• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 35: Geen maximumnorm voor zorg-zzp’ers, handel in CBR-examenplekken voor zzp’ers en meer dan 100.000 zelfstandige coaches

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Geen maximumnorm voor zorg-zzp’ers

De balans tussen vaste medewerkers en flexkrachten in de zorg moet worden hersteld, de rol van de bemiddelingsbureaus in de zorg moet worden aangepakt én de aantrekkelijkheid van het werken in de zorg moet worden vergroot. Dit antwoordt minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport op Kamervragen van Jimmy Dijk van de SP over een eventuele maximumnorm van het aantal zzp’ers in de zorg.

De minister spreekt gelukkig niet over een zzp-quotum, stelt SoloPartners, de brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. “Dat is positief. Het valt op dat de minister vertrouwt op de sector zelf (werkgevers, bemiddelingsbureaus et cetera) om met de juiste oplossingen te komen. Niet alleen oplossingen voor de disbalans tussen vast en flex, maar ook voor het bijbehorende kostenaspect. Jammer is dat er wordt gesproken over ꞌherstel van de balansꞌ; dit houdt in dat het aantal zzp’ers zou moeten afnemen. De realiteit is dat het aantal zzp’ers nog steeds groeit. Het is niet realistisch dat zorgprofessionals die zijn overgestapt naar het zelfstandig ondernemerschap, terugkeren in loondienst.”

Volgens minister Helder was in 2022 ongeveer 8,3% van de werkenden in de zorg zzp’er, op een totaal van 1.486.000 zorgmedewerkers. Het precieze aantal schijnzelfstandigen kan zij niet uit de beschikbare data destilleren.

Naar de mening van SoloPartners moeten zorgorganisaties op een andere manier omgaan met zzp’ers. “Te vaak worden zzp’ers op ad hoc-basis ingevlogen om op korte termijn diensten in te vullen. Daarmee wordt de capaciteit van die zzp’ers niet, of in ieder geval onvoldoende, benut. Werk meer planmatig met zzp’ers; dat biedt veel meer mogelijkheden om continuïteit en kwaliteit te behouden. Dat vereist wel dat er met een positieve blik wordt gekeken naar zorg-zzp’ers; gericht op de mogelijkheden die de inzet van deze groep zorgprofessionals biedt.”

Bronnen: Medicalfacts.nl en SoloPartners  

Handel in CBR-examenplekken voor zzp’ers

Rijschool TopDrive koopt in grote aantallen examenplekken op voor zzp’ers die daar zelf geen tijd voor hebben. RijschoolPro, het vakblad voor de rijschoolbranche, verricht momenteel een onderzoek naar de handel in examenplekken. Volgens TopDrive-directeur Sjaam Kalloe is hij niemand tot last, maar helpt hij kleine rijscholen juist om tijdig examencapaciteit te vinden. “Het is allemaal voor de kandidaten. Het CBR zou juist blij met ons moeten zijn.”

Kalloe verkoopt naar eigen zeggen dagelijks 40 tot 50 examens. “Dit is een moderne manier van ondernemen in de rijschoolwereld. Een zzp’er heeft vaak niet een administrateur thuis zitten die examens gaat plannen. Dus nemen ze organisaties in dienst die voor hen examens kunnen reserveren, plannen en wisselen voor hun klanten. Het CBR kan ons eerlijk gezegd niks maken, want het is niet illegaal wat we doen. Ze hebben mij er ook nooit op betrapt dat ik examencapaciteit opkoop en er vervolgens geen kandidaat aan koppel. Dat zou fout zijn. Wat wij doen is kostenbesparend: we houden de snelheid erin en stellen de klant tevreden.“

TopDrive kocht op jaarbasis 7.683 examens op, waar dat er voorheen zelfs 10.000 waren. Het ligt er volgens Kalloe aan hoeveel kandidaten hij in zijn systeem heeft. “Heb je er drie in je systeem, dan kun je er drie opkopen. Heb je er duizend in je systeem, kun je er duizend opkopen. Het CBR zou juist blij met ons moeten zijn, want wij behoeden hen voor verliezen. Als wij die examenplekken niet opkopen, gaan ze verloren en dat is zonde.”

Bron: RijschoolPro

Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) wordt opgepakt?

De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

Meer over de wet DBA helpdesk
Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Zzp’ers vangen tekort aan forensisch artsen op

De Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) moet zzp’ers inzetten om het grote tekort aan forensisch artsen op te vangen.  Volgens directeur Henk Bril was er begin van dit jaar sprake van een ꞌcode zwartꞌ, waardoor er geen forensisch artsen konden worden ingezet bij een zelfdoding, moord of zedenmisdrijf. Dir probleem kon met de inzet van zzp’ers worden afgewend.  

Er is al jaren sprake van een tekort aan forensisch artsen. Vorig jaar stuurde voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR een brandbrief naar het kabinet. Van de gevraagde 20 miljoen euro, is er slechts 5 miljoen beschikbaar gesteld. Bril: “Dat is 2 ton per GGD-regio. Elk kabinet schuift het probleem helaas maar voor zich uit.”

