• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 48: Zzp’ers boos over openbaarmaking steunbedragen TVL, uitgaven aan zorg-zzp’ers lopen op en zzp’ers zitten niet te wachten op pensioenplicht

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Zzp’ers boos over openbaarmaking steunbedragen TVL

Vele zzp’ers zijn boos over het voornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om in januari 2023 alle verstrekte steunbedragen voortvloeiende uit de TVL-regeling openbaar te maken. Volgens voorzitter Cristel van de Ven van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), waar de leden van Het Ondernemerscollectief o.a. door worden vertegenwoordigd, regent het klachten over de brief die zelfstandig ondernemers onlangs ontvingen van RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De brief was gericht aan ondernemers die eind 2021 of begin 2022 TVL aanvroegen. Zij hadden de tegemoetkoming voor de vaste lasten nodig om de laatste corona-lockdown door te komen. Wie aanklopte voor steun, hoopte dat de overheid begrip zou tonen voor de pijnlijke gevoelens van onmacht en schaamte die hiermee gepaard kunnen gaan. Die ondernemers kwamen bedrogen uit, aldus Van de Ven. In januari wordt er een lijst op internet gezet met de gegevens van ondernemingen die TVL kregen, met de bedrijfsnaam, KvK-nummer, vestigingsplaats en dergelijke.

Van de Ven: “In de brief staat dat ondernemers bedenkingen kunnen uiten, maar dat privacy-redenen en het feit dat de verstrekte subsidie inzage geeft in kostenstructuur en concurrentiepositie van het bedrijf niet als zwaarwegend worden gezien. In jip-en-janneke-taal vertaal ik dat als: je kunt wel bezwaar maken, maar we doen er niets mee. En ik ben niet de enige die de boodschap zo las. Onze telefoon stond roodgloeiend. We kregen verbolgen en gekrenkte zelfstandig ondernemers aan de lijn die zich niet serieus genomen voelen.”

Van de Ven heeft contact opgenomen met het ministerie, dat toegaf dat de toonzetting van de brief verkeerd was maar dat er inhoudelijk niets meer aan het besluit verandert. De VZN-voorzitter vindt dat de overheid strooit met persoonsgegevens. “Want voor veel zelfstandigen is hun eigen naam ook hun bedrijfsnaam. Wie dat niet weet, leeft onder een steen.” Volgens Van de Ven handelt Nederland veel strenger dan nodig, afgezet tegenover andere landen in Europa.

Bron: De Ondernemer

Petitie compensatie zzp’ers in mediasector overhandigd

De petitie van de Nederlandse Vereniging van Journalisten om zzp’ers in de mediasector en werknemers in de uitgeverijbranche te compenseren voor de hoge inflatie, is binnen 10 dagen door ruim 1.300 journalisten ondertekend. De NVJ roept op tot een eenmalige vergoeding van € 750 voor werknemers in de uitgeverijsector en een tariefverhoging van 7% voor zzp’ers bij alle mediaorganisaties. De petitie werd deze week aan Peter Stadhouders, directeur van de Mediafederatie, overhandigd.

“De boodschap is duidelijk: de gierende inflatie vraagt om een tegemoetkoming voor alle werkenden in de journalistiek”, laat Milen van Boldrik, NVJ-secretaris Freelancers weten. De publieke omroepen, RTL, Talpa, Villamedia en Follow the Money compenseren hun werknemers voor de gestegen energiekosten en hoge inflatie. De uitgeverijsector geeft echter niet thuis.

“Uitgevers zeggen wel maatregelen te treffen, zoals budgetcoaches”, licht Van Boldrik toe, “maar wij hebben duidelijk aangegeven dat wij geen genoegen nemen met een budgetcoach als oplossing. We willen met de werkgevers in gesprek om afspraken te maken over een reële koopkrachtcompensatie.”

 Bron: Villamedia

Stijging 5-jarig overlevingspercentage nieuwe bedrijven

Bijna 65% van de nieuw opgerichte bedrijven in 2015 bestond vijf jaar later nog steeds. Dat percentage ligt bijna 10% hoger dan bij de 5-jaarsmeting van de bedrijven die in 2010 begonnen. Ook voor nieuwe werkgevers steeg de kans dat ze vijf jaar later nog altijd werkgever zijn. Deze cijfers komen naar voren uit nieuwe, door het CBS ontwikkelde StatLine-tabellen over bedrijvendemografie.

Het aantal nieuw opgerichte bedrijven steeg tussen 2015 en 2020 gestaag van bijna 148.000 naar bijna 200.000. Een groot deel van deze ondernemingen blijft bestaan. Van de 153.000 opgerichte bedrijven in 2015 bestond in 2016 nog bijna 96%, in 2018 nog ruim 75% en in 2020 nog bijna 65%.

Het grootste overlevingspercentage is te vinden in de bouwnijverheid. Van de in 2015 opgerichte bedrijven bestond in 2020 71% nog. Ook nieuwe bedrijven in de energievoorziening en specialistische zakelijke diensten hadden een relatief hoog overlevingspercentage (67%). Het aandeel bedrijven dat in 2020 zijn vijfde verjaardag mocht vieren, was het laagst in de horeca (59%), vervoer (56%) en handel (52%).

In 2020 werden 27.000 nieuwe winkels opgericht, waarvan 88% webwinkels. Dat waren er in 2015 nog slechts 15.000, waarvan 61% webwinkels. De kans dat winkels na vijf jaar nog bestaan, neemt toe. Van de in 2015 opgerichte winkels bestond in 2020 nog 56%, van de webwinkels 47%. Die percentages lagen in 2015 bij de vijf jaar eerdere gestarte winkels en webwinkels op respectievelijk 45% en 36%.

