• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 27: Bijna helft zzp’ers wil voor het 65e jaar stoppen met werken, schijn-zzp’ers in de zorg aangepakt en extra inkomen zzp’ers door woningverhuur

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Bijna helft zzp’ers wil vóór 65e jaar stoppen met werken

Bijna de helft van de zzp’ers en andere ondernemers wil vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd stoppen met werken. Dat is twee jaar eerder dan de AOW-leeftijd, die met ingang van 2024 wordt verhoogd van 66 jaar en 10 maanden naar 67 jaar. Van alle Nederlanders wil vier op de tien vervroegd met pensioen.

Dit blijkt uit onderzoek van Brand New Day, dat een representatieve peiling liet doen door databedrijf Dynata onder 1.000 personen. De behoefte om eerder te stoppen met werken, is groter bij zelfstandig ondernemers dan bij werknemers. Waar 47% van de ondernemers vóór de leeftijd van 65 jaar met pensioen wil, is dat bij mensen in loondienst 37% van de ondervraagden.

Lees ook het artikel: Hoe bouw je pensioen op als zzp’er?

Uit het onderzoek blijkt ook dat zowel werknemers als zzp’ers en andere ondernemers via sparen of beleggen geld opzij zet voor een vervroegd pensioen. Zzp’ers (39%) doen dit vaker dan mensen in loondienst (31%). Er is aan de andere kant een groep die juist langer wil doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Ongeveer 11% van de ondervraagden wil nog werken als ze 70 jaar oud zijn en 1% zelfs na het 75e levensjaar.  

Bronnen: Business Insider en InFinance

Schijn-zzp’ers in de zorg aangepakt

Het kabinet wil vanaf 2025 gaan handhaven op schijnzelfstandigheid in de zorg. De ministeries van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Volksgezondheid en Fiscaliteit en Belastingdienst hebben hiertoe deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend met zes brancheorganisaties uit de zorg. Dit zijn ActiZ, Zorgthuis.nl, VGN, de Nederlandse GGZ, NVZ en NFU. De partijen willen een einde maken aan de uitwassen van zzp’ers in de zorg, die werk doen van zorgmedewerkers in loondienst.

In 2022 werkten er ongeveer 170.000 zzp’ers in de zorg. Dat aantal stijgt nog steeds. Volgens het kabinet is een aanzienlijk deel daarvan schijnzelfstandige. Vaak gaat het om zorgpersoneel dat ontslag neemt bij een zorginstelling, om vervolgens als zelfstandige bij diezelfde instelling weer aan de slag te gaan. Deze zzp'ers verdienen meer dan collega's in vaste dienst en kiezen vaak gunstiger werktijden. Het vaste personeel heeft het nakijken en zorginstellingen zijn meer geld kwijt aan de inhuur van zzp'ers.

Lees ook het artikel: Wanneer ben je als zzp'er schijnzelfstandig?

Het kabinet wil 2024 benutten om duidelijk te maken wanneer er wel of niet als zzp’er kan worden gewerkt. Om een jaar later te gaan handhaven op schijnzelfstandigheid. De praktijk laat zien dat vele zorgorganisaties zijn aangewezen op de inhuur van zzp’ers, omdat ze met personeelstekorten kampen. In verschillende nieuwe cao's voor de zorg is afgesproken dat vaste werknemers inmiddels voorrang krijgen bij het indelen van roosters.

Bronnen: NU.nl en Taxlive.nl

Pensioen helpdesk

Heb je vragen over jouw pensioen? Hoe kun je jouw pensioen opbouwen en wat zijn de mogelijkheden? Wat is fiscaal de beste keuze? De pensioen helpdesk van Het Ondernemerscollectief helpt je graag met adviezen en antwoord op jouw vragen.

Meer over de pensioen helpdesk
Pensioen helpdesk

Extra inkomen zzp’ers door woningverhuur

Circa 4% van de zelfstandig ondernemers in Nederland verhuurt een of meerdere woningen, waar extra inkomen mee wordt gegenereerd. Bij werknemers ligt dat percentage op 1%. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en is een vervolg op eerder onderzoek door De Nederlandsche Bank naar de omvang van de groep werkenden zonder pensioenopbouw.

In dit eerdere onderzoek waren de inkomsten uit woningverhuur niet meegenomen. Uit het vervolgonderzoek blijkt nu dat het overgrote merendeel (96% van de zelfstandigen) dus ook geen aanvullend pensioeninkomen opbouwt via de verhuur van een of meerdere woningen.

Volgens de onderzoekers betreft de groep woningverhuurders vooral zelfstandigen met een relatief hoog inkomen. Cijfers van het CBS laten zien dat een inkomen boven de € 100.000 tweemaal zoveel voorkomt bij zzp’ers als bij werknemers. Tegelijkertijd ligt het gemiddelde inkomen van zzp’ers lager dan bij werknemers.

