• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 22: Wel of geen minimumtarief voor zzp´ers en hoe blij moeten we zijn met nieuwe TVL voor startende ondernemers?

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over de verdeelde reacties op het SER-advies voor invoering van een minimum uurtarief voor zzp’ers, het aantal starters keert na corona terug op ‘normaal niveau, en Martijn Pennekamp over de nieuwe startersregeling TVL.

Heet hangijzer: wel of geen minimumtarief voor zzp'ers

In het advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) deze week uitbracht, springt één onderdeel in het bijzonder eruit: een minimumtarief voor zzp’ers. Volgens de plannen die de sociale partners hebben opgesteld, moeten zelfstandigen die minder verdienen dan € 30 á € 35 per uur in dienst genomen worden, in principe worden aangemerkt als werknemer. Hoewel in het SER advies niet letterlijk staat dat zzp’ers een minimumtarief moeten hanteren, is dit wel waar de voorgestelde maatregel toe zou kunnen leiden.

De SER is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Zelfstandigen zijn niet betrokken en dat is te merken aan het resultaat, reageert Cristel van de Ven van de VZN (Vereniging Zelfstandigen Nederland). Zij zou liever zien dat er een eis komt voor een minimumjaarinkomen voor zelfstandigen. "Een tarief als € 37 euro zegt niet zo veel als die zzp'er maar een paar klussen per jaar heeft.”

Lees ook: Zelfstandigenorganisaties zien geen heil in minimumtarief zzp'ers

VZN staat niet alleen in haar kritiek. Econoom Mathijs Bouman vindt het idee van een minimumtarief op zich nog niet eens zo gek, maar twijfelt over de hoogte van het bedrag. "In het vorige voorstel, van minister Koolmees, was het € 16. Dat is dan wel weer heel weinig." Daarnaast wijst hij op de administratieve rompslomp die de voorgestelde maatregel naar zijn mening tot gevolg gaat hebben; hetzelfde probleem aks waarom een eerdere poging tot invoering van een minimumtarief stuk liep.

Ook Hans Borstlap, de oud-voorzitter van de commissie Borstlap die de grondslag legde voor  het akkoord tussen bonden en werkgevers om de arbeidsmarkt te hervormen, heeft zo zijn twijfels. Hij reageerde bij BNR: “Je kunt je de vraag stellen of enig uurtarief helpt ter onderscheiding, je krijgt handhavingskwesties, men moet kijken hoe dat uitpakt, het is een kwetsbaar punt, het is een uitwerkingspunt.”

Bronnen: RTL Nieuws en BNR

Aantal starters na corona terug op oude niveau

Het vertrouwen onder ondernemers in de economie is terug. Die conclusie valt te trekken uit het maandelijkse Trendrapport Bedrijfsleven van de Kamer van Koophandel (KvK). Over alle sectoren heen groeide het aantal starters afgelopen maand met 18.282, een stijging met 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.  Het aantal starters ligt daarmee weer op het ‘normale’ niveau van voor de corona-pandemie.

Gelijk met de groei van het aantal starters was er een sterke daling waarneembaar het aantal door de KvK geregistreerde stoppende bedrijven, de zogeheten stoppers. In totaal trokken 6.956 ondernemers de stekker eruit. Dit aantal is beduidend minder dan in de afgelopen maanden (11.064 in maart, 8.898 in april).

De positieve ontwikkeling doet zich voor in alle sectoren. De enige dissonant is een daling van het aantal webshops. Het aantal nieuwe webshops daalde naar ruim 2000, het laagste aantal sinds april 2020. Tijdens de coronacrisis werden er vrijwel elke maand meer dan 3000 nieuwe webshops opgezet. "Het starten van een webshop was een alternatief voor mensen die zonder werk zaten of wiens bedrijf gesloten was”, zegt hoogleraar bedrijfseconomie Joris Knoben. "Nu de maatschappij steeds meer open gaat, verwacht ik dat de groei van het aantal webshops sterk zal afvlakken. Voor veel mensen was dit meer noodzaak dan droom.”

Bron: KvK persbericht

Zzp’er heeft weinig aan nieuwe startersregeling TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is verruimd. De regeling is sinds 31 mei ook van toepassing voor ondernemers die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voorheen kwamen startende ondernemers niet in aanmerking voor TVL omdat zij niet over omzetgegevens uit de referentieperiode in 2019 beschikken, of omdat zij startten na 15 maart 2020 en daardoor niet in aanmerking kwamen voor steun. Met de TVL voor startende ondernemers wordt gekeken naar het derde kwartaal van 2020. Dit was voor veel ondernemers een relatief goed kwartaal omdat er minder beperkende maatregelen waren dan andere kwartalen sinds het begin van de coronacrisis.

Lees ook: Aanvragen TVL, TONK en Tozo tot eind september

Startende ondernemers kunnen dankzij de verruimde TVL eerder een financiële tegemoetkoming aanvragen. Fijn voor de ondernemers die het betreft. Maar de gemiddelde zzp’er heeft er niets aan, verklaart zzp-expert en oprichter van ikwordzzper.nl Martijn Pennekamp. Gevraagd om een reactie door BNR legt hij uit dat TVL alleen aangevraagd kan worden door ondernemers met hoge vaste lasten. “Het overgrote merendeel van de starters zijn zzp’ers en die komen hiervoor niet in aanmerking."

Een harde eis om voor TVL in aanmerking te komen, is bijvoorbeeld ook een apart vestigingsadres voor het bedrijf. Veel zelfstandigen werken echter vanuit huis. Hij verwacht dan ook geen stormloop op het TVL loket. “Dit is echt voor een beperkte groep. Kleine ondernemers voor wie hulp het meeste nodig is, krijgen wederom niets. Ik denk dat het vooral druk gaat worden bij de Tozo en TONK desks.”

Beluister hier het volledige item bij BNR.

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Wat hou ik netto over als zzp'er?

Wat hou ik netto over als zzp'er?

Wil je snel weten wat je netto over zal houden als zzp'er? Bereken je besteedbaar inkomen via onze netto inkomen calculator!