• Laatste update:
 • Plaatsingsdatum:
 • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 39: Steeds meer zzp’ers overwegen een lening aan te vragen en zzp’er grote verliezer in cultuursector

Ikwordzzper praat je bij. Deze week:

Waarom steeds meer zzp’ers een extra lening overwegen?

Ruim 1 op 10 zzp’ers overweegt na het stoppen van de coronasteun een lening aan te vragen. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 550 zzp’ers.

Veel zzp’ers voelen nu pas de financiële naweeën van de coronacrisis. Voor ruim 100.000 zzp’ers is geld lenen de enige uitweg om financieel gezond te blijven.

Opvallend is dat ruim een derde een bancaire lening wil aanvragen. Normaal gesproken zijn banken juist terughoudend om kleinere kredieten aan zzp’ers te verstrekken. Daarom denkt ruim 23% van de zzp’ers juist aan alternatieve financieringsvormen zoals microkredieten, leningen bij bekenden en het aanspreken van persoonlijke buffers. Ook staat een grote groep zzp’ers open voor factoring of factuur financiering.

Eerder dit jaar bleek al dat 40% van de zzp’ers persoonlijk spaargeld heeft aangesproken gedurende de coronacrisis. Uit onderzoek blijkt dat zzp’ers nu nog steeds bereid zijn om hun persoonlijke buffers aan te spreken. Maar liefst 44% van zzp’ers overweegt geld van hun privérekening in de onderneming te investeren om zo schulden en betalingsachterstanden op te vangen.

Lees ook: Welke kredietvormen zijn er voor zzp'ers?

Bron: BNR

Lost een aparte positie voor zzp'ers in het Burgerlijk Wetboek iets op?

Geef zzp’ers een eigen plek in de wet en we zijn eindelijk af van de discussie of iemand nu wel of geen echte zelfstandige is. Dit is het voorstel wat nu in Tweede Kamer ligt! Maar lost het echt iets op? Of leidt een aparte rechtspositie van zzp’ers in het wetboek tot nieuwe onduidelijkheden?

Al jarenlang leidt de term zzp’er tot verwarring en onbegrip. De term zzp’er bestaat namelijk niet in arbeidsrechtelijke of fiscale zin maar wordt alleen gebruikt in debat en statistieken. Daarom moeten zelfstandigen en opdrachtgevers sinds de invoering van de wet DBA aantonen dat de zzp’er geen verkapte werknemer is.

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) waar ook de leden van Het Ondernemerscollectief bij zijn aangesloten pleit voor een aparte wettelijke status van de zzp‘ers. Ook politieke partijen VVD en D66 hadden deze wens in hun verkiezingsprogramma’s voor 2021 staan. In het regeerakkoord van het huidige kabinet was afgesproken dat er een onderzoek zou komen naar de wenselijkheid van zo’n aparte status voor zzp’ers. Dat onderzoek is nooit uitgevoerd.

Of een aparte positie van zzp’er in het Burgerlijk Wetboek (BW) daadwerkelijk iets oplost, is dus nog maar de vraag. Volgens juridische experts leidt dit juist tot nieuwe onduidelijkheden. Volgens deze hen is het veel beter om de regulering van arbeidsovereenkomsten te moderniseren zodat werkgevers en werknemers weten wat zij van elkaar mogen verwachten. Een echte zzp’er vindt het namelijk niet moeilijk om aan te tonen dat hij zelfstandig is.

Bron: ZiPconomy

Zzp’er grote verliezer cultuursector

Nu blijkt dat op 1 oktober 2021 de coronasteun aan de cultuursector stopt, blijken grote cultuurinstellingen de winnaars en de zzp’ers de verliezers.

Uit onderzoek van de podiumkunstenorganisatie NAPK blijkt dat grote culturele instellingen er financieel goed voor staan. Sommigen zelfs beter dan voor de coronacrisis. De Kunstenbond en andere culturele organisaties pleiten ervoor om reserves niet op te potten, maar door te geven aan de noodlijdende zzp’er in de cultuursector. Zij hebben namelijk wel zwaar te lijden gehad onder de coronacrisis.

De bedoeling was dat een groot deel van de € 1,7 miljard steun voor de cultuursector zou doorstromen naar zzp’ers. Dat is maar voor een deel gelukt. Dat de crisis voor zzp’ers in de cultuursector nog niet voorbij is, bleek afgelopen week wel. Popmuzikant Douwe Bob annuleerde, uit protest tegen de coronapas, op eigen houtje de geplande tournee. De muzikanten uit de band, veelal zzp’ers, verbraken hierop de samenwerking.

Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven wil onderzoek laten doen naar wat er gebeuren moet om een gezonde flexpraktijk in de cultuursector te laten ontstaan. Zij benadrukte overigens nog wel dat zzp’ers in de cultuursector ook na 1 oktober steun kunnen aanvragen.

Volgens van Engelshoven is er nog een pot van ruim € 50 miljoen bij de gemeenten beschikbaar voor de lokale cultuursector. Ook is er nog steeds een garantieregeling van kracht voor evenementen die niet kunnen doorgaan.

Bron: NRC

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.

ZZP Agenda

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_Shared_dtGMBanner_cshtml.Execute() in D:\Webhosting\Umbraco\www.ikwordzzper.nl\Views\Shared\dtGMBanner.cshtml:line 16
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in D:\Webhosting\Umbraco\www.ikwordzzper.nl\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\Webhosting\Umbraco\www.ikwordzzper.nl\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20