• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

CBS: 40 procent van de zzp'ers betaalt geen inkomstenbelasting

Ongeveer vier op de tien zzp'ers betaalt geen inkomstenbelasting: deze zzp'ers hebben zoveel aftrekposten dat zij niets hoeven afdragen. Dat concludeert de Volkskrant op basis van een onderzoek van CBS over de belastingaangifte van zzp'ers over het jaar 2014.

Zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling

Van de 849.300 zzp'ers betalen 314.400 geen inkomstenbelasting, blijkt uit het onderzoek van CBS. Door met name regelingen zoals zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling hoeven deze zzp'ers niets af te dragen.

TIP In deze blog lees je waar je aan moet voldoen om geen inkomstenbelasting in 2017 te betalen.

Europese Commissie

Er klinken kritische geluiden over de fiscale voordelen van zzp'ers. Dit zou negatieve gevolgen hebben voor het sociale stelsel: onlangs adviseerde de Europese Commissie Nederland om de fiscale voordelen van zzp'ers af te bouwen. Want, vindt de commissie, er zijn teveel zzp'ers die zich niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of pensioen. Door fiscale voordelen af te bouwen zouden minder mensen kiezen voor het ondernemerschap en neemt het aantal werknemers in loondienst toe.

Een derde van de zzp'ers heeft partner met vaste baan

Overigens bleek vandaag ook uit onderzoek van het CBS dat een derde van de zzp'ers een partner met een vaste baan heeft. Hierbij maakt het niet uit of het om mannelijke of vrouwelijke zzp'ers gaat. Vrouwelijke zzp'ers hebben vaker een partner die ook zzp’er is, terwijl mannelijke zzp’ers twee keer zo vaak eenverdieners zijn in vergelijking tot vrouwelijke zzp'ers. Het onderzoek werd in 2016 uitgevoerd onder zzp'ers van wie het ondernemerschap hun hoofdbaan was. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat er steeds meer alleenstaande zzp'ers zijn.

Bron: CBS.nl en Volkskrant.nl.

Blogs

ZZP Agenda