• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

Ruim helft zzp'ers raakt omzet kwijt tijdens coronacrisis, maar de meesten zijn wel tevreden

Ruim de helft van de zzp’ers heeft tijdens de coronacrisis de vraag zien afnemen. Vooral bij dienstverlenende en creatieve beroepen was dat het geval. Toch bleef de tevredenheid onder zzp’ers gelijk. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van TNO en CBS.

Uit de enquête die begin 2021 is gehouden komt naar voren dat ruim de helft (51 %) van zzp’ers door de coronacrisis te maken kreeg met minder vraag naar hun diensten of producten. Van die groep beoordeelde 54 % hun  financiële situatie als matig of slecht en 16 % als (zeer) goed.

Daar tegenover staat dat ruim 10% van de zzp’ers aangeeft dat hun producten en diensten tijdens de coronacrisis juist meer aftrek vonden. Van deze groep beoordeelde 72% de financiële situatie als (zeer) goed. 38% van de zelfstandig ondernemers gaf aan dat hun onderneming tijdelijk gesloten is geweest als gevolg van de coronamaatregelen, of dat ze tijdelijk niet hebben kunnen werken. Het percentage zzp’ers dat de financiële situatie van het eigen bedrijf als (zeer) goed beoordeelt, is sinds begin 2019 afgenomen van 53% tot 40%.

Aanpassingen in de bedrijfsvoering

De coronamaatregelen hebben bij tweederde van de zzp’ers geleid tot aanpassingen in de bedrijfsvoering. Zo gaf 29% aan vaker thuis te zijn gaan werken en 25% meldde extra werkzaamheden te hebben uitgevoerd in verband met de hygiëneregels. Bijna 15% is zijn product anders gaan aanbieden, bijvoorbeeld door maaltijden te laten bezorgen of afhalen. Ongeveer 13% heeft zijn werktijden of openingstijden aangepast en een even groot aandeel is nieuwe of andere diensten of producten gaan aanbieden.

Zzp’ers met een creatief, taalkundig of pedagogisch beroep geven het vaakst aan dat zij nieuwe of andere diensten of producten zijn gaan aanbieden in de coronaperiode. Dit zijn ook de beroepsklassen waar de vraag het meest terugviel. Van degenen die andere of nieuwe diensten of producten zijn gaan aanbieden, wil 80% daarmee doorgaan, ook als de coronacrisis voorbij is.

In dienstverlenende beroepen en in beroepen in transport en logistiek, waar de vraag ook sterk terugliep, werd minder vaak gekozen voor het aanbieden van andersoortige diensten.

Niet minder tevreden met werk

Het percentage zzp'ers dat zich zorgen maakt over de toekomst van het bedrijf is sinds 2019 gestegen van 46% naar 52%. Toch is 80% van de zzp’ers (zeer) tevreden met het werk als zelfstandig ondernemer. Dit aandeel ligt  lager bij zzp’er die te maken hebben gehad met een afname van de vraag, al is 74% nog altijd (zeer) tevreden. Van de zzp’ers die de vraag zagen toenemen geeft 89% aan (zeer) tevreden te zijn. Het percentage zzp’ers dat liever in loondienst zou werken (als ze de vrije keuze hadden) is hetzelfde als 2 jaar geleden, namelijk 11%.

Download hier het complete rapport (pdf).

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.