• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 50: Extra steun voor zzp’ers in de culturele sector en wat betekent het regeerakkoord voor zzp’ers?

Ikwordzzper praat je bij. Deze week:

Wat betekent het regeerakkoord voor zzp’ers?

VVD, D66, CDA en de CU zijn er na maandenlang onderhandelen eindelijk uit. Op 15 december 2021 was dan eindelijk de lang verwachte presentatie van het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”.

Eén van de boodschappen is dat er helderheid voor zzp’ers moet komen. De coalitie heeft daarvoor onderstaande richtlijnen opgesteld in het akkoord:

Over de Wet DBA is geschreven dat echte zelfstandigen moeten worden ondersteund. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap. De verdere ontwikkeling van een webmodule kan volgens de coalitie bijdragen aan het vooraf verkrijgen van zekerheid voor zzp’ers over de aard van de arbeidsrelatie.

Zoals eerder al is afgesproken in het Pensioenakkoord komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Deze wordt zo vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. Hiermee houdt de coalitie rekening met de randvoorwaarden uit het pensioenakkoord.

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van € 650,- teruggebracht tot € 1200,- in 2030. Dat is fors lager dan voorheen is aangekondigd. Zzp’ers krijgen gedurende de kabinetsperiode compensatie via de verhoging van de arbeidskorting.

Bron: Zipconomy

Extra steun voor zzp’ers in de culturele sector

De culturele en creatieve sector wordt wederom hard geraakt. De periode rond de jaarwisseling is voor veel instellingen, makers en het publiek een hoogtepunt in het culturele seizoen.

Het demissionaire kabinet maakt daarom extra financiële middelen vrij om de culturele sector te ondersteunen. Het gaat in totaal om € 84,5 miljoen. Daarvan is € 59,5 miljoen voor compensatie van de verlenging van de beperkende maatregelen. De resterende € 25 miljoen is voor de leenfaciliteit Cultuur+Ondernemen.

Hiermee continueert het kabinet de ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen, zodat werknemers en zzp’ers kunnen worden doorbetaald. Tevens is er extra geld beschikbaar voor regelingen voor makers bij de Rijkscultuurfondsen, het Steunfonds Rechtensector en het Abraham Tuschinski Fonds. Hier kunnen makers en zzp’ers direct terecht voor steun. De minister hoopt dat de verlening van dit steunpakket meer ademruimte biedt, zodat meer zzp'ers worden bereikt.

Bron: NU.nl

Veel zzp’ers laten btw-aftrek opstartkosten liggen

Uit een peiling van de Belastingdienst blijkt dat bijna een kwart van de startende zzp’ers de opstartkosten van hun bedrijf niet goed bijhoudt in hun btw-aangiften. Ondernemers kunnen immers óók btw terugvragen over de zakelijke kosten die zij maakten voordat ze zich inschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Uit de peiling blijkt dat zzp’ers vaak niet weten dat de zakelijke kosten die zij al maken voordat ze hun onderneming starten, ook aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bouwen van een website. Voor de inkomstenbelasting geldt dat de uren die ze besteden aan hun onderneming voordat ze zich inschrijven bij de KvK, ook meetellen voor het urencriterium.

De peiling is van 6 oktober tot en met 12 oktober 2021 uitgevoerd onder 1012 ondernemers, waarvan 430 zzp’ers die zelf hun btw-aangifte regelen of gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR).

Bron: ikwordzzper.nl

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

ZZP Agenda