• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 2 min

Corona-doorstartkredieten aan MKB-bedrijven

Het kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor leningen aan mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Zij kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal € 100.000, onder gunstige voorwaarden. Qredits zal deze zogeheten corona-doorstartkredieten in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beoordelen en verstrekken.

Ondernemers kunnen het geld gebruiken voor herstarten, uitbreiden of aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten. Belangrijkste voorwaarde is dat bedrijven komen tot goede afspraken met hun schuldeisers en dat het bedrijf in de kern gezond is.

Schulden flink opgelopen

Mkb-bedrijven weten tijdens de coronacrisis het hoofd vaak boven water te houden door betalingen uit te stellen en gebruik te maken van de verschillende steunpakketten van de overheid. Hierdoor zijn ze soms flink in de schulden gekomen en is een gezonde exploitatie niet meer mogelijk. Het aanvragen van een corona-doorstarkrediet kan ondernemers helpen om toch door te kunnen.

Het krediet is bedoeld voor bedrijven die in de kern winstgevend zijn en die goede afspraken hebben gemaakt met schuldeisers

WHOA

Het kredietbedrag dat de overheid voor 3 jaar beschikbaar stelt, is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). Het is bedoeld voor bedrijven met in de kern winstgevende bedrijfsactiviteiten, en die goede en bindende afspraken hebben gemaakt met hun schuldeisers. Meer in het bijzonder gaat het om bedrijven die gebruikmaken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) - een nieuwe wet die per 1 januari 2021 is ingevoerd.

Niet enkel financiële steun

Qredits, de sociale kredietverstrekker, zal de kredietaanvragen beoordelen en leningen verstrekken. Ondernemers die het krediet ontvangen, kunnen ook gratis deelnemen aan ondernemerstrainingen en gebruikmaken van 1-op-1 coaching, verzorgd door een professional of ervaren ondernemer uit de poule van 700 vrijwillige Qredits-coaches.

Bedrijven die aan de criteria voldoen, kunnen vanaf 1 juni hun aanvraag indienen.

Onze partners