• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

Zelfstandigenorganisaties zien geen heil in SER-advies voor minimumtarief zzp’ers

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) ziet niets in het invoeren van een minimumtarief voor zzp’ers. Dit voorstel is onderdeel van het advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) deze week heeft uitgebracht. Ook het plan om zelfstandig ondernemers te laten bijdragen aan een vangnet bij vraaguitval kan niet op bijval van de belangenvereniging rekenen.

Akkoord over hervorming arbeidsmarkt

Vakbonden en werkgevers hebben met de kroonleden van de SER een akkoord bereikt. Belangrijkste doel dat partijen beogen, is de hervorming van de arbeidsmarkt en het aan banden leggen van de flexwerk. Zogeheten nulurencontracten moeten worden afgeschaft en het sluiten van vaste contracten moet voor werkgevers aantrekkelijker worden gemaakt. Ook voor zzp’ers doen werkgevers en werknemers een aantal aanbevelingen.

Naast enkele bekende onderwerpen – zoals een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers en afbouw van de zelfstandigenaftrek – gaat het ook om nieuwe voorstellen.

Zzp'er met laag tarief in vaste dienst

Het meest opmerkelijke is het advies om een minimumtarief in te voeren. Een zelfstandige zou volgens het akkoord een uurtarief van tenminste € 30 à 35 moeten hanteren. Als een zelfstandige een lager tarief hanteert, zou deze in vaste dienst moeten komen. Veel zzp'ers met een laag inkomen werken namelijk in oneigenlijke schijnconstructies. Ook wil de SER dat zelfstandigen gaan bijdragen aan een vangnet waarvan zij gebruik kunnen maken bij onvoorziene vraaguitval. Deze nieuwe voorziening zou gebaseerd moeten worden op de Tozo coronaregeling voor zzp’ers.

De VZN, de overkoepelende organisatie van belangenverenigingen voor zzp’ers waarbij ook de leden van Het Ondernemerscollectief zijn aangesloten, is niet enthousiast over de voorstellen. Hoewel VZN zegt zich te kunnen vinden in de door de SER-leden gesignaleerde noodzakelijkheid om de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt te verbeteren, wijst het een minimumtarief voor zelfstandigen van de hand.

Het complete SER advies is hier te downloaden.

Zelf kunnen onderhandelen over je tarief zien wij als belangrijk criterium voor zelfstandig ondernemerschap.

Cristel van de Ven, VZN

Cristel van de Ven, voorzitter van de VZN: “Zelf kunnen onderhandelen over je tarief zien wij juist als belangrijk criterium voor zelfstandig ondernemerschap, evenals het hebben van een financiële buffer om op eigen wijze sociale en ondernemersrisico’s af te dekken”. Verder merkt de VZN op dat een minimumtarief in de praktijk al snel een maximumtarief wordt, kan leiden tot het maken van aanpalende afspraken met opdrachtgevers over productiviteit en moeilijk is te controleren.

Laat zelfstandigen zelf een buffer opbouwen

VZN pleit voor het ombouwen van fiscale regelingen voor zelfstandigen zodat zij zelf een buffer kunnen opbouwen. “Dat gaat concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen, geeft zelfstandigen de kans om sociale zekerheid op maat te organiseren én doet recht aan hun ondernemerschap; iets waar het merendeel van de zelfstandigen bewust voor kiest.”

Van de Ven vindt het een gemiste kans dat de SER het aanbod van de verenigde belangenorganisaties van zelfstandigen om mee te denken over de noodzakelijke hervorming van de arbeidsmarkt heeft afgeslagen. “Hierdoor ligt er wederom een SER-akkoord waarin vooral gesproken wordt over in plaats van met zelfstandigen. Dat ondermijnt hte draagvlak voor hun voorstellen onder de grote groep werkenden die het betreft.”

Alternatief Sociaal Akkoord

Samen met Ondernemend Nederland (ondernemers) en AVV (werknemers), presenteerde VZN recent een alternatief Sociaal Akkoord, waarbij zelfstandigen voor het eerst meepraten. In dit akkoord wordt een groot aantal stappen genoemd voor hervorming van de arbeidsmarkt. Zo willen de initiatiefnemers uitzendwerk met een uitzendbeding beperken tot maximaal 26 weken, terwijl het werkgeverschap aantrekkelijker wordt gemaakt.

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.