Bron: CBS

Pensioen helpdesk

Heb je vragen over jouw pensioen? Hoe kun je jouw pensioen opbouwen en wat zijn de mogelijkheden? Wat is fiscaal de beste keuze? De pensioen helpdesk van Het Ondernemerscollectief helpt je graag met adviezen en antwoord op jouw vragen.

Meer over de pensioen helpdesk
Pensioen helpdesk

Uitgaven aan zorg-zzp’ers lopen op

Door personeelskrapte in de zorg liepen de kosten voor het inhuren van zzp’ers en uitzendkrachten vorig jaar flink op. Zorgorganisaties gaven in 2021 8,3% meer geld uit aan het inhuren van externen, meldt het CBS. Vorig jaar ging 7,7% van de totale personeelskosten naar ingehuurde uitzendkrachten en zzp’ers, waar dat in 2015 nog 5,1% was. De verwachting is dat deze trend zich doorzet. Vakbond FNV meldde in september dit jaar dat 6 op de 10 jonge zorgmedewerkers overwegen om verder te gaan als zelfstandige of flexwerker.

De vier grootste zorgsectoren (thuis- en verpleegzorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg) gaven in 2021 48 miljard euro aan personeelskosten uit. Dat is 2,1% méér dan een jaar eerder. Vooral in de gehandicaptenzorg nam het aantal externen toe. Hier ging 9,3% van de totale personeelskosten naar zzp’ers en uitzendkrachten. In 2015 was dit nog 4,8%. Bij ziekenhuizen is de minste stijging te zien. Daar ging ruim 5% van de personeelskosten naar uitzendkrachten en zzp’ers.

Bronnen: Nu.nl en BNR Nieuwsradio

Zzp’ers zitten niet te wachten op pensioenplicht

Zzp’ers zitten niet te wachten op een pensioenplicht. Zelfstandigen moeten echter wél op andere manieren worden gewezen op de noodzaak van pensioenopbouw. Dit zei Cristel van de Ven, zelf zzp’er en voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), deze week in De Nieuws BV op Radio 1. “Wat we nu zien is het dat het helemaal vrij is, mensen mogen zelf weten of ze pensioen opbouwen. We merken dat er problemen zijn dat mensen het niet doen.”

Lees ook het artikel: Wat zijn je pensioenmogelijkheden als zzp’er?

Van de Ven was in debat met hoogleraar risicomanagement Theo Kocken, die vindt dat zzp’ers en werknemers die bij bedrijven zonder pensioenregeling werken verplicht moeten worden tot een regeling voor de oude dag. Kocken: “Dat is noodzakelijk. Als er niets opgebouwd wordt, kan er alleen teruggevallen worden op de AOW.”

Volgens Van de Ven is het beeld dat zzp’ers niet met hun pensioen bezig zijn onjuist. “Dit doen sommigen namelijk wel, maar veel niet via de gebruikelijke tweede pijler die vaak in onderzoeken naar pensioenopbouw wordt gebruikt. Veel zelfstandigen bouwen lijfrente op, de derde pijler. Zelfstandigen beginnen wel vaak te laat met het opbouwen of ze zetten te weinig opzij.”

Het auto-enrollment pensioen is een goede middenweg, meent Kocken. Dit systeem is vergelijkbaar met het donorsysteem. Zzp’ers worden verplicht ingerold. Als ze echt geen pensioen willen opbouwen, kunnen ze eruit stappen. Van de Ven ziet dit plan ook zitten. “Dit is alweer heel wat anders dan een pensioenplicht. Dus dat zou een mogelijkheid kunnen zijn.”

Bron: NPO Radio 1

ACM: geen afspraken over maximale zzp-tarieven in zorg

Werkgevers in de zorg mogen geen gezamenlijke afspraken maken over het niet inhuren van zzp’ers of over arbeidsvoorwaarden. Ook mogen zorginstellingen geen onderlinge afspraken maken over de inroostering van zzp’ers. Zij mogen bijvoorbeeld niet gezamenlijk afspreken om zzp’ers hetzelfde aantal avond-, nacht- en weekenddiensten te laten draaien als personeel in loondienst.

Dit stelt de Autoriteit Consument & Markt in de leidraad Samenwerking tussen zorgwerkgevers op de zorg-arbeidsmarkt. Zorgwerkgevers mogen als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt samenwerken, maar dit mag niet ten koste gaan van de positie van zorgmedewerkers.

Zorgaanbieders hebben zzp’ers nodig om hun dienstroosters rond te krijgen, maar ze voelen zich te afhankelijk van enkele bemiddelingsbureaus van zorg-zzp’ers. De bureaus vragen volgens hen te hoge prijzen en leveren wisselende kwaliteit. Zorgaanbieders richten een coöperatie op die bemiddelt tussen henzelf en zzp’ers. De ACM is hiermee akkoord, maar de coöperatie mag niet namens de werkgevers onderhandelen met de zzp’ers of als opdrachtgever optreden.

Zorgwerkgevers mogen geen gezamenlijke afspraken maken over maximale zzp-tarieven. De ACM stelt dat dit negatieve gevolgen heeft voor de arbeidsmarktpositie van de zorgmedewerkers. De mogelijkheid van koppeling van zzp-tarieven aan cao-lonen wordt onderzocht, als de onderhandelingsmacht in belangrijke mate bij zzp’ers ligt. Net zoals zzp’ers bij beperkte onderhandelingsmacht gezamenlijk een koppeling met cao-lonen mogen afdwingen. De ACM komt hier uiterlijk in 2024 op terug.

Bron: Zorgvisie

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden laten opstellen met korting? Ontvang 10% korting op het laten maken van algemene voorwaarden op maat door HalloLex!