• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 40: Zzp’ers vooral in rijke gemeenten actief, strenge maatregelen tegen schijnzelfstandigheid en uurtarieven hoogopgeleide zzp’ers blijven achter bij inflatie

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Strenge maatregelen tegen schijnzelfstandigheid

Het demissionaire kabinet-Rutte bereidt strenge maatregelen tegen schijnzelfstandigheid voor. In een vertrouwelijk concept-wetsvoorstel staat dat als iemand werkinhoudelijk wordt aangestuurd door een leidinggevende of werk doet dat is ingebed in een organisatie, nooit zzp’er kan zijn. Ook wordt gesteld dat iemand die minder dan € 32,34 per uur verdient, geen zzp’er is. De opdrachtgever moet hem of haar dan in loondienst laten werken, schrijven de demissionaire ministers Van Gennip en Weerwind in het concept-wetsvoorstel.  

Het kabinet wil een einde maken aan de jarenlange discussies over schijnzelfstandigheid van zzp’ers. De Belastingdienst gaat hier vanaf 1 januari 2025 op handhaven, daar het ministerie van Financiën vindt dat zzp’ers met oneigenlijke constructies vaak belasting ontwijken.

Lees ook het artikel: Wanneer ben je zelfstandig ondernemer voor de Belastingdienst?

Nederland telt ongeveer 1,2 miljoen zzp’ers. Alleen al in de zorg zijn dat er naar schatting 200.000, een aantal dat jaarlijks met circa 8% groeit. De grens van € 32,34 per uur voor het al dan niet zzp’er zijn, stijgt in het concept-wetsvoorstel mee met de procentuele toename van het minimumloon. Er wordt een uitzondering gemaakt voor zzp’ers die ꞌvoor eigen rekening en risicoꞌ werken. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat het wetsvoorstel waarschijnlijk volgende week (week 41) in de internetconsultatie komt, waarna betrokken partijen kunnen reageren.      

Bron: Skipr.nl

Zzp’ers vooral actief in rijke gemeenten

Het hoogste aandeel zzp’ers onder de werkenden in Nederland is actief in de rijkere gemeenten. Vooral de gemeenten in Het Gooi, ten noorden van Amsterdam en op de Waddeneilanden springen er uit. Blaricum, Bloemendaal en Laren hebben de grootste concentratie zzp’ers, elk meer dan 22%. De gemeenten Den Helder (6,7%), Landgraaf en Assen hebben met minder dan 8% het laagste aandeel zzp’ers.

Deze regionale statistieken worden vermeld in de Nieuwsbrief Regionaal september 2023 van het CBS, waarin de nieuwste cijfers over regionale ontwikkelingen worden gegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de situatie van december 2021, toen er sprake was van ruim één miljoen zzp’ers ofwel 12,6% van alle werkenden in Nederland. In 165 gemeenten was het aandeel zzp’ers minstens zo hoog als het landelijk gemiddelde: 12,6%. In 180 gemeenten was het aandeel juist kleiner. Laren spant de kroon: meer dan een kwart van de inwoners (27,3%) is daar zzp’er.

In de Kop van Noord-Holland is het beeld redelijk evenwichtig. Het aandeel zzp’ers ligt in de meeste gemeenten iets boven het landelijk gemiddelde. In cijfers: Schagen 14,5%, Hollands Kroon 14,9%, Medemblik 15,6%, Opmeer 15,5%, Drechterland 14,8%, Koggenland 15,6%, Enkhuizen 12,9%. In de gemeenten Stede Broec (10,5%), Hoorn (11,7%), Dijk en Waard (11,2%) en Alkmaar (12,2%) ligt de concentratie zzp’ers iets onder het landelijk gemiddelde. In Bergen (20,2%) en op Texel (20%) duidelijk hoger.

Bronnen: CBS en PropertyNL

Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) wordt opgepakt?

De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

Meer over de wet DBA helpdesk
Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Uurtarieven hoger opgeleide zzp’ers blijven achter bij inflatie

De uurtarieven van hoger opgeleide zzp’ers, flexibel werkenden en gedetacheerde professionals zijn in de eerste helft van 2023 veel minder hard gestegen dan de inflatie. De uurtarieven van hoog opgeleide zzp’ers gingen in de eerste zes maanden van dit jaar met gemiddeld 3,7% omhoog, waar de inflatie in deze periode volgens de CBS-cijfers op 6,2% uitkwam.

Dit blijkt uit de nieuwste Talent Monitor van arbeidsmarktdata-specialist Intelligence Group en HR-tech-dienstverlener HeadFirst Group.  Volgens de onderzoekers duidt de relatief zwakke stijging van de uurtarieven op een minder krap wordende arbeidsmarkt. Sinds 2018 zijn er 325.000 hoogopgeleide zzp’ers bijgekomen. “Dit heeft van 2020 tot en met 2022 niet geleid tot minder schaarste, omdat de vraag enorm was. Sinds dit jaar is dat anders.”

Bereken jouw minimale uurtarief met de handige uurtariefcalculator

Volgens HeadFirst Group is voor zzp’ers het aantal aanbiedingen per opdracht weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. “Het aantal opdrachten zonder aanbieding is sterk gedaald tot onder de 10%.” Junior zzp’ers zijn er in tegenstelling tot senior zzp’ers juist wel fors op vooruitgegaan. Hun uurtarieven stegen in de eerste helft van 2023 met 8,3% op jaarbasis. Kanttekening is wel dat zij harder omhoog gaan door het lagere startsalaris.

