• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Geen tijdelijke ondersteuning voor deeltijd-zzp'ers in het kader van coronacrisis

De versoepelde bijstandsregeling voor zzp'ers gaat vooralsnog niet gelden voor deeltijd- of hybride zzp'ers. Dat blijkt uit een bericht op het FD. Wie minder dan 1225 uur in zijn onderneming heeft gestoken - en dus niet wordt aangemerkt als voltijd zzp'er, kan geen aanspraak maken op inkomenssteun.

Ondanks protesten van zzp-organisaties houdt het kabinet vast aan het voornemen om het urencriterium te hanteren als voorwaarde voor inkomenssteun. Dit houdt in dat ze tenminste 1225 uur per jaar werkzaam moeten zijn voor hun onderneming. Omgerekend komt dat neer op 23 uur per week.

Versimpelde regeling

Het kabinet kondigde de afgelopen week een pakket maatregelen aan ter waarde van zeker € 250 miljoen om de economie te ondersteunen, nu deze hard wordt geraakt door de coronacrisis. Onderdeel van de plannen is ook een versimpelde regeling voor bijstand voor zzp’ers die ineens zonder inkomen zitten.

De aanvraagprocedure wordt versneld en de vermogens- en partnertoets komen tijdelijk te vervallen. Zelfstandigen hoeven niet hun vermogen aan te spreken en ook het inkomen van hun partner is geen belemmering voor het krijgen van een uitkering. Daarnaast kunnen ze een lening vragen om doorlopende kosten te dekken.

Sociale minimum

Het is niet precies bekend hoeveel zzp'ers in deeltijd actief zijn. Martijn Pennekamp van Het Ondernemerscollectief geeft aan dat mogelijk meer dan 200.000 zzp'ers steun mislopen.

Margreet Drijvers van Platform Zelfstandige Ondernemers merkt op dat veel zzp'ers die naast hun eigen onderneming in loondienst werken, wel aan het urencriterium voldoen, ook omdat niet-declarabele uren mogen worden meegeteld. 'Ondernemers moeten ook bij zichzelf te rade gaan. Dit is alleen bedoeld voor mensen die anders onder het sociale minimum zakken. Dus niet als je een partner hebt die goed verdient.'

Gemeenten openen loketten

Op aandringen van de zzp-organisaties zullen de gemeenten - die de steunoperatie gaan uitvoeren - ook zzp'ers die pas recent zijn begonnen naar rato recht geven op een uitkering. De eerste loketten voor ondernemers die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis zijn al open. In verschillende grote steden kunnen zij terecht voor hulp, ook al is de regeling nog niet geheel goedgekeurd.

 

 

Blogs

ZZP Agenda