• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 42: Geen betaald ouderschapsverlof voor zzp’ers en hulp voor zzp’ers in de cultuurbranche

Ikwordzzper praat je bij. Deze week:

Geen betaald ouderschapsverlof voor zzp’ers

Volgens een nieuw wetsvoorstel komen alleen werknemers in aanmerking voor betaald ouderschapsverlof. Zzp’ers hebben hier geen recht op. Dit terwijl ze hier wel voor betalen.

De Eerste Kamer heeft afgelopen week ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. Deze wet zorgt ervoor dat ouders die werken betaald ouderschapsverlof op kunnen nemen.

Uit het wetsvoorstel blijkt dat alleen werknemers in loondienst aanspraak kunnen maken op deze uitkering. Zzp’ers vallen dus niet onder deze regeling. Naast het feit dat werknemers betaald ouderschapsverlof krijgen, is er in het wetsvoorstel ook geregeld dat directeuren-grootaandeelhouders en huishoudelijk personeel recht krijgen op aanvullend geboorteverlof.

Het vreemde aan dit wetsvoorstel is dat een deel van deze vernieuwde regeling voor een deel gefinancierd wordt door alle werkende ouders met kinderen tot 12 jaar. De afdracht gebeurt via een verlaging van de IACK, de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Zzp’ers dragen daarmee wel de lasten, maar ontvangen niet de lusten.

Bron: ZiPconomy

Hulp voor zzp’ers met een belastingschuld

Vanaf 1 oktober 2021 moet je als zzp’er weer voldoen aan je belastingplicht. Voor sommige zzp’ers zorgt dit voor betalingsproblemen. In een brief aan de Kamer laat staatssecretaris Vijlbrief weten dat hij zzp’ers met schulden door corona meer hulp gaat bieden.

Uitstel van belastingbetalingen die zzp’ers tijdens de coronacrisis kregen, moeten zij vanaf 1 oktober 2022 gaan aflossen. Zo krijgen zij 1 jaar extra financiële ruimte. Omdat de belastingplicht vanaf deze maand voor sommige ondernemers voor problemen zorgt, kunnen zij onder voorwaarden uitstel van betaling krijgen van hun opgebouwde belastingschulden na 1 oktober 2021. Ook wordt er soepeler omgegaan met een saneringsakkoord.

Ondanks de ruime aflossingsregeling kunnen zzp’ers in betalingsproblemen komen. Staatssecretaris Vijlbrief laat weten er niet voor te kiezen om schulden kwijt te schelden. Om een vinger aan de pols te houden, is ervoor gekozen om samen met vertegenwoordigers van belangrijke schuldeisers de economische ontwikkelingen te blijven monitoren. Daarnaast wordt er tijdelijk soepeler omgegaan met een saneringsakkoord. Ook kunnen zzp’ers onder voorwaarden uitstel krijgen voor hun opgebouwde belastingschuld na 1 oktober 2021.

Bij de Belastingdienst kun je een verzoek doen om uitstel van betaling aan te vragen. Het kabinet heeft een tijdelijke versoepeling van het reguliere uitstelbeleid getroffen van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. De tegemoetkoming geldt alleen voor zzp’ers die al corona-uitstel hebben gekregen vóór 1 oktober 2021. De regeling is beperkt tot de belastingmiddelen die onder het corona-uitstel vallen.

Bron: Rijksoverheid

Grote zorgen over zzp’ers in de cultuurbranche

De Raad voor Cultuur heeft grote zorgen over zzp’ers in de cultuurbranche.

Uit onderzoek blijkt dat 57% van de zzp’ers in de cultuurbranche in 2020 een bruto jaarinkomen had van minder dan € 20.000. In 2019 was dat nog 45%. Een modaal inkomen bedroeg in 2020 € 36.000. Hierdoor heeft bijna de helft van de culturele zzp’ers geen geld voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioenvoorziening. Ook werken veel zzp’ers ongewenst als zelfstandige.

De onderzoekers adviseren zzp’ers om voor zichzelf op te komen en zich te verenigen. Zo verstevigen zij hun onderhandelingspositie met gemeenten en culturele instellingen. Volgens de Raad voor Cultuur moet kunst en cultuur terug op de agenda van lokale overheden. Aan culturele instellingen doet de Raad een oproep om eerlijke tarieven te betalen.

Al in april van dit jaar heeft de Raad van Cultuur de toenmalig informateur Tjeenk Willink al verzocht om structureel 100 miljoen euro uit te trekken voor de cultuursector. Voor oplossingen wacht de Raad in spanning op de uitkomst van de formatie.

Bron: BNN

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.

Onze partners