Bron: Business Insider

Nieuwe subsidie voor betere cyberveiligheid zzp’ers

Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor kleine bedrijven (tot 50 werknemers) die zich beter willen wapenen tegen cybercriminaliteit. De regeling van het ministerie van Economische Zaken staat ook open voor zzp’ers. Zij kunnen een investeringsaanvraag voor middelen die het eigen bedrijf digitaal veiliger maken in oktober indienen via het portaal van het RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De subsidieregeling Mijn cyberweerbare zaak heeft betrekking op maatregelen als het inrichten van back-ups, het aanschaffen van een wachtwoordmanager, implementeren van 2-factorauthenticatie of het trainen van personeel. De subsidie bedraagt 50% van de kosten die een IT-dienstverlener rekent, met een maximum van € 1.250 per aanvrager. Zzp’ers en andere ondernemers kunnen eenmalig een beroep op deze regeling doen, maar er mogen meerdere offertes (in dezelfde aanvraag) worden ingediend tot het maximumbedrag bereikt is.

Lees ook het artikel: Hoe wapen je je als zzp’er tegen cybercrime?

Kleine ondernemers kunnen via het Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een CyberVeilig Check voor ZZP en MKB doen om te zien welke investering voor het eigen bedrijf loont. Een aanvraag is in te dienen tot donderdag 2 november 17:00 uur. Het budget wordt verdeeld op basis van binnenkomst van de aanvragen. Het is dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Bron: CMweb

Uber hoeft zzp-chauffeurs nog niet in dienst te nemen

Het gerechtshof in Amsterdam heeft deze week geen uitspraak gedaan over de zelfstandigheid van de Uber-chauffeurs. Het Hof wil eerst de Hoge Raad consulteren over de rol van het ondernemerschap bij het beoordelen van een arbeidsrelatie én over de procedure die moet worden gevolgd bij de vaststelling van de relatie van taxirijders met het bedrijf Uber. De Hoge Raad oordeelde in maart dit jaar in een soortgelijke zaak dat bezorgers van maaltijdbezorgdienst Deliveroo géén zzp’ers zijn.

Deze zaak loopt al jaren. In 2021 won vakbond FNV een rechtszaak tegen Uber, waarna het taxiplatform in hoger beroep ging. Uber stelt dat de chauffeurs zzp’ers zijn, FNV meent dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. Het gerechtshof wil eerst een verduidelijking van de Hoge Raad over de criteria die van belang zijn voor de beoordeling of een arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst is, alvorens het Hof een einduitspraak doet in het hoger beroep.

De rechter gaf de FNV eerder gelijk dat de rechtsverhouding tussen Uber en de chauffeurs voldoet aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst en dat de chauffeurs dus onder de CAO Taxivervoer vallen. Volgens Uber zijn er heel veel chauffeurs (94% zegt het bedrijf) die juist zelfstandig willen zijn. Die procederen nu ook, met een advocaat die wordt betaald door Uber. De Hoge Raad probeert de vragen van het gerechtshof binnen zes maanden te beantwoorden, maar dat kan ook langer duren.

Bronnen: NOS.nl en BNR

Meer klachten over malafide zzp-spoedklussers

De Consumentenbond waarschuwt voor een toenemend aantal oplichters onder klussers die met spoed iets bij mensen thuis komen repareren. Dit jaar zijn meer dan 245 klachten bij de Consumentenbond binnengekomen. Bijvoorbeeld dat klussers niet komen opdagen, terwijl de klussen al aangenomen en betaald zijn. Of dat er een torenhoge rekening komt die niet in verhouding staat tot de verrichte arbeid en tijdsinvestering. Ook hebben 279 mensen melding gedaan van een niet goed afgewerkte klus.  

De drukte op de arbeidsmarkt trekt naast de vele goede zzp-vakmensen ook slechte zzp’ers aan. Ze schrijven zich bij de Kamer van Koophandel in en gaan vervolgens aan de slag als klusjesman. Deze zzp’ers hebben het vaak minder druk dan bekende bedrijven, waardoor mensen vaak denken dat ze ook automatisch minder geld vragen en hun klus sneller kunnen afmaken. “Dat is niet altijd zo”, stelt Dennis Kosten van de Brancheverenging van Vakmensen (VLOK). “Voordat je het weet moet je een enorm hoge prijs betalen voor een klus van een paar minuten die normaal veel minder moet kosten.”

De Consumentenbond krijgt ook klachten over slecht uitgevoerde reparaties, waarbij het probleem niet wordt verholpen. Denk aan een opnieuw weigerende wasmachine of een weer lekkende kraan of cv-ketel. Kosten adviseert consumenten om vooraf via de website van de Geschillencommissie in Den Haag te checken of de zzp-klusser bij een branchevereniging is aangesloten. Dan hoeft men achteraf niet naar de rechter te stappen en wordt het probleem veelal op een andere (betere) manier opgelost.

Bron: Radar

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Juridische service

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

ZZP Agenda