• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 24: Betere betaalbescherming zzp’ers, inflatie maakt zzp’ers somberder maar blik op toekomst positief en gedragscode betere beloning zzp’ers

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Betere betaalbescherming mkb’ers en zzp’ers

Vanaf 1 juli 2022 is het voor grote bedrijven wettelijk verplicht om rekeningen van mkb'ers en zzp’ers binnen 30 dagen te betalen. De oude betaaltermijn van 60 dagen wordt daarmee gehalveerd. De overheid wil hiermee meer bescherming bieden aan mkb’ers en zzp’ers. Uit onderzoek van incassobureau Intrum blijkt dat mkb’ers en zzp’ers te maken krijgen met verlies van inkomen, liquiditeitskrapte en bijkomende rentelasten als gevolg van de latere betalingen. Zij beschikken in de regel over kleinere reserves en zijn daarmee afhankelijk van een voortdurende cashflow.      

Tot grote ondernemingen worden gerekend: bedrijven met een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro, een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro en/of 250 of meer werknemers. De wettelijke betalingstermijn gaat vanaf 1 juli ook voor de oudere contracten gelden. Vanaf deze datum moet de verkorte betaaltermijn van 30 dagen worden opgenomen in alle overeenkomsten die op of na 1 juli worden gesloten. Als partijen ná 1 juli een termijn afspreken die langer is dan 30 dagen, is deze bepaling nietig en geldt alsnog de wettelijke termijn.

Lees ook het kennisartikel: Welke overeenkomsten heb ik nodig als zzp’er?  

Als een mkb’er of zzp’er niet tijdig wordt betaald door een grote onderneming, kan dit anoniem worden gemeld bij het Meldpunt achterstallige betalingen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM registreert tot 25 januari 2023 alle meldingen om in kaart te brengen hoe vaak grote bedrijven de betaaltermijnen overschrijden. Daarna wordt bepaald of er overheidstoezicht wordt ingesteld.    

Bron: Executive Finance

Inflatie maakt zzp’ers somberder, maar toekomstblik is positief

De torenhoge inflatie heeft tot gevolg dat zzp’ers somberder zijn over hun financiën dan tijdens de coronapandemie. Zes op de tien zzp’ers zegt last te hebben van de huidige hoge inflatie. Net als de reguliere consumenten kampen zzp’ers met forse prijsstijgingen voor boodschappen, brandstof en energie. Daar komen voor bepaalde zelfstandig ondernemers nog extra bedrijfskosten bovenop. Vooral zzp’ers die producten moeten inkopen en veel onderweg zijn, worden getroffen door de inflatie. Het merendeel van de zzp’ers heeft wél vertrouwen in de toekomst. Vier op de tien denken dat hun financiële situatie de komende twaalf maanden verbetert.   

Dit meldt online bank Knab op basis van een onderzoek onder ruim 1.500 zelfstandig ondernemers. Eén op de drie zzp’ers geeft zijn financiële situatie een lager rapportcijfers dan een jaar geleden. Slechts 21% is positiever geworden over zijn eigen financiën.

Winkeliers, kappers, restauranthouders en bouwondernemers zien hun inkoopprijzen hard stijgen. Ook zzp’ers die in de thuiszorg werken en veel onderweg zijn om cliënten te bezoeken en chauffeurs kampen met hoge kosten. Vanwege de kleine winstmarges en de recordprijzen aan de pomp blijft er nauwelijks wat over. Veel ondernemers zijn huiverig om de hogere kosten aan de klant door te berekenen. Slechts vier op de tien zzp’ers hebben hun uurtarief of verkoopprijzen de afgelopen tijd verhoogd, met gemiddeld 5%.    

