• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

#ZZPUPDATE week 19: Bureaus profiteren van zzp’ers in nood, en SharePeople ziet corona-solidariteit onder zzp’ers

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over dubieuze Tozo hulp, corona-solidariteit onder zzp’ers en meer zzp’ers door WAB?

Bureaus profiteren van zzp'ers in nood

Je kon er natuurlijk op wachten. Waar geld te halen is, vind je figuren die daar misbruik van willen maken. Met de coronasteun voor zzp’ers is het niet anders. Bij zzp-organisaties, vakbonden en gemeenten zijn de afgelopen weken veel klachten binnengekomen over bedrijfjes die hulp aanbieden bij het aanvragen van Tozo. Niet alleen overbodig, maar ook gevaarlijk, want wie toehapt kan een flinke rekening verwachten.

"In eerste instantie stellen ze voor om een scan te doen, waarmee ondernemers kunnen achterhalen of zij in aanmerking komen voor de steun. Als dat het geval is, doen zij het voorkomen alsof het invullen van het Tozo-formulier erg ingewikkeld is en bieden vervolgens tegen betaling hulp aan,’ zegt sectorhoofd Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen.

Lees hier alles over het aanvragen van Tozo.

Volgens haar maken de bedrijven misbruik van mensen die in hoge nood zitten. "Het zijn gewoon boeven die proberen geld los te peuteren." Zij adviseert ondernemers met klem om hier geen gebruik van te maken. "Het is al niet veel wat je krijgt."

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft alle gemeenten gevraagd om via hun eigen communicatiekanalen zelfstandig ondernemers voor misbruik te waarschuwen. De letterlijke tekst die door veel gemeentewebsites is overgenomen, luidt: ‘Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag.’

Bronnen: RTL Nieuws en VNG


Koolmees: Signalen over gedwongen zzp-schap door WAB

Weten we nog, de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)? De wet die ervoor moet ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt meer in balans komt en het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen. Tijdens de debatten voorafgaand aan de invoer van de WAB was het een van de meest gehoorde kritieken: flexwerkers zouden worden gedwongen verder te gaan als zzp'er. Maar klopt dat wel? Minister Koolmees beantwoordde hier deze week kamervragen over.

Hoewel de minister zegt signalen te hebben ontvangen dat een aantal flexwerkers is gevraagd door hun opdrachtgever om als zzp’er te gaan werken, is het wat hem betreft nog te vroeg voor stevige conclusies: ‘Het is niet mogelijk cijfermatig nu al iets te zeggen over trends op de arbeidsmarkt sinds de inwerkingtreding van de WAB. De cijfers van het eerste kwartaal van 2020 zijn nog niet beschikbaar en daarmee zijn er dus ook nog geen cijfers van na de inwerkingtreding van de WAB.’ Wel  wordt er op dit moment een ‘quick scan’ uitgevoerd naar de gevolgen van de WAB, waarvan de resultaten deze of volgende maand worden verwacht.

Lees hier meer over de WAB.

Het is volgens Koolmees lastig te zeggen of het zzp-schap een keuze is van de opdrachtgever en zzp’er of een direct gevolg van de WAB. Het staat opdrachtgevers en werkgevers namelijk vrij hun arbeidsrelaties vorm te geven binnen de geldende wet- en regelgeving. Maar er zijn wel regels waaraan opdrachtgevers en werkgevers zich dienen te houden. ‘Als een arbeidsovereenkomst wordt omgezet naar een overeenkomst van opdracht voor exact dezelfde werkzaamheden kan dat een indicator zijn voor schijnzelfstandigheid zijn.

Voor veel opdrachtgevers en –nemers is het op dit moment nog onvoldoende duidelijk in welke gevallen er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking. Het kabinet vindt dan ook dat er meer helderheid moet komen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. ‘We begrijpen dat de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie als complex kan worden ervaren. Daarom wordt gewerkt aan een webmodule als hulpmiddel waarmee opdrachtgevers vooraf zekerheid kunnen krijgen of een bepaalde opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd.’

Bronnen: Salarisnet en Accountancy van Morgen

 

SharePeople ziet corona-solidariteit onder zzp’ers

SharePeople, een crowdsurance organisatie waar zzp’ers een vangnet voor elkaar vormen bij arbeidsongeschiktheid, ziet een grote solidariteit onder de deelnemers tijdens de corona-crisis. Het naar beneden bijstellen van het inkomensniveau en het opschorten van de deelnamekosten dat door een klein deel van de deelnemers wordt gedaan, is goed op te vangen. Ook zijn er gedeeltelijk arbeidsongeschikten die afzien van hun inkomen waar ze via SharePeople recht op hebben omdat ze nu toch minder werk hebben door corona.

Cosmas Blaauw, oprichter van SharePeople, ziet in dit laatste een bevestiging van de solidariteit onder zzp’ers, die sowieso al groot is ‘Maar er is nu dus ook corona-solidariteit. Want bij een verzekeraar maak je echt niet mee dat een klant die tijdelijk 60% arbeidsongeschikt is, zegt ‘laat die uitkering maar even zitten want ik kan dat beetje werk dat door corona nu nog overblijft wel aan’. Dat doe je alleen als je onderlinge verbondenheid voelt.’

Sinds de start van de coronacrisis is het ziektepercentage (mensen die langer dan 2 maanden ziek zijn) rond 1%. Dat is slechts een lichte stijging die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld uitgestelde operaties. 10% van de deelnemers heeft het inkomensniveau verlaagd zodat de maandelijkse deelnamekosten ook omlaaggaan, terwijl 5% gebruik heeft gemaakt van de tijdelijke mogelijkheid om de deelnamekosten voor 3 maanden op te schorten.

Lees hier meer over crowdsurance.

SharePeople ziet ook een corona-effect in een steviger aanwas van het aantal deelnemers dan normaal. Blaauw: ‘Veel zzp’ers zien hun inkomen én hun ‘financiële buffer’ door de coronacrisis momenteel verdampen. Daardoor wordt het extra lastig om nog voldoende inkomsten te hebben, mocht men langere tijd ziek worden. De behoefte om dat vangnet te regelen neemt dan toe. We hebben vorige week het aantal van 3000 deelnemers bereikt.’

Bron: Emerce

Hieronder lees je verder nog het laatste nieuws van de redactie van ikwordzzper.nl:

Blogs

ZZP Agenda