• Laatste update:
 • Plaatsingsdatum:

Verkiezingsprogramma's: Dit zijn de plannen die de zzp'ers raken

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s van de zeven grootste politieke partijen over het aanpassen van de arbeidsmarkt? Welke politieke partijen willen een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en welke een verplicht pensioen? Je leest het in dit overzicht.

PWNet en IEX.nl hebben uit de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen een selectie gemaakt van onderwerpen. Ikwordzzper.nl haalt hieruit de voor de zzp’ers relevante punten.

VVD: Modernisering ontslagrecht

De VVD zet in op de invoering van een betaalbare, verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. “Door deze verzekering op basisniveau in te richten en collectief te organiseren, blijft de premie laag. Ook komt er een acceptatieplicht, zodat mensen die een ziekte gehad hebben, zich kunnen verzekeren wanneer ze hun leven weer oppakken.”

De VVD wil schijnconstructies aanpakken. “Werkgevers die mensen onterecht inhuren als zzp’er om premies te ontwijken, krijgen een boete van de belastingdienst. Door het wettelijke onderscheid tussen zzp’ers en werknemers te verhelderen, kan de belastingdienst weer actief handhaven. Ook zijn deze werkgevers verplicht om schijn-zzp’ers weer in dienst te nemen.”

 • Betaalbare, verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen.
 • Meer mogelijkheden voor zelfstandigen om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen, zowel via pensioenfondsen  als  via  individuele (verzekerings)producten.
 • Meer ruimte voor zzp’ers om vrijwillig deel te nemen aan een pensioenfonds.

PVV: Doorgeschoten flexibilisering

De coronasteunpakketten compenseren bij lange na niet de financiële schade die  ondernemers hebben opgelopen. Onacceptabel, vindt de PVV. "Het kan niet zo zijn dat de overheid een ondernemer verplicht om zijn levenswerk te stoppen maar vervolgens niet adequaat compenseert. Zolang de coronacrisis duurt, moeten ondernemers en werknemers financieel worden geholpen.”

Bij de beleidspunten zegt de PVV de doorgeschoten flexibilisering van de  arbeidsmarkt tegen te willen gaan. “Zzp’ers kunnen zich betaalbaar en vrijwillig verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en voor hun pensioen.”

 • AOW-leeftijd terug naar 65 jaar.
 • Zzp’ers betaalbaar vrijwillig verzekeren arbeidsongeschiktheid en pensioen.

CDA: Voorkeur vast contract

Het CDA spreekt uit een voorkeur voor een vast contract te hebben. “Dat betekent dat we meer zekerheden en minder financiële en fiscale voordelen gaan verbinden aan de keuze om een werknemer flexibel in te huren via een uitzendcontract of als zelfstandig ondernemer.”

Het CDA steunt ook het nieuwe pensioencontract, waarover sociale partners na vele jaren van overleg een akkoord hebben bereikt. “Wij blijven aandringen op een goede regeling voor het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook voor zelfstandigen moet het eenvoudiger en vanzelfsprekender worden om een pensioen op te bouwen.”

 • Halvering wettelijke betalingstermijn van grote bedrijven en overheid aan het MKB en zzp’ers van 60 dagen naar 30 dagen.
 • Beperken fiscale voordelen van zelfstandig ondernemers.
 • Basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.
 • Eenvoudiger mogelijkheid tot pensioenopbouw voor zelfstandigen.

D66: Betaalbare collectieve AOV

Mensen met een flexibel arbeidscontract en een deel van de zelfstandigen zijn extra kwetsbaar als het slechter gaat met de economie of hun gezondheid, zegt D66. “Onder meer uit de scherpe analyse van de commissie-Borstlap blijkt dat er te  grote verschillen zijn gegroeid tussen verschillende contractvormen. Verschillen in juridische bescherming, sociale zekerheid en fiscaliteit. Voor de één is werk een bron van stabiliteit en kansen, voor de ander geeft het geen uitzicht op een vrijheid en zekerheid. Die ongelijkheid willen we bestrijden.”

De partij maakt zich sterk voor een betaalbare collectieve arbeidsongeschiktheidszekering voor alle werkenden. Voor flexwerkers moet er een opslagkomen op het minimumloon, zodat zij per uur meer gaan verdienen dan mensen met een vast contract.”

 • Verkleining verschillen in fiscaliteit en sociale zekerheid tussen verschillende vormen van werk.
 • Betaalbare collectieve arbeidsongeschiktheidszekering voor alle werkenden.

