• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUPDATE week 5: Zelfstandige professional heeft nog weinig last van coronacrisis en grensondernemers grijpen ook naast Tonk

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over onderzoek naar de positie van zelfstandige professionals in tijden van corona, een nogal moeizame test van de webmodule voor het vaststellen van (schijn)zelfstandigheid, en grensondernemers krijgen geen Tonk.

Zelfstandige professional ondervindt nog weinig hinder van coronacrisis

Terwijl de coronacrisis niet van wijken weet en het water bij menig zzp’er tot aan de lippen staat, blijkt de groep hoogopgeleide zelfstandige professionals, de zogenoemde zp’ers, tot nog toe weinig hinder te ondervinden van de maatregelen. Dit staat te lezen in onderzoek van ABN AMRO en Adapt. Voor de 8e keer onderzochten beide bedrijven de wereld van de zp’er in Nederland. Dit jaar stonden de gevolgen van de coronacrisis en de in de maak zijnde arbeidsmarktwetgeving centraal.

Veel opdrachten lopen door en de meeste zp’ers slagen erin om hun tarieven op peil te houden. Over de nabije toekomst zijn zp’ers minder optimistisch; de echte klap moet nog komen. Maar op termijn neemt het belang van de flexibele professional alleen maar verder toe, verwachten de onderzoekers, juist vanwege de veranderingen die de coronacrisis teweegbrengt. “Onverwachte crises als de huidige benadrukken nog eens dat organisaties flexibel moeten zijn. Flexibele, tijdelijk in te zetten werknemers spelen een cruciale rol om slagvaardig te blijven.”

Download hier het rapport: ‘De zzp’er in tijden van corona’

Afgelopen jaren hebben zp’ers de wind meegehad. Door schaarste aan specialistische kennis konden zij hun tarieven verhogen en selectief zijn bij het aannemen van opdrachten. Hoewel de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis iets ruimer is geworden, gaan de onderzoekers ervan uit de schaarste op termijn terugkeert. Een punt van zorg is wel dat de politiek het verschil tussen vaste en flexibele arbeid wil verkleinen. Dit verkleint de speelruimte voor zp’ers om als flexibele kracht binnen organisaties mogen functioneren.

Bronnen: FD (betaalmuur) en ABN Amro

Hoe (on)praktisch is de webmodule zzp?

De veelbesproken Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) ging onlangs als pilot van start. De webmodule is een online vragenlijst die partijen invullen als zij een arbeidsrelatie willen aangaan. Werkgevers kunnen er zo achter komen of ze een klus door een zelfstandige mogen laten uitvoeren, of dat ze voor het werk iemand in dienst moeten nemen. Maar, hoe werkt dat in de praktijk? NRC Handelsblad vroeg schilder Evert Wobben om de lijst in te vullen.

Wobben werkt regelmatig met zzp’ers, onder meer vanwege de schaarste aan personeel in zijn sector, en er is hem veel aan is gelegen om volgens de regels te werken. Hoewel dus van goede wil, blijkt het invullen van de online vragenlijst een – zacht gezegd - taaie klus. Werkgevers die het formulier invullen, krijgen tientallen, soms zeer gedetailleerde vragen over de mensen met wie zij werken.

Lees ook: Pilot met webmodule zzp van start

De vragenlijst begint makkelijk met vragen over omzet en aantallen werknemers, maar wordt steeds ingewikkelder. Veel vragen zijn niet eenduidig te beantwoorden. Zoals: Is de schilder verplicht om Wobbens aanwijzingen op te volgen? Ja, de schilder moet natuurlijk wel de kleur verven die Wobben met de klant is overeengekomen. Maar of hij links of rechts begint, dat moet de vakman zelf maar uitmaken. Zo gaat het maar door: Of de schilder zijn eigen kwasten meeneemt, over een eigen ladder beschikt, zelf voor zijn werkkleding zorgt, etc.

Het lijken details, maar om te bepalen wie werknemer is en wie niet, telt dat allemaal mee. Na het invullen van tientallen vragen is de uitkomst voor Wobben teleurstellend. Het oordeel luidt dat er ‘waarschijnlijk’ sprake is van een dienstverband. Onbegrijpelijk, vindt Wobben, die ervan overtuigd is dat hij zich altijd aan alle arbeidsregels heeft gehouden niet van plan is om zijn werkwijze te veranderen.

Bron: NRC

Grensondernemers grijpen (ook) mis bij Tonk

Ze kwamen al niet in aanmerking voor steun via de Tozo. En nu gaat ook de Tonk regeling aan hun neus voorbij. Grensondernemers  - zelfstandig ondernemers die in België of Duitsland of elders in de EU wonen en in Nederland hun bedrijf hebben - zijn daarmee opnieuw het kind van de corona-rekening. Volgens minister Koolmees geldt voor de Tonk – net als voor de Tozo – dat het om sociale bijstand gaat die niet wordt geëxporteerd.

Voor de grenswerkers die in Nederland woonachtig zijn en die het bedrijf in de EU, EER of in Zwitserland hebben, is er inmiddels een regeling getroffen. Voor de groep ondernemers die in Duitsland, België en de rest van de Europese Unie wonen en hun bedrijf in Nederland voeren, geldt echter dat zij geacht worden in het woonland aan te kloppen voor een sociale bijstandsuitkering, zoals dat geldt in alle lidstaten.

Lees ook: Grenswerkers en AOW'ers toegevoegd aan Tozo

Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Palland (CDA) wilden van de minister weten wat de lockdown betekent voor ondernemers in het grensgebied die geen aanspraak kunnen maken op Tozo en welke andere ondersteuning mogelijk is, bijvoorbeeld Tonk, om deze ondernemers door de coronawinter te helpen. Koolmees zegt zich bewust te zijn van de precaire situatie van deze ondernemers. Maar voor de Tonk geldt net als voor Tozo dat het om sociale bijstand gaat. Ook deze uitkering wordt dus niet geëxporteerd. Hiervan afwijken zou volgens Koolmees betekenen dat ook andere sociale bijstandsuitkeringen voor export in aanmerking zouden komen.

Bron: Accountancy van Morgen

 

Lees hier het overige nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.

ZZP Agenda