• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUPDATE week 34: Advies voor nieuwe criteria beoordeling arbeidsrelatie en Just Eat Takeaway wil stoppen met zzp’ers

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over de mogelijk verstrekkende gevolgen van een advies aan de Hoge Raad, ondernemers in het buitenland hebben toch recht op Tozo, en Takeaway-oprichter Jitse Groen gaat het gebruik van zzp-bezorgers aan banden leggen.

Advies aan Hoge Raad: andere maatstaf voor beoordeling arbeidsrelatie

De maatstaf voor de beoordeling of een arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst is, moet worden aangepast. Dat bepleit advocaat-generaal De Bock in haar conclusie over een recent gevoerde rechtszaak. Niet de bedoeling van partijen – zoals die volgens de Wet DBA moet worden vastgelegd in een modelovereenkomst -  zou leidend moeten zijn bij de beoordeling van een arbeidsrelatie, maar alleen hoe partijen feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geven.

Ook gaat de AG in op het gezagscriterium, een belangrijke maatstaf die wordt gehanteerd om vast te stellen of sprake is van een dienstbetrekking. In de huidige situatie schrijft de wet DBA voor dat als een opdrachtgever een zzp’er inhuurt voor een opdracht, er geen gezagsverhouding mag zijn. Het gaat er dan onder meer over of er sprake is van een ‘instructiebevoegdheid’ van degene voor wie het werk wordt verricht en of de zelfstandig ondernemer zelf de invulling van zijn werk kan bepalen. Is dit niet het geval, dan is er sneller sprake van een werknemersrelatie.

Lees ook: Van VAR naar modelovereenkomst

Volgens de advocaat-generaal behoort het gezagscriterium ondergeschikt te zijn. In plaats daarvan stelt zij voor om een arbeidsrelatie te beoordelen aan de hand van de vraag of het werk organisatorisch is ingebed bij de werkgever en of de werkzaamheden een wezenlijk onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Als arbeid buiten dienstbetrekking wordt verricht, zal er sprake moeten zijn een zekere mate van ondernemerschap. Als dat niet het geval is, is er in beginsel sprake van een gezagsverhouding en dus van een arbeidsovereenkomst.

Mocht de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal overnemen, dan is het gevolg dat zzp’ers veel sneller dan nu als werknemers in vaste dienst moeten worden genomen. Per saldo zal dit leiden tot verdere inperking van de vrijheid van zzp’ers. In een ingezonden brief aan NRC roepen de advocaten Mirjam de Blécourt en Anna van Bracht de Hoge Raad daarom op om niet mee te gaan met het advies. ‘Het risico om een zzp’er in te huren stijgt, de flexibele schil zal slinken en daardoor zullen de werknemers met een vast arbeidscontract sneller hun baan verliezen.’

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.

Bronnen: Rechtspraak.nl en NRC

Nederland moet ondernemers in buitenland mogelijk toch Tozo-uitkering geven

Zelfstandig ondernemers die in België of Duitsland wonen, maar een bedrijf in Nederland hebben, hadden waarschijnlijk toch recht op een uitkering in het kader van de Tozo-regeling. De Nederlandse overheid stelde zich altijd op het standpunt dat Tozo een bijstandsuitkering is en dat ondernemers in het buitenland er daarom geen recht op hebben. Uit antwoorden van de Europese Commissie op vragen van het Europees Parlement blijkt dat Brussel dat anders ziet.

Lees ook: Hoe werkt Tozo voor grenswerkers?

Volgens de Europese Commissie is de Tozo-regeling niet zozeer een bijstandsuitkering, waar alleen inwoners van Nederland aanspraak op kunnen maken, maar is het een bijzondere uitkering. ‘Voor mij is het duidelijk: Nederland had deze mensen ook Tozo moeten betalen,’ zegt hoogleraar Herwig Verschueren van de Universiteit Antwerpen. ‘Nederland kan daar alleen nog onderuit als het kan aantonen dat deze mensen onvoldoende band met Nederland hadden. Maar dat lijkt mij ingewikkeld, aangezien hun bedrijf in Nederland stond ingeschreven.’

Met de uitspraak van de Commissie staat het geld niet zomaar op de rekening van de betrokken ondernemers. De Europese Commissie zou dan een procedure moeten beginnen, en anders zullen de ondernemers zelf naar de rechter moeten stappen. CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers hoopt dat het zo ver niet hoeft te komen. 'Het zou Nederland sieren als ze zouden toegeven: we hebben dat fout ingeschat, we gaan dat gewoon rechtzetten.’

Bron: Nos.nl

Maaltijdbezorger wil af van zzp-bezorgers

Takeaway-oprichter Jitse Groen wil in heel Europa het gebruik van zzp-bezorgers aan banden leggen. Dat zegt de ondernemer in een interview met de BBC. Volgens Groen zou hij liever zien dat het personeel bij Just Eat Takeaway, bekend van Thuisbezorgd.nl, in loondienst werkt, zeker nu het voor zzp’ers moelijker is om werk te vinden vanwege de coronacrisis. ‘We zijn een grote multinational met behoorlijk wat geld en we willen onze mensen verzekeren. We willen er zeker van zijn dat ze een uitkering hebben, dat we belasting betalen over die werknemers.’

Groen zegt dat er misschien ruimte is om in sommige landen met zzp’ers te blijven werken, mits het mogelijk is om verzekeringen voor ze af te sluiten. ‘Het is onze bedoeling om de kwaliteit van leven van deze mensen een stuk beter te maken dan het nu is.’ Bij Thuisbezorgd, de Nederlandse tak van Just Eat Takeaway, zijn bezorgers altijd al in loondienst geweest. Dat in tegenstelling tot bij concurrenten Deliveroo en Uber Eats, die het zzp-model voor bezorgers wel omarmen.

Lees ook: Wanneer ben je als zzp'er schijnzelfstandig?

In een interview met NRC liet de topman van Just Eat Takeaway onlangs nog zijn ongenoegen blijken over het feit dat het bedrijf wat betreft dikwijls over één kam wordt geschoren met platformbedrijven als Uber: ‘Wij hebben in Nederland al onze bezorgers zelf in dienst.’

Bronnen: BBC en NRC

Lees hier het overige nieuws van de redactie van ikwordzzper.nl

Onze partners

Juridische service

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

Geen antwoord op jouw vraag gevonden?

Zoek hieronder in de 1600 artikelen die wij beschikbaar hebben naar het antwoord op jouw vraag.