GroenLinks: payrolling en nulurencontracten afschaffen

Het vaste contract moet weer de norm worden, zegt GroenLinks. Hiervoor wil de partij tijdelijke contracten duurder maken. “We verhogen de premie voor werkgevers op tijdelijke contracten, behandelen alle werkenden gelijk voor de belasting en vormen de arbeidskorting en de zelfstandigenaftrek om tot één korting die voor alle werkenden gelijk is.”

GroenLinks wil ook af van contractvormen zoals payrolling, contracting en nulurencontracten. Als het aan deze partij ligt, blijven er 3 contractvormen over: het vaste en het tijdelijke contract voor het reguliere werk, het uitzendcontract voor ziek en piek en het zelfstandigencontract voor zzp’ers. "Deze contractvormen worden duidelijk van elkaar gescheiden en er wordt gehandhaafd op het gebruik.”

Iedereen die werkt, moet zeker zijn van een goed pensioen. “Daarom gaan werkgevers en opdrachtgevers pensioenpremie betalen voor iedereen die voor ze aan het werk is, ook voor uitzendkrachten en zzp’ers.”

 • Afschaffen payrolling, contracting en nulurencontracten. Er blijven drie contractvormen over: vast/tijdelijk contract voor regulier werk; uitzendcontract voor ziek en piek en zelfstandigencontract voor zzp'ers.
 • Minimumtarief voor zelfstandigen.
 • Opdrachtgevers gaan ook pensioenpremie betalen voor uitzendkrachten en zzp’ers.

SP: Verbeteren sociale zekerheid

De SP wil voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten. “Zoals in de bouw, de zorg of de platformeconomie (Uber, Deliveroo, etc.). Voor zzp’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door recht op een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.”

De AOW-leeftijd moet omlaag naar 65 jaar. Maar werknemers krijgen wel het recht om na hun 65e door te werken, als zij daar voor kiezen.

 • Verhoging kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
 • Recht op pensioen en collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers.

PvdA: Inzet op arbeidscontract

Onderbetaling van zzp'ers is volgens de PvdA het gevolg van de onevenredige concurrentiedruk. “Daarom passen we de mededingingswet aan zodat zelfstandigen collectief kunnen onderhandelen over hun tarieven. Ook worden er (sectorale) minimumtarieven afgesproken, die minimaal gelijk zijn aan de volledige kosten voor een werknemer. Zo versterken we de positie van zzp’ers.”

Tegelijk wil de PvdA de ‘wildgroei aan contractvormen’ stoppen. "Alleen voor tijdelijk werk dat niet of moeilijk te voorspellen is, kan het zijn dat je als werknemer tijdelijk via een uitzendbureau werkt. Een werkgever kan je als zzp’er inhuren voor werk dat geen onderdeel van de organisatie is, dat niet behoort tot de gewone werkzaamheden van de werkgever en waarvoor bijzondere kennis nodig is.”

 • Opdrachtgevers van zelfstandigen gaan meebetalen aan pensioen en bescherming voor arbeidsongeschiktheid.
 • Invoering (sectorale) minimumtarieven, die minimaal gelijk zijn aan de volledige kosten voor een werknemer.
 • Inzet op arbeidscontract: Inhuren zzp’ers voor werk dat niet behoort tot de gewone werkzaamheden van het bedrijf en waarvoor bijzondere kennis nodig is.
 • Verplicht pensioen en bescherming tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, vanaf de eerste werkdag.

VZN en Het Ondernemerscollectief: Stemwijzer voor zzp'ers

De maatregelen die zijn genomen om het coronavirus te beteugelen, maken eens te meer de noodzaak duidelijk van een sterke belangenbehartiging voor zzp'ers in Den Haag. De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) werkt hier hard aan, met steun van onder andere Het Ondernemerscollectief. Naast het reguliere overleg met de politieke partijen, beschouwen VZN en Het Ondernemerscollectief het geven van voorlichting als een belangrijke taak. Zo heeft de VZN voor zelfstandigen een handige stemwijzer gemaakt, waarin per partij niet alleen wordt beschreven wat in het algemeen het beleid is, maar ook voor specifieke onderwerpen.

De stemwijzer kun je hier bekijken en downloaden.

Beeld: Husky, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Onze partners

Pensioen helpdesk

Pensioen helpdesk

Heb je vragen over jouw pensioen? Hoe kun je jouw pensioen opbouwen en wat zijn de mogelijkheden? Wat is fiscaal de beste keuze? De pensioen helpdesk van Het Ondernemerscollectief helpt je graag met adviezen en antwoord op jouw vragen.