In Oost-Nederland zijn de vijf GGD’s uit nood gaan samenwerken, wat tot ongewenst langere rijtijden voor forensisch artsen leidde en zorgen over niet op elkaar aansluitende elektronische patiëntendossiers. In de grotere gebieden werd de samenwerking daarom stilgezet, maar nu zijn er grotere werkgebieden opgezet. Zo werken Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid samen. Acht forensisch artsen kunnen in deze regio worden ingezet, waarvan er vier zzp’ers zijn. Die vroegen voorheen de hoofdprijs, maar VVGM heeft besloten artsen in vaste dienst en ingehuurde artsen hetzelfde te betalen. Wel zijn er voor de zzp’ers enkele garanties, zodat zij wel inkomen hebben.

Bron: Nationale Zorggids

Meer dan 100.000 zelfstandige coaches

Het aantal zelfstandige coaches in Nederland groeit explosief. Bij aanvang van het tweede kwartaal van 2023 waren er bijna 105.000 mensen als coach ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tien jaar geleden lag dit aantal nog op 40.000. Opvallend is de groei van het aantal leefstijlcoaches. Dat aantal is nu dertien keer zo groot als tien jaar eerder: 5.600 tegen 430. Het aantal personal coaches, die helpen bij sporten en bewegen, is in 2023 bijna 4,5 keer groter en het aantal burn-outcoaches 3,5 keer zo groot.

Dit blijkt uit onderzoek van de krant Tubantia. In Utrecht is er op elke 111 inwoners 1 zzp-coach. Noord-Holland en Gelderland staan op nummer twee en drie. In Zeeland heeft 1 op de 262 inwoners op zelfstandige basis een vorm van coaching. Het aantal coaches groeide vooral binnen de Randstad.  In Noord-Holland is 1 op de 2.600 inwoners leefstijlcoach.

Volgens Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie in Nijmegen, neemt de coach de rol over die vaak is weggelegd voor een ꞌvriend, kennis of burenꞌ. Hoewel er zeker een markt is, wordt er vaak een rooskleurig plaatje geschetst over het coachbestaan, zegt zelfstandig coach Marnix Pauwels. “Negentig procent heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, blijkt uit onderzoek. Maar het is een wereld waarin je vooral succes moet uitstralen.”

Bron: Ondernemen & Internet

Creatieve oplossingen voor terugbetalen coronaschuld

Koppel de terugbetaling van de coronaschuld van de ondernemer aan de winst of de omzet. Hierdoor hangt de snelheid van terugbetalen af van de gerealiseerde bedrijfsresultaten. Dit geeft lucht voor ondernemers. Retailexpert Cor Molenaar roept op tot een alternatief terugbetalingssysteem. “Het kan toch niet zo zijn dat mkb’ers, zzp’ers en retailbedrijven omvallen door terugbetaling van de coronaschulden?”

Kostenstijgingen, minder koopkracht, meer concurrentie, schaarste aan personeel en daarboven nog de terugbetalingsverplichting. Hoe kunnen ondernemers in het algemeen en de retail en horeca in het bijzonder overleven? Volgens Molenaar zijn de retail, de horeca en het MKB de bakermat van de samenleving en van de economie. “Niet alleen belangrijk voor de werkgelegenheid, maar ook voor de leefbaarheid, juist in veel kleinere plaatsen. Creativiteit is nodig bij de plicht tot terugbetaling om ook deze basis in stand te houden.”

Molenaar ziet ook een creatieve oplossing in een btw-afhankelijke terugbetaling van coronaschulden. “De btw is meestal een percentage van 21% van de (netto) omzet onder aftrek van betaalde btw. Als het eindbedrag wordt verhoogd met bijvoorbeeld 10%, kan dit gebruikt worden als terugbetaling, totdat het hele bedrag is terugbetaald. In feite is dit een directe koppeling met de omzet. Maar ook een koppeling met de winst is mogelijk door de vennootschapsbelasting (of eventueel het winstdeel van de inkomstenbelasting) ook te verhogen met 10%.”

Een koppeling van de terugbetaling aan de winst of de omzet, is volgens Molenaar relatief eenvoudig uit te voeren. “Als de wil er maar is. Hierdoor zal het aantal faillissementen in de retail en horeca binnen de perken blijven, wat goed is voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid in veel plaatsen.”

Bron: De Ondernemer

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Verzekeringshelpdesk

Verzekeringshelpdesk

  • Heb je een vraag over verzekeringen?
  • Wil je weten welke verzekering je nodig hebt?
  • Benieuwd wat er wel en niet gedekt is bij een bepaalde verzekering?

De verzekeringshelpdesk van Het Ondernemerscollectief beantwoordt jouw vragen en geeft advies.

ZZP Agenda