• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUPDATE week 29: Vermogenstoets voor Tozo-steun komt eraan en bedrijfsartsen nodig voor zzp’ers?

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over het CPB-advies om Tozo te beperken tot zzp’ers zonder buffer, waar ging het geld naar toe uit het eerste noodpakket, en een pleidooi voor bezoek aan bedrijfsarts voor zzp’ers.

CPB: steun alleen de zzp'er die het echt nodig heeft

Het Centraal Planbureau (CPB) komt met een advies om coronasteun aan zzp’ers vanaf oktober alleen nog uit te keren aan ondernemers die weinig vermogen hebben. Het CPB stelt dat die steun beter tot zijn recht komt bij ondernemers die weinig vermogen hebben. Daarbij zou het ondernemers in getroffen sectoren die wel vermogen hebben een financiële prikkel geven om bijvoorbeeld over te stappen op een andere sector.

Een toets op het eigen vermogen verhoogt wel de uitvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde. Beëindiging van de Tozo per 1 oktober is wat het CPB betreft een andere optie om de mobiliteit van zelfstandigen en de doelmatigheid van de overheidsuitgaven te bevorderen. Zelfstandigen vallen dan terug op het reguliere sociale vangnet, zoals vastgelegd in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Voor die regeling geldt al een toets op het eigen vermogen.

Het rapport ‘Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers’ kun je hier downloaden.

Roos Wouters van belangenorganisatie De Werkvereniging, laat in een reactie op video bij  RTL Nieuws weten het ‘een heel raar voorstel’ te vinden. Ook zzp’ers die noodsteun ontvangen, vallen terug op het eigen vermogen, zegt zij. Een vermogenstoets zal er dan ook alleen maar voor zorgen dat zzp’ers die geen Tozo meer krijgen, nog sneller door hun buffers heen raken. ‘En als je je buffer nu opgebruikt, heb je ook niet genoeg voor je AOV of pensioen.'

Dat een vermogenstoets de zzp’ers zal stimuleren om over te stappen naar een andere sector of in dienst gaan, acht ze zeer onwaarschijnlijk. 'Wanneer je bezig bent met überhaupt brood op de plank krijgen, blijkt uit onderzoek, stimuleert het niet je creativiteit om een plan te bedenken om geld te verdienen.’

De Tozo werd in maart ingevoerd om zzp’ers te ondersteunen die kampten met een acuut inkomensverlies als gevolg van de coronacrisis. De Tozo-uitkering vult het inkomen aan tot bijstandsniveau. Om in aanmerking te komen voor de Tozo telt het vermogen nu niet mee, sinds juni is er wel een toets op het partnerinkomen.

Bronnen: CBP en RTL Nieuws

Corona-noodhulp vooral naar NOW-regeling

Met een miljardeninjectie wist het kabinet de afgelopen drie maanden de economische pijn van de coronacrisis goeddeels te verzachten. Maar wie zijn eigenlijk de ontvangers van de hulpgelden? Op die vraag geeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week antwoord in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit zijn schrijven blijkt dat het merendeel is uitgekeerd in de vorm van loonsubsidies voor bedrijven. In de eerste drie maanden van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zijn ruim 2,6 miljoen werknemers bereikt. Ter vergelijking: naar schatting hebben 374.000 zelfstandigen in het eerste tijdvak een beroep gedaan op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Hier kun je de kamerbrief downloaden van Koolmees aan de Tweede Kamer.

Met de NOW kunnen bedrijven tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen. Dat hebben ruim 148.000 bedrijven gedaan, vooral in de detailhandel, horeca en catering en overige commerciële dienstverlening hebben aanvragen ingediend voor de NOW. In totaal is er in het kader van de NOW-regeling voor € 9,9 miljard subisite aangevraagd. 

De verlengde Tozo-regeling is sinds 1 juni geopend. Naar schatting 74.000 ondernemers hebben inmiddels een beroep gedaan op de verlengde regeling. Uit een steekproef onder gemeenten blijkt dat 90% van de mensen die zich hebben gemeld, ook in het eerste tijdvak de Tozo hebben aangevraagd. Precieze cijfers over het gebruik van de Tozo zijn over enige tijd beschikbaar.

Bron: Rijksoverheid

Moet er een bedrijfsarts komen voor zzp’ers?

Zzp’er moeten regelmatig even langs kunnen gaan bij een bedrijfsarts. Met dit voorstel willen ZZP Nederland en het Platform Zelfstandige Ondernemers voorkomen dat zzp’ers arbeidsongeschikt raken. Zij stellen voor om de nieuwe, verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers te koppelen aan betere werkgerelateerde zorg. Door zich regelmatig te laten onderzoeken op werkgerelateerde klachten, zouden zelfstandig ondernemers minder risico lopen op arbeidsongeschiktheid. Volgens Trouw onderzoekt het RIVM momenteel de mogelijkheden.

In het artikel komt ook Hugo-Jan Ruts, hoofdredacteur van kennisplatform ZiPconomy, aan het woord. Hij vindt het geen gek idee om arboartsen beschikbaar te maken voor zzp’ers: ‘Preventie van klachten is altijd beter dan achteraf behandelen en zelfstandigen weten niet altijd alles over gezond en veilig werken.’

Ton Wilthagen, arbeidsmarktdeskundige van Tilburg University, ziet wel het voordeel in van een regelmatig bezoek aan de bedrijfsarts, maar heeft een hard hoofd in de financiële haalbaarheid. ‘Het zal lastig worden om dit vergoed te krijgen via de algemene zorgverzekering. Krijg mensen maar eens zo ver om daar via belastingen voor te willen betalen.’ Hij denkt eerder dat de premie voor de verplichte AOV omhoog zal moeten. ‘Het is de vraag of zzp’ers daartoe bereid zijn.'

Bron: Trouw

Lees hier het overige nieuws van de redactie van ikwordzzper.nl

Onze partners

Hulp bij jouw boekhouding?

Hulp bij jouw boekhouding?

Wil je zeker zijn dat je alle aftrekposten gebruikt als zzp'er? Bespaar kosten door je boekhouding zelf te doen met begeleiding van een ervaren boekhouder.