• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 26: Zzp’ers onmisbaar voor Noord-Hollandse gemeenten, flexibiliteit en keuzevrijheid van belang bij AOV en meer opdrachten vrouwelijke zzp’ers

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Noord-Hollandse gemeenten kunnen niet zonder zzp’ers

Gemeenten in Noord-Holland huren jaarlijks voor honderden miljoenen euro’s aan zzp’ers in, vooral projectleiders, consultants, adviseurs en controllers. In 2020 gaven Noord-Hollandse gemeenten in totaal 486 miljoen euro uit aan freelancers, in 2022 waren de uitgaven aan zzp’ers gestegen naar 617 miljoen euro. Een stijging van circa 28%. Deze toename zet zich ook na 2022 door. Uurlonen van ruim boven de € 100 zijn geen uitzondering.

Dit blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Gemeenten hebben te kampen met forse personeelstekorten om het steeds complexere werk aan te kunnen. De gemeentelijke tekorten laten zich vooral voelen op de afdelingen ruimtelijke ordening (bouwen), zorg, IT en financiën. Vrijwel geen enkele gemeente slaagt erin zich aan de zogenaamde Roemernorm te houden: maximaal 10% van alle loonkosten besteden aan het inhuren van extern personeel. Dit lukt alleen de gemeente Hollands Kroon in Noord-Holland. En Koggenland bijna (10,5%). In de kleine gemeente Ouder-Amstel komt bijna 40% van de totale loonkostenpost bij freelancers terecht.

Gemeenten krijgen steeds complexere taken op hun bord. Het lukt niet om daar voldoende geschikt personeel voor te vinden. Vooral op het gebied van woningbouw, klimaat en zorg worden de zaken voor gemeenten steeds ingewikkelder. Gespecialiseerd personeel is er wel, maar zij zijn een stuk duurder dan personeel dat vast in dienst is. Enkele voorbeelden: in Hoorn ontving een adviseur € 243.000 in een jaar tijd. Op Texel werd iemand voor € 120 per uur ingehuurd om advies te geven over het verduurzamen van het wagenpark. En Enkhuizen huurde in twee jaar tijd voor in totaal € 437.000 een gemeentesecretaris in.  

Bron: NH Nieuws

Flexibiliteit en keuzevrijheid bij verplichte AOV belangrijk

HeadFirst Group, een belangrijke speler in de markt van zelfstandige professionals, juicht de invoering van een verplichte AOV toe, maar benadrukt het belang van flexibiliteit en keuzevrijheid. CEO Marion van Happen: “De verplichte AOV is cruciaal om kwetsbare zzp'ers te beschermen en hen zekerheid te bieden. Tegelijkertijd moeten we de diversiteit van de zzp-populatie niet uit het oog verliezen. Zelfstandigen hebben uiteenlopende opdrachten, motivaties en tarieven.”

De voorgestelde nieuwe Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) roept gemengde reacties op onder zzp'ers vanwege de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. De maximale premie bedraagt € 195 per maand. De uitkering zal 70% van de winst vóór arbeidsongeschiktheid bedragen, tot maximaal het minimumloon. Deze uitkering loopt door tot de AOW-leeftijd. Een belangrijke toevoeging in het voorstel is de mogelijkheid tot een opt-out.  Zelfstandigen kunnen ervoor kiezen zich privé te verzekeren.

Van Happen: “We zijn blij dat het wetsvoorstel deze mogelijkheid biedt. In onze gesprekken met zelfstandigen merken we dat deze optie zeer wordt gewaardeerd. Veel zzp'ers hebben al op eigen initiatief een financiële buffer opgebouwd of beleggen voor hun oude dag. Het is belangrijk dat zij de vrijheid behouden hun eigen keuzes te maken.”

Lees ook het artikel: Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Uit recent onderzoek blijkt dat 41% van de zzp'ers zelf een financiële reserve heeft opgebouwd. Van Happen: “Dit toont aan dat zelfstandigen bewust omgaan met de balans tussen autonomie en verantwoordelijkheid. Ze waarderen de vrijheid en flexibiliteit die hun status als zzp'er biedt, maar begrijpen ook het belang van financieel vooruitdenken.” Tot 23 juli kunnen zzp’ers nog reageren op het wetsvoorstel via een internetconsultatie. Van Happen moedigt zelfstandigen aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken en hun mening te delen. “Het is cruciaal dat de wet uiteindelijk aansluit bij de behoeften en wensen van de diverse groep zelfstandigen in Nederland.”

Bron: De Ondernemer

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Stel: je raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. Wat dan? Kom erachter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kan betekenen.

Vergelijk AOV-offertes
2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Slechts 1 op 7 zzp’ers heeft online inzicht in boekhouding

Slechts 14% van de zzp’ers in Nederland gebruikt een online boekhoudpakket om de eigen zakelijke administratie bij te houden. Dit blijkt uit onderzoek van Boekhouder.nl op basis van data van het CBS. Volgens de onderzoekers lopen de zzp’ers die geen actueel online inzicht hebben in hun boekhouding het risico om tegen onverwachte, hoge naheffingen of boetes van de Belastingdienst aan te lopen. 

