• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 8: Leegloop zzp’ers in cultuurbranche vraagt actie en zzp’ers vullen gat in de markt met onderwijsadviesbureau aanpak leerachterstanden

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Leegloop zzp’ers in cultuurbranche vraagt om actie

Gemeenten in Nederland moeten de culturele instellingen helpen om sterker uit de coronacrisis te komen en de sector toekomstbestendiger te maken. Belangrijke aandachtspunten zijn digitalisering en verduurzaming, maar niet in de laatste plaats het verstevigen van de positie van zzp’ers binnen de cultuursector. Dit stelt organisatieadviesbureau Berenschot in de informatiegids Corona, cultuur en gemeenten deel 2. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil gemeenten hiermee informeren en inspireren bij het herstel en de transitie van de lokale culturele infrastructuur.       

De cultuursector is een van de branches die de afgelopen twee jaar de hardste klappen heeft gehad tijdens de coronapandemie. Daarom heeft het kabinet voor de periode van 1 februari tot 8 maart 2022 een vijfde steunpakket opgetuigd ter waarde van 56,5 miljoen euro. De leegloop van zzp’ers – op hen werd maar liefst 55% bezuinigd – vormt een bedreiging voor de gehele cultuursector. Inmiddels heeft ongeveer 40% van de in de podiumkunsten actieve zzp’ers in een andere branche werk gevonden. Meer dan 25% heeft zich laten omscholen of overweegt dit. Volgens de onderzoekers komt het einde van de flexibilisering in deze sector hiermee in zicht.

Bronnen: VNG en Consultancy.nl

Zzp’ers weten dat zij moeten bijscholen, maar doen het te weinig

Ongeveer 30% van de zzp’ers in Nederland vindt dat zij de afgelopen jaren te weinig aan vakscholing en ontwikkeling hebben gedaan. De redenen lopen uiteen: van een gebrek aan financiële middelen tot het grote scholingsaanbod, waardoor zij moeilijk een keuze kunnen maken over de te volgen opleiding. Zzp’ers zijn zich er wél van bewust dat zij meer aan het opdoen van vakkennis en ontwikkeling moeten doen om projecten goed te kunnen uitvoeren en concurrerend te blijven.

Lees ook: Kom ik als zzp’er in aanmerking voor STAP-budget voor scholing en ontwikkeling?

Dit blijkt uit onderzoek van Opleiding.nl en Younited onder zzp’ers. Eén op de vijf zelfstandig ondernemers zonder personeel die coronasteun ontving, besteedde naar eigen zeggen nauwelijks steungeld aan cursussen of trainingen. Zzp’ers hebben zich de tijdens de coronapandemie van de afgelopen twee jaar vooral gericht op het behouden van opdrachten of het vinden van nieuwe opdrachten.   

Bron: Customer Talk

Zzp’ers vullen gat in de markt met onderwijsadviesbureau aanpak leerachterstanden

Het kabinet stelde begin 2021 bijna 6 miljard euro beschikbaar aan basis- en middelbare scholen om tijdens de coronapandemie ontstane leerachterstanden aan te pakken. Sindsdien is het aantal adviesbureaus in het onderwijs met 9% gestegen tot een totaal van 2.920, blijkt uit cijfers van het CBS. Opmerkelijk feit: de groei komt vrijwel in zijn geheel op het conto van zzp’ers.

De onderwijsadviesbureaus schieten als paddenstoelen uit de grond. Zij vullen het gat in de markt, dat ontstaan is doordat duizenden scholen met steungeld onvoldoende mensen of kennis in huis hebben om goede hulpprogramma’s voor leerlingen met leerachterstand uit de grond te stampen.

Aan het opstarten van een onderwijsadviesbureau worden geen inhoudelijke eisen gesteld. Volgens de branchevereniging Onderwijsontwikkeling Nederland kan een zzp’er een goede adviseur zijn, maar is hij of zij kwetsbaar als eenpitter op het vlak van kennisontwikkeling en continuïteit van dienstverlening. De vereniging lanceerde deze week het keurmerk Onderwijsontwikkeling als onafhankelijke kwaliteitstoetsing bij externe inhuur van commerciële adviesbureaus.      

Bron: Het Parool

Internetconsultatie overheid over afschermen bezoekadres op verzoek

Het kabinet heeft een regeling opgesteld die het wettelijk mogelijk maakt om het bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon in het Handelsregister af te schermen. Dit is van belang in bijzondere situaties, bijvoorbeeld als er sprake is van een dreiging of bedreiging. Dan is het niet wenselijk dat het adres van de zzp’er of andere ondernemer voor iedereen zichtbaar is. De regeling is deze week door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat via Internetconsultatie.nl bekendgemaakt. Iedereen kan hierop tot 21 maart 2022 reageren.   

Aanleiding voor het voorstel is het toegenomen aantal incidenten tegen bepaalde beroepsgroepen, zoals politici, journalisten en zorgmedewerkers. Het kabinet wil met een wijziging van het Handelsregisterbesluit wettelijk mogelijk maken dat bezoekadressen kunnen worden afgeschermd als dat noodzakelijk en zinvol is voor de veiligheid van de verzoeker. Eind 2021 waren er ongeveer 12.000 woonadressen en bijna 450 bezoekadressen afgeschermd. Het ministerie van Economische Zaken rekent op een forse toename van verzoeken, tot zo’n 15.000 af te schermen bezoekadressen.  

Bronnen: Overheid.nl en Security.nl

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.