• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

In 2017 betaal je geen belasting tot een winst van € 26.832

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, hoef je als zzp'er over een winst tot € 26.832,- geen inkomstenbelasting te betalen. Als je meer winst maakt kan dit bedrag ook nog oplopen (o.a. door toepassing van andere aftrekposten). Hoe dat zit en waar je aan moet voldoen, leg ik je eenvoudig uit in deze blog.

Uitgangspunt

Kees is startende zzp'er met een te verwachten winst uit onderneming (geen bv) over 2017 van € 26.832,-. Hierbij houd ik geen rekening met andere aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook ga ik in deze berekening er vanuit dat hij geen andere inkomsten heeft behalve zijn inkomsten uit winst uit onderneming.

Belastingvoordeel 1: zelfstandigenaftrek

Allereerst beginnen we met de grootste aftrekpost: de zelfstandigenaftrek. Kees voldoet aan de voorwaarden om zijn activiteiten te kwalificeren als winst uit onderneming en voldoet aan het urencriterium van 1225 uur aan activiteiten voor zijn onderneming. (Let op: hier vallen ook de niet-productieve uren zoals je administratie doen onder.) Hierdoor heeft hij recht op een winstvrijstelling van € 7.280,-. Dit bedrag mag hij van zijn winst aftrekken.

Starters
Deze aftrekpost valt hoger uit als je starter bent en aan de voorwaarden voor startersaftrek voldoet. Dan heb je recht op een aanvullende aftrekpost van € 2.123,-. In dit voorbeeld ga ik er vanuit dat Kees een starter is en aan de voorwaarden voldoet.

Belastingvoordeel 2: mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een directe aftrekpost op je winst. Deze vrijstelling bedraagt in 2017 14%, ongeacht de hoogte van je winst. Om hiervoor in aanmerking te komen hoef je niet te voldoen aan het urencriterium. Criterium is wel dat jouw ondernemersactiviteiten als winst uit onderneming zijn te kwalificeren. In het voorbeeld van Kees bedraagt de mkb-winstvrijstelling € 2.441,- over een winst van € 26.832,-.

Belastingvoordeel 3: heffingskortingen

Heffingskortingen zijn directe kortingen op het te betalen belastingbedrag. Ook zelfstandigen komen voor diverse heffingskortingen in aanmerking. De belangrijkste zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Voor mensen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd en degenen die minder dan € 19.982,- aan belastbaar inkomen uit werk en woning (dus winst na ondernemersaftrek), is dat in 2017 een bedrag van € 2.254,-. In dit voorbeeld ga ik ervan uit dat Kees jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd en geen andere inkomsten heeft dan winst uit onderneming. Indien je andere inkomsten hebt zoals een parttime baan dan wordt deze heffingskorting vaak al (maandelijks) in de salarisberekeningen betrokken.

Arbeidskorting

Over het inkomen dat je uit je winst uit onderneming behaalt, heb je recht op een korting op de te betalen belasting. Dit is om inkomen uit arbeid te stimuleren. Bij de winst (voor ondernemersaftrek) van Kees van € 26.832,- bedraagt de arbeidskorting € 3.223,-.

Wil je advies?

Wil jij ook zo min mogelijk belasting betalen? Zoek dan hulp in jouw regio of kijk op www.zzpboekhoudkantoor.nl voor een boekhouder bij jou in de buurt die je helpt met jouw belastingen!

Zelf een berekening maken?

Wil jezelf een berekening maken? Maak dan gebruik van onze netto inkomen calculator.

Wil je een gratis adviesgesprek met één van onze boekhoudpartners?

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht