• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 1: Gedwongen werktijdverkorting en forse tariefstijgingen voor zzp’ers

Ikwordzzper praat je bij. Deze week:

Lockdown en coronamaatregelen dwingen zzp’er tot werktijdverkorting

De coronamaatregelen en lockdowns hebben een veel grotere impact op zelfstandigen dan op werknemers. In de eerste lockdown zijn zzp’ers gemiddeld ruim 5 uur minder gaan werken. Dat blijkt uit een analyse van economen van de Universiteit van Leiden.

De economen hebben de lockdowns in 2020 en de eerste helft van 2021 geanalyseerd. Die geven voldoende informatie om aan te nemen dat ook de huidige lockdown voor problemen zorgt bij zelfstandigen. Dit terwijl de Tozo-regeling sinds 1 oktober is vervallen. Een zzp’er in nood kan immers makkelijk bij een werkgever aan de slag, was het idee. Zzp’ers kunnen nu alleen nog een beroep doen op de bijzondere bijstand voor zelfstandigen. Die wordt alleen verstrekt als een bedrijf levensvatbaar is.

Een zelfstandige werkt normaal gesproken gemiddeld 34,4 uur per week, tegen 27,5 uur door een werknemer. Door de coronamaatregelen en de lockdowns is het aantal uren bij zzp’ers met 15,2% ingezakt, terwijl werknemers maar 4,4% minder zijn gaan werken. Grootste terugval maakt de cultuur- en recreatiesector: van gemiddeld dertig naar twintig uur. Bij de zakelijke dienstverlening valt de klap mee. Dat komt volgens de onderzoekers omdat deze zzp’ers meer diensten online zijn gaan aanbieden.

Opleidingsniveau maakt ook verschil: voor de middelbaar en hoogopgeleide zelfstandigen kostten de eerste lockdown de meeste uren, maar dat herstelt zich na medio vorig jaar. De lager opgeleide zelfstandigen uren krijgen nu juist grotere klappen.

Bron: FD

CDA’ers Van Gennip en Van Rij op portefeuille zzp

Zoals in de vorige update al aangekondigd komen in het kabinet Rutte IV twee CDA’ers op sleutelposities in dossiers die belangrijk zijn voor zzp’ers. In deze dossiers liggen nog veel vraagstukken open en de verschillen binnen de coalitie groot lijken.

Karien van Gennip is de beoogde nieuwe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Marnix van Rij wordt de staatssecretaris Fiscaliteit en daarmee verantwoordelijk voor de handhaving op schijnzelfstandigheid. Beiden zijn lid van het CDA.

Met Van Gennip komt voor het eerst een vrouw op de positie van Minister van Sociale Zaken. Van Gennip staat niet direct bekend als een inhoudsexpert op dit dossier. Ze was staatssecretaris van Economische zaken in de kabinetten-Balkenende II en III. In beide periodes kreeg de positie van de zelfstandig ondernemer nog niet echt politieke aandacht.

Van Rij is juist wel een inhoudsdeskundige. Tussen 2015 tot 2019 was Van Rij lid van de Eerste Kamer. Hij toonde zich in 2016 kritisch over de invoering van de Wet DBA. In het debat met verantwoordelijk staatssecretaris Wiebes liet Van Rij weten dat hij betwijfelde of het afschaffen van de VAR nodig was om beter te kunnen handhaven op schijnzelfstandigheid. Daarnaast zag hij liever eerst een samenhangende arbeidsmarktvisie van het kabinet, voordat er met de Wet DBA op een deelgebied een verandering in gang gezet werd. Met de belofte dat er een expertpanel werd ingesteld, stemde het CDA toch in met de Wet DBA, waar een partij als D66 zich ondertussen tegen de wet had gekeerd.

Een ‘open’ regeerakkoord geeft de twee CDA’ers mogelijk de nodige ruimte om met een eigen visie te komen. Tegelijkertijd kunnen we constateren dat juist op het punt van de Wet DBA en de plek van de zelfstandigen die visie tussen het CDA en de VVD/D66 verschilt.

Bron: Zipconomy

Tariefstijging tot ruim 40 % voor zzp’ers in 2022

Zzp’ers hebben in 2022 een grote tariefstijging in het vooruitzicht. Binnen praktisch opgeleide beroepsgroepen worden de grootste stijgingen verwacht. De uitschieter is de machinemonteur. Hij gaat er 44,6% op vooruit. Dit betekent voor een senior machinemonteur een uurtarief van € 64,-. Dit blijkt uit een tariefvoorspellingsmodel van Intelligence Group en HR-dienstverlener HeadFirst Group.

Naast de machinemonteurs zijn het de loodgieters en pijpfitters (stijging 36,7%), timmerlieden (32,6%), elektriciens en elektronicamonteurs (28,5%), assemblagemedewerkers (28,5%), land- en bosbouwers (25,8%), lassers en plaatwerkers (24,8%) en vrachtwagenchauffeurs (23,9%) die voordeel hebben van de arbeidskrapte.

Onder hoogopgeleide professionals is het de elektrotechnisch ingenieur die het uurtarief het hardst ziet stijgen (40,4%). Een senior ingenieur heeft maar liefst een uurtarief van € 107,- gevolgd door managers in verkoop en marketing (15,3%) en ICT (14,3%). Ook databank- en netwerkspecialisten en technici bouwkunde en natuur kunnen verwachten dat hun tarieven met minimaal 10% omhooggaan.

Alleen de praktisch opgeleiden beroepsgroepen zoals buschauffeurs en trambestuurders zien hun tarieven onder druk staan, met een kleine daling van 1,3%. Voor hoogopgeleiden geldt dat voor bibliothecarissen en conservatoren (2,6%) en managers logistiek (8,2%).

Bron: BC

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

ZZP Agenda

juni
25
juni
26

Onze partners