• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 43: PostNL voor rechter vanwege onderbetaling zzp-pakketbezorgers, geen sectorale aanpak schijnzelfstandigheid en STAP-subsidie benadeelt zzp’ers

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

PostNL voor rechter vanwege onderbetaling zzp-pakketbezorgers

PostNL moet komende dinsdag 1 november voor de rechter in Den Haag verschijnen vanwege een klacht over onderbetaling van zelfstandige pakketbezorgers. De dagvaarding is afkomstig van de Belangenvereniging voor Pakketdistributie (BVPD). Volgens de branchevereniging moeten de zzp-pakketbezorgers steeds harder werken voor hetzelfde geld.

Voorzitter Ruud Wassenaar van Pakket Post en Mailgroep Haarlemmermeer heeft de zaak aanhangig gemaakt. Hij zag in 15 jaar tijd het aantal door zijn bedrijf te bezorgen pakketten stijgen van 60.000 naar 340.000. Daar heeft hij naar eigen zeggen onder de streep weinig aan overgehouden. Zo kon hij zich geen pensioenvoorziening of arbeidsongeschiktheidsverzekering permitteren.

Zijn advocaat wijst op de volgens hem volstrekt ondoorzichtige tariefmodellen van PostNL, waardoor niet getoetst kan worden of de vergoedingen wel redelijk zijn. Volgens PostNL wordt er juist goed rekening gehouden met de diverse kosten die de zelfstandige ondernemers hebben. PostNL laat weten minimaal eens per jaar met de zzp’ers over routes, stops en tarieven te praten.

Bron: Transport Online

Geen sectorale aanpak van schijnzelfstandigheid

Er komt geen sectorale aanpak van schijnzelfstandigheid in Nederland, zoals in België wél het geval is. Dit heeft minister Karien van Gennip deze week gezegd in debat met de Kamercommissie voor Sociale zaken over de arbeidsmarkt. De minister volgt het advies van de SER om het uurtarief dat een zzp’er verdient als maatstaf te nemen voor controles op schijnzelfstandigheid. Wie niet meer kan verdienen dan een bepaald bedrag (het SER-advies rept van € 30 tot € 35 per uur) is in principe geen zzp’er, maar een werknemer.

Lees ook het artikel: Wanneer ben je als zzp’er schijnzelfstandig?

Zelfstandigen die kunnen laten zien dat ze onder de tariefdrempel blijven, staan sterker, zegt de minister. Dan is een koppeling aan bepaalde risicosectoren, zoals de bouw of de schoonmaakbranche, niet meer nodig. Alleen bij platformmedewerkers kan er mogelijk op grond van een nog aan te nemen EU-richtlijn een soort van sectorale aanpak komen.

Van Gennip gaat wel inventariseren hoeveel mensen in de sectoren kinderopvang, de zorg en het onderwijs niet in loondienst zijn en wat hieraan gedaan kan worden. Dit zegde de minister toe op vragen van D66 dat in specifieke sectoren als de kinderopvang schijnzelfstandigen de werknemers in hoog tempo ziet verdringen, met veel hogere uurtarieven.

Bronnen: FD.nl en Accountancy Vanmorgen

Wet DBA helpdesk

Wil je meer duidelijkheid over de wet DBA en model overeenkomsten? Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) is uitgesteld?
De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

Meer over de wet DBA helpdesk
Wet DBA helpdesk

Uitspraak rechter: krantendepothouders geen zzp’ers

De depothouders die namens uitgever Mediahuis kranten verdelen onder de bezorgers, zijn geen zzp’ers maar hadden met de uitgever een arbeidsovereenkomst. Deze uitspraak deed de rechtbank Amsterdam naar aanleiding van een door 17 depothouders gestarte gerechtelijke procedure. Volgens de rechter oefent Mediahuis een zodanige invloed uit op wat er in de distributieketen van kranten gebeurt, dat er voor de depothouders geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap.

Mediahuis is uitgever van onder meer de Telegraaf, NRC Handelsblad en Metro. De rechtbank verwierp het verweer van Mediahuis dat er ꞌovereenkomsten van opdrachtꞌ waren. Volgens de rechter moet de overeenkomst tussen deze partijen worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. Er is sprake van een opzegging zonder instemming van de depothouder(zoals bedoeld in art. 7:671a Burgerlijk Wetboek). Mediahuis moet de depothouder die de kwestie aankaartte in totaal ruim € 10.000 betalen.

Bron: Accountancy Vanmorgen

ꞌSTAP-subsidie benadeelt zzp’ersꞌ

De dit jaar geïntroduceerde STAP-subsidie voor scholing en ontwikkeling benadeelt zzp’ers en andere kleine ondernemers. Het werkt bovendien concurrentievervalsing in de hand, met faillissementen tot gevolg. Dit stelt Tony de Bree, auteur van meerdere boeken over succesvol ondernemen en al 25 jaar volger van grote bedrijven als Amazon, BOL.com, IKEA, ASML en PayPal.

Lees ook het artikel: Kom ik als zzp’er in aanmerking voor STAP-budget?

Volgens De Bree worden de miljoenen van het STAP-budget selectief verdeeld. Het geld gaat vooral naar de grote opleidingsinstituten en andere gecertificeerde, gevestigde opleidingen die samen met het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) hebben bepaald voor welke opleidingen potentiële cursisten de € 1.000 subsidie kunnen gebruiken. De (vaak kortere en goedkopere) opleidingen van zelfstandige opleiders en kleine opleidingsinstituten komen veelal niet in het STAP-aanbod voor, omdat zij niet ꞌgecertificeerdꞌ zijn.

“Het resultaat van deze overheidssteun is dat veel kleinere opleiders, docenten, trainers en coaches klanten mislopen en inkomsten verliezen. Waardoor ze nog meer in financiële problemen komen”, aldus De Bree. “De algemene trend sinds het begin van de coronacrisis is dat er vooral veel overheidsgeld gaat naar grote bedrijven, naar grootgebruikers en naar grootvervuilers. Daarnaast wordt er echter niet of nauwelijks financiële steun verleend aan de 1,5 miljoen zzp’ers en de 500.000 andere MKB-bedrijven.”

Bron: FM.nl

Vraag naar zorgmedewerkers groeit: steeds meer zzp’ers

Een te laag salaris en te weinig invloed op het werkrooster. Het zijn de belangrijkste redenen waarom steeds meer zorgmedewerkers aan de slag gaan als zzp’er. Zorginstellingen gaven vorig jaar honderden miljoenen euro’s uit aan de inhuur van extern personeel. In de ziekenhuizen stegen de inhuurkosten met gemiddeld 7,7% naar 544 miljoen euro. Vooral in de kleine ziekenhuizen ging een groter deel van de personeelskosten naar zzp’ers.

Dit blijkt uit cijfers van accountantskantoor BDO. Ouderenzorginstellingen gaven ruim 124 miljoen euro meer uit aan de inhuur van personeel. Deze kosten stegen van 1,5 naar 1,6 miljard euro. Ongeveer 10% van de personeelskosten betrof zelfstandigen. Zorgmedewerkers kunnen steeds makkelijker de stap naar zzp’er maken, omdat de vraag naar verpleegkundigen en verzorgenden groeit. Ze kunnen als zelfstandigen ook hogere tarieven rekenen. Recent bleek uit onderzoek van vakbond FNV dat 6 op de 10 zorgmedewerkers onder de 35 jaar overwegen om als zelfstandige aan de slag te gaan.

Bronnen: Het Parool en BNR

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Bereken jouw uurtarief

Bereken jouw uurtarief

Wil je weten wat jij overhoudt? Gebruik onze uurtarief calculator!