Bron: Knab

Gedragscode voor eerlijke betaling aan zzp’ers

De provincie en de gemeente Groningen voeren in 2025 een gedragscode in voor de culturele sector, waarin eerlijke betalingen aan makers, kunstenaars en zzp’ers verplicht worden gesteld. De maatregel vloeit voort uit het feit, dat de culturele arbeidsmarkt al jaren onder druk staat. De lonen zijn laag en onbetaald extra werk of structureel overwerk is eerder regel dan uitzondering. Groningen is hiermee de eerste provincie in Nederland die deze gedragscode invoert.

De kwetsbaarheid van deze groepen kwam tijdens de coronapandemie nog meer aan de oppervlakte. Werkenden in loondienst raakten hun baan kwijt en zzp’ers kregen geen opdrachten meer. Om een beeld van de omvang van het probleem te krijgen, lieten de provincie en de gemeente Groningen een nulmeting uitvoeren door onderzoeksbureau SIRM.

Lagere salarissen komen meer voor bij zzp’ers en inhuur dan bij personeel in vaste dienst. De problemen zijn relatief het grootst bij instellingen met een kleine jaaromzet in de sectoren beeldende en visuele kunst, erfgoed, muziek en festivals. Gedeputeerde Mirjam Wulfse over de invoering van de Fair Practice Code: “Ik verwacht wel dat de sector ons initiatief omarmt. Eerlijke betaling voor makers en zzp’ers is volstrekt normaal.”        

Bronnen: Oogtv.nl en RTV Westerwolde  

Vrees voor willekeur bij crisisheffing voor winstmakende ondernemers

Een groot deel van de Tweede Kamer wil bedrijven die in crisistijd extra winst maken meer belasting laten betalen. Dit kwam deze week naar voren in het Kamerdebat over de Voorjaarsnota. Sectoren die in de discussie over een crisisheffing specifiek genoemd worden zijn supermarkten, energiebedrijven en pakketbezorgers, maar ook zzp’ers in het onderwijs.   

Waar de FNV de crisisheffing een goed idee vindt, vreest econoom bij de Rabobank Nic Vrieselaar voor willekeur als je crisisbelasting wil heffen op mensen en bedrijven, zo liet hij deze week in reactie bij NPO Radio 1 weten. “We zouden ook een soort crisisheffing moeten introduceren aan bedrijven die zonnepanelen op daken installeren of aardwarmtepompen plaatsen.” Daarnaast noemt de econoom als voorbeeld het tekort in het onderwijs. “Zzp’ers profiteren daar enorm van. Dan zouden we hen ook een soort crisisheffing moeten opleggen.”

Vrieselaar wil die willekeur liever voorkomen. Het lijkt de econoom beter om dan iets te doen met de winstbelasting en vennootschapsbelasting. Of een progressief schijvenstelsel in te voeren ‘zoals we dat kennen in de inkomstenbelasting’.      

Bron: NPO Radio 1 en AD

Groep van 1,6 miljoen zzp’ers en werknemers in loondienst die geen pensioen opbouwt

Volgens een berekening van vakbond CNV bouwen circa 1,6 miljoen mensen in Nederland geen pensioen op. Dit kost de belastingbetaler circa 5 miljard euro per jaar, stelt de vakbond. Met het hoge (en bovendien groeiende) aantal zzp’ers denkt het CNV dat het aantal pensioenlozen de komende jaren alleen maar zal toenemen. De vakbond vreest dat veel van de zzp’ers en werknemers in loondienst die geen pensioen opbouwen, bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vanwege de armoedeval terugvallen op toeslagen voor zorg en huur om rond te komen.

Bekijk ons Dossier Pensioen voor alle informatie over ‘pensioen en zzp’ers’   

Naast zzp’ers zijn er ook honderdduizenden mensen in loondienst die geen pensioen opbouwen. Volgens het CNV gaat het in deze groep om ongeveer 730.000 mensen in branches als callcenters, bij start-ups en marketingbureaus. De bond roept het kabinet op via de loonstrook inzichtelijk te maken of er door deze groep pensioen wordt opgebouwd.  

Bron: Business Insider Nederland

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.

ZZP Agenda

mei
23
mei
28