• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUPDATE week 45: Veel zzp'ers lopen belastingvoordeel mis en zzp-tarieven schieten omhoog

Ikwordzzper praat je bij. Deze week:

Verkeerde data en interpretaties kleuren het debat over toekomst zzp’er

Het politieke debat over de toekomst van de zzp’er op de arbeidsmarkt wordt gevoerd op basis van verkeerde data en verkeerde aannames. Dit blijkt uit een publicatie van onafhankelijk kennisplatform ZiPconomy.

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 80% van de Nederlanders denkt dat zzp’ers vooral in de bouw werken. Een groot misverstand. In werkelijkheid werken de meeste zzp’ers in de zakelijke dienstverlening.

In het onderwijs is de toename van zzp’ers met 186% opvallend hoog. Er staan echter niet meer leraren voor de klas. De helft van de zzp’ers in het onderwijs werkt bij bedrijfsopleidingen óf in de studiebegeleiding. Het aantal zzp’ers dat wel voor de klas staat in het regulier onderwijs daalde afgelopen jaar juist.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de welvaart onder zzp’ers groter is dan bij werknemers in loondienst. Bijvoorbeeld op het gebied van het jaarinkomen en de financiële buffer.

Bron: Emerce

Zzp-tarieven schieten omhoog

Er tekent zich een tweedeling af tussen de lonen van de werknemers in loondienst en de tarieven van zzp’ers. Die laatste groep is in staat om hogere tarieven te vragen, terwijl de cao-lonen de prijsontwikkeling niet kunnen bijbenen.

Uit voorlopige cijfers blijkt dat hoogopgeleide zzp’ers in het afgelopen kwartaal 3,5% tot 7% hogere uurtarieven konden bedingen dan in het 1e kwartaal. De cijfers van werkgeversorganisaties laten juist zien dat de cao-lonen afgelopen kwartaal met slechts met 2,15% zijn gestegen. Dit terwijl het leven juist 3,4% duurder is dan vorig jaar.

De inflatie komt wel vaker boven de loonstijging uit. Maar de knik in de loonstijging geeft aan dat de gevreesde loon-prijsspiraal, waarbij lonen en prijzen elkaar opdrijven, in geen velden of wegen is te bekennen. De Nederlandsche Bank waarschuwt dat zij de 'dynamiek scherp in de gaten houdt'

Bron: FD

Ruim 330.00 zzp’ers ontvingen noodsteun

Ruim 1/3 van alle zzp’ers heeft vorig jaar coronasteun ontvangen. Vooral zzp’ers in de cultuursector, sport, recreatie en persoonlijke dienstverlening (zoals kappers en schoonheidsspecialisten) hebben een beroep gedaan op de nooduitkering.

De meeste coronasteun is uitgekeerd tijdens de 1e coronagolf. Iedere zzp’er die door de maatregelen een inkomen had onder het bijstandsniveau kon een beroep doen op de regeling.

Bij het 2e pakket aan coronasteun is echter de partnertoets toegevoegd. Het inkomen van je partner werd van de uitkering afgetrokken. Aangezien vier op de vijf zzp’ers een meerpersoonshuishouden heeft, kwamen veel zzp’ers niet meer voor extra steun in aanmerking.

Het kabinet kreeg veel kritiek met deze beperkingen. Zo stelden een aantal zzp-organisaties en het Centraal Planbureau dat de coronasteun onbedoeld de ongelijkheid op de arbeidsmarkt heeft vergroot. Werknemers in loondienst kregen immers wel hun volledige salaris doorbetaald.

Ook de Nationale Ombudsman stelde eerder dit jaar al een onderzoek in. Hij concludeerde dat de voorwaarden van de steunregelingen voor zzp’ers in veel gemeenten te streng waren en ondernemers soms onterecht uitsloten van hulp.

Bron: Volkskrant

Veel zzp’ers lopen belastingvoordeel mis

Uit een peiling van de Belastingdienst blijkt dat de helft van de startende zzp’ers pas bij de aangifte inkomstenbelasting checkt of zij recht hebben op aftrekposten. Het gaat hierbij om zzp’ers die zelf hun btw-aangifte regelen óf gebruikmaken van de kleineondernemersregeling. Daarnaast checken 3 op de 10 van de zzp’ers na een verandering niet wat voor gevolgen dit heeft voor hun belastingen. Dit vergroot de kans dat zij belastingvoordelen mislopen. Daarom doet de Belastingdienst een oproep aan zzp’ers: check regelmatig en tijdig waar je recht op hebt.

Om zzp’ers te helpen, heeft de Belastingdienst verschillende regelingen die belastingvoordeel geven. Voorbeelden hiervan zijn de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Als je hier recht op hebt, mag je een extra bedrag van je winst aftrekken waardoor je minder belasting betaalt.

Om gebruik te maken van de belastingvoordelen is het nodig dat ondernemers regelmatig checken hoe zij ervoor staan. Voor de zelfstandigenaftrek moet je bijvoorbeeld aan het urencriterium voldoen. Als je er pas bij je aangifte inkomstenbelasting achter komt dat je het urencriterium niet haalt, kun je niet meer bijsturen. Dat is zonde, want bij de zelfstandigenaftrek gaat het over 2021 om een bedrag van € 6.670. Houd je gewerkte uren voor je bedrijf daarom goed bij én check regelmatig hoe je ervoor staat.

Tip: Doe de gratis ZZP-aftrekpostenscan

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

 

ZZP Agenda

Onze partners