Bron: ESB

Zzp’ers wél in dienst, maar halvering boete

De door de Animatie Compagnie uitgezonden entertainers zijn geen zzp’ers, maar in dienst bij het bedrijf. Deze uitspraak deed de Raad van State deze week over de werkrelatie tussen de Animatie Compagnie en de animatiewerkers. De boete van het ministerie van SZW voor overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt echter meer dan gehalveerd. Volgens de rechter is de ondernemer namelijk op het verkeerde been gezet door de Belastingdienst en het UWV.

De Animatie Compagnie bemiddelt tussen animatiewerkers en opdrachtgevers, zoals vakantieparken en campings in binnen- en buitenland. In 2007 laten het UWV én de Belastingdienst aan de ondernemer weten hem niet als werkgever van de entertainers aan te merken, maar als bemiddelaar voor zzp-diensten. De entertainers worden als zelfstandigen gezien, omdat zij bij hun werkzaamheden volledige vrijheid hebben over de invulling van hun werkzaamheden.

Een inspecteur van het ministerie van SZW stelt later bij een bedrijfscontrole dat de animatiewerkers géén zzp’ers zijn. Omdat er geen urenbriefjes en loonadministratie zijn, legt de inspectie een boete op van € 144.000 wegens overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Hiertegen gaat de ondernemer in verweer. Eerst bij de rechtbank en vervolgens bij de Raad van State, die het oordeel van de rechtbank bevestigt dat er sprake is van een arbeidsrelatie maar de boete verlaagt tot € 69.500 vanwege ꞌoverschrijding van de redelijke termijnꞌ.

Bron: Taxive.nl

Fiscaal kader voor zzp'er de zorg - duidelijkheid over zelfstandig ondernemerschap

In een vandaag gepubliceerd persbericht geven drie ministeries aan dat zij de route steunen naar een fiscaal kader voor zzp'ers in de zorg. Ministers van Gennip (SZW), minister Helder (VWS) en staatssecretaris van Rij (Financiën) tekenden een samenwerkingsverklaring met zes brancheorganisaties van zorgaanbieders in de sectoren Verzorging, Verpleging, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en ziekenhuizen. Door deze krachtenbundeling ontstaat er een sector specifieke aanpak voor de zorg, over verschillende ministeries en de vier zorgsectoren heen. Een unieke situatie, die een nieuwe constructieve fase inluidt voor de arbeidsmarkt in het algemeen en de zorg in het bijzonder. De zelfstandig ondernemer in de zorg krijgt hiermee nieuw perspectief. Het model moet vanaf 1 januari 2024 in werking treden.

Wat is een fiscaal kader zzp zorg?

Een fiscaal kader is een landelijke richtlijn waarmee er duidelijkheid gegeven wordt aan zzp'ers en organisaties die met zzp'ers werken. Het fiscaal kader zzp zorg moet in eerste instantie zorgorganisaties duidelijkheid geven over wat wel en niet mogelijk is bij de inhuur van zzp'ers. Maar ook zzp'ers zelf en hun bemiddelaars hebben belang bij een duidelijk kader. Zij leren straks via het fiscaal kader hoe je zelfstandig ondernemerschap op orde brengt en aan welke eisen je moet voldoen. Bemiddelaars kunnen bij de selectie van kandidaten rekening houden met deze eisen.

Bron: ZZP-erindezorg.nl

Zorg-zzp’ers niet betaald door platform

Een groep zzp’ers in de zorg krijgt al wekenlang niet betaald door boekingsplatform Dytter voor verleende zorgdiensten. Het gaat om ongeveer 100 zzp’ers. Daarbij zijn zelfstandigen die ruim € 6.000 tegoed hebben. Dytter zegt in reactie ꞌin zwaar weer te zittenꞌ. Directeur André Piso: “We begrijpen de zorgen en frustraties van onze zzp'ers en we willen benadrukken dat we ons volledig inzetten om dit probleem op te lossen.”  

Sommige zzp-zorgmedewerkers komen thans in de problemen, bijvoorbeeld omdat zij hun huur niet meer kunnen betalen. Normaal gesproken stort het zorgplatform Dytter de vergoeding voor de verrichte diensten binnen 30 dagen op de rekening. Bijna twee maanden later is er nog niets gestort. De Google-reviews van zorgmedewerkers liegen er niet om. Natascha: “Ze betalen veel te laat uit.” En Wendy: “Dytter betaalt niet uit. Slecht te bereiken, heb 3 facturen openstaan tot nu toe. En elke keer weer een smoes bij de uitbetaling. Dit is gewoon diefstal.”

Dytter stelt last te hebben van financiële tegenslag en als startup geen grote buffer te hebben. Het bedrijf zegt naar een oplossing te zoeken om aan de betalingen te kunnen voldoen. De zzp’ers hebben er weinig tot geen vertrouwen meer in. Een van de zorginstellingen die zzp'ers inhuurt via platform Dytter is de Amsterdamse zorginstelling Cordaan. Die organisatie zegt de vergoedingen van zzp'ers wel netjes aan Dytter te hebben betaald, binnen twee weken al.  

Bron:  RTL Nieuws

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Wet DBA helpdesk

Wet DBA helpdesk

Wil je meer duidelijkheid over de wet DBA en model overeenkomsten? Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) is uitgesteld?
De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

ZZP Agenda