• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 5 min

Uniek sociaal akkoord: Ondernemers, werknemers èn zelfstandigen maken afspraken over toekomst werk

Ondernemers (ONL), werknemers (vakbond AVV) en zelfstandigen (VZN) presenteren vandaag een nieuw en uniek Sociaal Akkoord 2021. Voor het eerst in de historie van de Nederlandse overlegeconomie is er sprake van een akkoord tussen zowel werkgevers, werknemers als zelfstandigen.

Dit Sociaal Akkoord 2021 is de opvolger van het Sociaal Akkoord 2017 van AVV en ONL, waarvan veel onderdelen terecht zijn gekomen in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het overleg is nu uitgebreid met de VZN, de overkoepelende organisatie van belangenverenigingen voor zelfstandig ondernemers waarbij ook de leden van Het Ondernemerscollectief zijn aangesloten.

Hervorming van de arbeidsmarkt

ONL, AVV en VZN gaan als eerste aan de slag met de uitvoering van de voorstellen uit het eindrapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap) over de benodigde hervorming van de arbeidsmarkt. Ook geven zij een aanzet voor een open(er) overlegeconomie waarin zelfstandigen zich vertegenwoordigd voelen. In tegenstelling tot veel wensenlijstjes die momenteel aan informateur Hamer worden aangeboden, wordt in dit akkoord niet om extra geld gevraagd.

 

Met ONL en AVV hebben we in dit Sociaal Akkoord uitstekende afspraken kunnen maken over de positie van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt.

Cristel van de Ven, VZN

Cristel van de Ven, voorzitter van VZN: “Onze organisatie is in 2020 opgericht om de stem van zelfstandigen beter te laten horen. Wij willen de positie van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt verbeteren. Met ONL en AVV hebben we daar in dit Sociaal Akkoord uitstekende afspraken over kunnen maken.”

Doorpakken bij doorvoeren veranderingen

Hans Biesheuvel, voorzitter en oprichter van ONL voor Ondernemers: “Het is heel bijzonder dat dit is gelukt. Als we in Nederland de bakens willen verzetten op de arbeidsmarkt langs de lijnen van het rapport Borstlap, dan zullen alle betrokken partijen over hun eigen schaduw heen moeten springen. Wij hopen met dit Sociaal Akkoord 2021 andere partijen in de polder te inspireren om dit ook te doen.”

Het nieuwe kabinet gaat wat deze partijen betreft de komende jaren voortvarend aan de slag met de oplossingsrichtingen die het Sociaal Akkoord en het rapport van Borstlap biedt. Om er voor te zorgen dat het nieuwe regeerakkoord een eerste aanzet geeft, is dit sociaal akkoord gesloten.

Martin Pikaart, voorzitter en oprichter van AVV: “Tot op heden werd vooral de analyse van het rapport van de Commissie-Borstlap gedeeld door diverse partijen in de polder, maar er zijn nog geen initiatieven om de integrale doorvoering ervan verder te brengen. Met ONL en VZN wilden we laten zien dat een akkoord mogelijk is en dat we nu echt kunnen doorpakken om veranderingen op de arbeidsmarkt door te voeren.”

Oneigenlijk gebruik flexkrachten aan banden leggen

Opvallend aan is dat in het akkoord grote stappen worden gezet om oneigenlijk gebruik van flexkrachten en driehoeksrelaties aan banden te leggen. Zo willen de initiatiefnemers uitzendwerk met een uitzendbeding beperken tot maximaal 26 weken, terwijl het werkgeverschap aantrekkelijker wordt gemaakt.

Ondernemers krijgen bijvoorbeeld een bonus voor het in dienst nemen van de eerste werknemer, de loondoorbetalingsplicht bij ziekte gaat naar 1 jaar en ondernemers krijgen hulp bij het werkgeverschap met een nieuw in te richten ‘UWV voor werkgevers’.

Ombouwen fiscale regelingen

Verder komt er meer evenwicht in de fiscale behandeling van verschillende rechts- en contractvormen. Wel vinden de betrokken partijen dat fiscale verschillen – anders dan Borstlap voorstelt – mogen blijven bestaan. Dit op voorwaarde dat eventuele prikkels om enkel voor fiscale voordelen te kiezen voor een bepaalde contractvorm worden weggehaald.

Fiscale regelingen voor zelfstandigen worden omgebouwd tot een toekomstgericht stelsel, waarin de fiscale faciliteiten voor zelfstandigen worden gekoppeld aan het afdekken van ondernemers- en sociale risico’s.

Het Sociaal Akkoord 2021 omvat nog een heel aantal andere afspraken en voorstellen. Lees hier de hoofdpunten uit volledige Sociaal Akkoord.

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

De presentatie van het Sociaal Akkoord 2021 in Den Haag. Van links naar rechts: Hans Biesheuvel (ONL), minister Wouter Koolmees (EZ), Cristel van de Ven (VZN) en Martin Pikaart (AVV).

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.

Geen antwoord op jouw vraag gevonden?

Zoek hieronder in de 1600 artikelen die wij beschikbaar hebben naar het antwoord op jouw vraag.