Boekhouder.nl stelt met het gebruik van online boekhoudsoftware de kans op fouten aanzienlijk wordt verminderd. “Handmatige taken, zoals het invoeren van facturen en bonnetjes, kunnen worden geautomatiseerd. In plaats van elk bonnetje handmatig in te voeren in Excel, kunnen zzp’ers bijvoorbeeld simpelweg een foto maken met hun smartphone, waarna het systeem de gegevens automatisch invoert en categoriseert. Dat scheelt bovendien veel tijd.”

Lees ook het artikel: Hoe kies ik als zzp’er een boekhouder?

Online boekhoudpakketten bieden real time inzicht in de financiële gezondheid van de eigen onderneming. Zzp’ers kunnen op elk moment van de dag zien welke facturen nog openstaan, hoeveel geld er binnenkomt en wat de huidige uitgaven zijn. “Dit helpt bij het maken van weloverwogen financiële beslissingen. Zonder dit inzicht kunnen zzp’ers te maken krijgen met onverwachte cashflow-problemen, zoals onvoldoende middelen om belasting te betalen of het missen van betalingsdeadlines.”

Bron: Zipconomy.nl

Vrouwelijke zzp’ers halen meer opdrachten binnen

Vrouwelijke zzp’ers boeken steeds meer terreinwinst op de arbeidsmarkt. Zelfstandige vrouwelijke professionals weten gemiddeld ruim 30% van de opdrachten binnen te slepen, terwijl het bij mannen om iets meer dan 25% gaat. “Dit verschil komt overeen met een andere bevinding uit onze analyse”, zeggen de onderzoekers Intelligence Group en HeadFirst Group. “Uit onze studie blijkt dat vrouwen aanzienlijk meer kans hebben om een opdracht gegund te krijgen dan mannen.”

De onderzoekers hebben voor hun studie 'Talent Monitor 2024' onder meer gebruikgemaakt van data van het CBS en het UWV. Ondanks dat vrouwelijke professionals beter zijn in het binnenhalen van opdrachten, worden zij minder actief benaderd door recruiters dan mannen. “Gemiddeld genomen worden mannelijke professionals circa 33% vaker benaderd dan vrouwen”, aldus de onderzoekers.

Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group, heeft daar een verklaring voor. “Mannen werken gemiddeld genomen vaker fulltime en zijn daardoor aantrekkelijker om te benaderen door recruiters. Dit zou financieel gedreven kunnen zijn, want meer uren betekent ook meer omzet voor een recruitmentbureau.”

Bron: Consultancy.nl

Zorginspectie waarschuwt voor onbevoegde zzp’ers in de zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor onbetrouwbare bemiddelingsbureaus die bewust onbevoegde zzp’ers uitzenden naar zorgaanbieders. Zij gaan aan de slag in de zorg met een vals of gekocht diploma. Dit levert grote risico’s op voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg, stelt de Zorginspectie.

De IGJ krijgt sinds 2022 steeds meer meldingen van ongekwalificeerde zzp'ers in vooral de wijkverpleging, verpleeghuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. In sommige gevallen zouden ze volgens het rapport geen begeleiding geven aan de cliënten, maar slechts fungeren als 'oppasser' of bijvoorbeeld videogames spelen. Zulke medewerkers weten niet hoe ze met ingewikkelde problemen moeten omspringen, en dat heeft volgens meldingen tot meerdere ernstige calamiteiten geleid.

Behalve vervalste papieren en ondeskundige zorgverlening, heeft de Zorginspectie ook aanwijzingen dat sommige van de door schimmige bureaus uitgezonden zzp’ers verbonden zijn met het criminele circuit. De IGJ vermoedt dat sommige 'zorgverleners' proberen cliënten aan te zetten om misdaden te plegen. Ook merkt de inspectie op dat zij soms bij persoonlijke informatie van kwetsbare mensen kunnen. “Dit is informatie die mogelijk interessant is voor criminele netwerken.”

Zorgaanbieders moeten controleren of zzp'ers geschikt zijn, maar in de praktijk laten ze dit volgens de IGJ over aan bureaus die namens de zzp'ers bemiddelen. “Ondanks dat uiteraard de meeste bemiddelingsbureaus en zzp'ers het goede en juiste doen, misleidt een deel van de bureaus de zorgaanbieders door zorgverleners met vervalste papieren te bemiddelen.” De situatie is bekend bij de verantwoordelijke ministeries. In het najaar wordt duidelijkheid verwacht over vervolgacties tegen fraude en misstanden in de zorg.

Bronnen: NU.nl en Onderwijsinspectie.nl

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Hulp bij jouw boekhouding?

Hulp bij jouw boekhouding?

Wil je zeker zijn dat je alle aftrekposten gebruikt als zzp'er? Bespaar kosten door je boekhouding zelf te doen met begeleiding van een ervaren boekhouder.

ZZP Agenda