV en Belastingdienst voorzien grote problemen bij uitvoering veprlichte AOV

Nadat zij het voorstel als ‘onuitvoerbaar’ hadden bestempeld, ging de bewindsman op zoek naar alternatieven. Daarbij liggen nu enkele voorstellen op tafel, al wordt dat geen eenvoudige zaak: “Elke variant op een verplichte verzekering tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico komt met complexiteit, kent uitvoeringsvraagstukken en kost jaren om van tekentafel naar praktijk om te zetten."

VZN, de koepel van zelfstandigenorganisaties waarbij ook Het Ondernemerscollectief is aangesloten, vindt dat de minister beter kan stoppen met een verplichte AOV voor zzp’ers. “Alleen een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden kan op draagvlak rekenen”, zegt VZN-voorzitter Cristel van de Ven. Zo'n basisvoorziening is gemakkelijker uitvoerbaar. Daarom pleit VZN om, dit maal met een onafhankelijke vertegenwoordiging van zelfstandigen, verder te praten over een basisvoorziening voor alle werkenden, in plaats van over een verplichte AOV.

Bronnen: Accountant en Accountancy van Morgen

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Stel: je raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. Wat dan? Kom erachter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kan betekenen.

Geen antwoord op jouw vraag gevonden?

Zoek hieronder in de 1600 artikelen die wij beschikbaar hebben naar het antwoord op jouw vraag.