• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 12: Vele startende zzp’ers lopen aftrekposten mis, zzp-klokkenluider vaak benadeeld en fiscus lanceert nieuwe Toeslagen-app voor zzp’ers

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Startende zzp’ers lopen aftrekposten mis

Zeven van de tien startende zzp’ers die voor het eerst aangifte inkomstenbelasting doen, lopen belangrijke fiscale aftrekposten mis. Zij betalen hierdoor vaak honderden euro’s te veel belasting. Starters weten bijvoorbeeld niet dat ze hun pensioeninleg en AOV-premie van hun belastbaar inkomen mogen aftrekken.

Dit blijkt uit een peiling van zzp-bank Knab onder duizend zelfstandigen zonder personeel. Vooral starters doen hun aangifte zelf. Bijna de helft van de zzp’ers die minder dan drie jaar ondernemen vult de belastingaangifte zonder de hulp van een expert in. Zij weten vaak onvoldoende van welke aftrekposten ze kunnen gebruikmaken bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Er is bijvoorbeeld weinig kennis over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit kan tot gevolg hebben dat ze honderden euro’s aan besparing op hun belasting mislopen.

Lees ook het artikel: Welke fiscale aftrekposten heb ik als zzp'er?

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek waar Knab naar verwijst, is bedoeld voor ondernemers die vorig jaar in totaal tussen de € 2.601 en € 353.973 euro hebben geïnvesteerd. De hoogte van de aftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag en bedraagt maximaal 28% (voor investeringen tussen € 2.601 euro en € 63.716 euro). CEO van Knab Nadine Klokke: “Ons onderzoek laat zien dat 1 op de 5 startende zzp’ers recht heeft op de KIA, zonder dat ze hiervan op de hoogte zijn.”

Ongeveer 30% van de startende zzp’ers weet niet dat ze hun pensioeninleg en premie voor de AOV mogen aftrekken van hun belastbaar inkomen. Bij ervaren zzp’ers is dit percentage 7%. Ervaren zzp’ers besteden hun aangifte inkomstenbelasting ook vaker uit aan een fiscaal specialist. In deze groep weet 33% niet goed hoe aftrekposten werken.

Bronnen: Business Insider en Accountancy Vanmorgen

Zzp-klokkenluider wordt vaak benadeeld

In 2023 namen 369 mensen die een misstand op het werk vermoedden, contact op met het Huis voor Klokkenluiders voor advies. Dat is een toename van 50% ten opzichte van 2022. Sinds de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) begin 2023 van kracht werd, vallen zzp’ers ook onder de wettelijke bescherming tegen benadeling als ze een melding hebben gedaan. “Dat neemt niet weg dat we nog regelmatig van zzp’ers horen dat zij benadeeld worden”, zegt voorzitter Wilbert Tomesen van het Huis voor Klokkenluiders.

Vermoedens van misstanden waarover mensen het Huis voor Klokkenluiders benaderden, gingen onder meer over de omgang met bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens, vermoedens van fraude of het overtreden van veiligheidsvoorschriften. Daarnaast ontving het Huis, net als voorgaande jaren, veel meldingen over sociale (on)veiligheid en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De zaken die het Huis als ꞌklokkenluiderszaakꞌ aanduidde, speelden veel in de zorg, het onderwijs en binnen gemeenten.

Opvallend was dat er in 2023 meer (politieke) ambtsdragers, leidinggevenden, vertrouwenspersonen en zzp’ers tussen zaten dan in voorgaande jaren. Voor zzp’ers pakt dit in de praktijk vaak niet goed uit, ziet Tomesen. “Een melding van een mogelijke misstand los je niet op door simpelweg een contract met een zzp’er niet te verlengen. Deze dien je als werkgever altijd serieus te nemen.” Overigens ervaart de melder in de meester klokkenluiderszaken nog altijd benadeling, weet Tomesen.  Vaak gaat het om pestgedrag, sociale isolatie, intimidatie, beëindiging van het dienstverband of bedreiging.

Bron: Beveiligingsnieuws.nl

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

  • Welke kosten zijn aftrekbaar?
  • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?
Stel ze aan de fiscale helpdesk
Fiscale hulp?

Fiscus lanceert Toeslagen-app voor zzp’ers

De Belastingdienst heeft deze week de nieuwe app Toeslagen geïntroduceerd. Met deze app kan iedereen die toeslagen ontvangt zijn of haar gegevens controleren én eenvoudig wijzigingen doorgegeven. Dit is volgens de fiscus vooral handig voor zzp’ers en flexwerkers met een wisselend inkomen.

De nieuwe app Toeslagen is een uitbreiding van de app voor de kinderopvangtoeslag, een populaire app die momenteel door ruim 377.000 toeslagontvangers- en partners wordt gebruikt. Met de nieuwe app Toeslagen kunnen zzp’ers, andere ondernemers en flexwerkers die toeslagen ontvangen hun gegevens voor al hun toeslagen controleren en wijzigen. Dus ook als er kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag wordt ontvangen.

Door te werken met actuele gegevens, krijgen mensen de toeslag waar ze recht op hebben. “En daarmee proberen we terugvorderingen zoveel mogelijk te voorkomen”, zegt Coert Kleijwegt, algemeen directeur van Dienst Toeslagen. In de app is te zien met welke gegevens de individuele toeslagen worden berekend. Ook kunnen veranderingen in het eigen jaarinkomen of dat van de partner of medebewoners worden doorgeven. De app Toeslagen is te downloaden in de App Store en Google Play Store.

Bron: Baaz

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Juridische service

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

ZZP Agenda

Geen antwoord op jouw vraag gevonden?

Zoek hieronder in de 1600 artikelen die wij beschikbaar hebben naar het antwoord op jouw vraag.