• Laatste update:
  • Update datum:

Hoe werkt Tozo voor grenswerkers?

Zzp’ers die als gevolg van de coronamaatregelen in de financiële problemen komen, kunnen een aanvraag indienen voor Tozo-hulp. Met deze regeling wordt het inkomen aangevuld tot bijstandsniveau. Maar hoe zit het als je woont in Nederland en je werkzaamheden verricht over de grens? Of je woont over de grens en werkt in Nederland? In dit kennisartikel leggen we het uit.

 

De Tozo is een tijdelijke regeling die het kabinet in in leven heeft geroepen om zelfstandig ondernemers financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook biedt Tozo de mogelijkheid om een lening aan te vragen voor bedrijfskapitaal ter hoogte van maximaal € 10.157.

Je woont in Nederland en werkt over de grens

Het kabinet wil niet dat ondernemers die over de grens wonen of werken buiten de boot vallen en heeft daarom de financiële hulp verruimd. Iedere zzp’er die woont in Nederland en een bedrijf heeft gevestigd of werkzaamheden verricht in een ander EU-land, komt in principe in aanmerking voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling. Een aanvraag kunnen zijn indienen bij hun woongemeente.

De Tozo-hulp die beschikbaar is voor zzp’er die werken in het buitenland, is alleen van toepassing voor het aanvragen inkomensondersteuning. Werk je in Duitsland of België en ben je woonachtig in Nederland, dan kun je geen Tozo-bedrijfskrediet aanvragen. Hiervoor kun je terecht in het land waar je bedrijf gevestigd is. 

Je woont over de grens en werkt in Nederland

Is jouw bedrijf gevestigd in Nederland maar woon je iin België of Duitsland, dan geldt het omgekeerde. In dat geval kom je niet in aanmerking voor Tozo inkomensondersteuning in Nederland. Hiervoor zul je moeten aankloppen bij de loketten in het land waar je woonachtig bent.. Wel kun je een lening aanvraag voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo, mits je premieplichtig bent voor de Nederlandse volksverzekeringen, 

Naast de Nederlandse ondersteuning in het kader van Tozo, zijn voor zzp'ers die wonen of werken in België of Duitsland de volgende regelingen beschikbaar:

Bedrijfssluiting in België

In Nederland woonachtige zelfstandigen met een bedrijf in Vlaanderen, kunnen - als er sprake is van een op last van de Belgische overheid opgelegde bedrijfssluiting of bij een vanwege de coronacrisis noodgedwongen, volledige bedrijfssluiting - recht hebben op het Belgische, tijdelijk verruimde ‘overbruggingsrecht voor zelfstandigen’. Zij moeten dan wel staan ingeschreven bij een Belgisch sociaal verzekeringsfonds en voldoen aan de overige voorwaarden. Het gaat om een inkomensvervangende uitkering vanwege het wegvallen van het inkomen uit het bedrijf - en dus geen bijstand.

Het kan voorkomen dat een zelfstandige tegelijkertijd recht heeft op uitkering op grond van het Belgische ‘overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ en op bijstand voor levensonderhoud op grond van de Nederlandse Tozo. Eerst moet een beroep op het Belgische ‘overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ worden gedaan alvorens tot bijstandsverlening op grond van Tozo kan worden overgegaan.

Leefloon België

In België woonachtige zelfstandigen met een bedrijf in Nederland kunnen, als zij een inkomen hebben onder het Belgische sociaal minimum alsmede een beperkt vermogen en voldoen aan de overige voorwaarden, recht hebben op het Belgische ‘leefloon’. Dit is de reguliere (niet verruimde) vorm van bijstand voor levensonderhoud in België, die beperkt is tot inwoners van België.

Vanuit het ‘leefloon’ wordt het maandinkomen aangevuld tot de volgende bijstandsnormen:

  •     € 1.270,51 voor samenwonenden met minimaal een kind;
  •     € 940,11 voor een alleenstaande;
  •     € 626,74 voor een samenwonende.

Duitsland – Soforthilfe

In Nederland woonachtige zelfstandigen met een bedrijf met hoofdvestiging in Duitsland kunnen, mits zij zijn geregistreerd bij een Duits belastingkantoor, recht hebben op de Duitse ‘Soforthilfe’. De ‘Soforthilfe’ vanuit de Duitse Bondsregering betreft een gift tot € 9.000 voor bedrijven met maximaal 5 werknemers en een gift tot € 15.000 voor bedrijven met maximaal 10 werknemers. Daarnaast stellen regeringen van de diverse deelstaten aanvullende ‘Soforthilfe’ als gift beschikbaar.

Duitsland – Arbeitslosengeld

In Duitsland woonachtige zelfstandigen met een bedrijf in Nederland kunnen, als zij een inkomen hebben onder het Duitse sociaal minimum, beschikken over een beperkt vermogen en voldoen aan de overige voorwaarden, recht hebben op het versoepelde Duitse ‘Arbeitslosengeld II’ (in de volksmond ook Hartz IV genoemd). Dit is de reguliere (niet verruimde, wel qua toetsing tijdelijk versoepelde) vorm van bijstand voor levensonderhoud in Duitsland, waarop alleen inwoners van Duitsland een beroep kunnen doen.

Vanuit het ‘Arbeitslosengeld II’ wordt het maandinkomen aangevuld tot de volgende bijstandsnormen: € 821 voor gehuwden (exclusief kinderen) en € 432 voor een alleenstaande (exclusief kinderen).

De betreffende bedragen worden verhoogd met, afhankelijk van de leeftijd van het kind, een bedrag van € 250 tot € 328. Als onderdeel van de bijstand betaalt de overheid de woonkosten en verwarmingskosten. Het inkomen van de partner en het vermogen worden in aanmerking genomen.

Wil je weten voor welke maatregelen in het kader van het Corona Noodfonds Steunpakket jij in aanmerking komt? Start hier de ZZP Corona Scan.

 Blogs

ZZP Agenda