• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 21: 10 miljoen euro om financiële positie zzp’ers te verbeteren, nieuwe wetten en regels voor zzp’ers en zzp’ers vullen gaten bij kinderopvang in crisis

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

10 miljoen euro om financiële positie zzp’ers te verbeteren

Staatssecretaris Gunay Uslu voor Cultuur trekt dit jaar 135 miljoen euro uit voor herstel van de zwaar door de coronapandemie getroffen cultuursector. Het geld komt vooral ten goede aan makers van cultuur, zzp’ers en jongeren. Zo stopt de staatssecretaris 10 miljoen euro in twee proefprojecten, waarmee mogelijk de financiële positie van zzp’ers kan worden verbeterd. Nog eens 9,6 miljoen euro wordt besteed aan werkplekken voor onder anderen startende cultuurmakers.

Het kabinet wil vooral de opdrachtenstroom versterken en stimuleren. Staatssecretaris Uslu hoopt dat zzp’ers terugkeren en de cultuursector weer aantrekkelijk wordt om in te werken. Vele zzp’ers kozen tijdens de pandemie noodgedwongen een ander beroep. Eén pilot is gericht op werkgevers die worden gestimuleerd om zzp’ers in dienst te nemen. De tweede pilot is bedoeld om zzp’ers te ondersteunen in hun financiële bijdragen om een sociale verzekering af te sluiten, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioen.

In het regeerakkoord is afgesproken dat er vanaf 2023 jaarlijks 170 miljoen euro extra naar de cultuursector gaat om herstel, vernieuwing en groei weer mogelijk te maken.

Bronnen: BNR en de Volkskrant

Nieuwe wetten en regels voor zzp’ers

Zzp’ers krijgen dit jaar en volgend jaar te maken met nieuwe wetten en regels. Zo gaat de btw op energie omlaag van 21% naar 9%, naar verwachting tot en met 31 december 2022. De wettelijke betalingstermijn van grote bedrijven wordt verkort van 60 naar 30 dagen. Ook wordt het wettelijk mogelijk bij concrete of waarschijnlijke dreiging om je bezoekadres in het Handelsregister af te schermen. De ingangsdatum van deze wetswijzigingen is nog niet definitief bepaald.   

Lees ook het artikel: Zzp’er opgelet: dit is de wettelijke betalingstermijn voor je factuur

Vanaf 1 augustus 2022 kun je als zzp’er online (via beeldverbinding) een BV oprichten. Er komen ook maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument te beschermen. Zo zijn bouwers straks verplicht een onafhankelijke, gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Ook verandert de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken. De Omgevingswet moet het eenvoudiger maken om een ruimtelijk project in één keer aan alle regels te toetsen. In deze wet komen straks 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen.

Verder zijn er eerder dit jaar enkele nieuwe wetten en wetswijzigingen al ingegaan. De verlaging van de accijns op LPG, LNG, benzine en diesel (per 1 april 2022) duurt tot en met 31 december 2022. Er gelden bovendien nieuwe regels voor de verkoop van slimme apparaten en digitale producten (per 27 april 2022) en online verkopen (per 28 mei 2022).    

Bron: Kamer van Koophandel

Aantal zzp-zorgprofessionals in vijf jaar tijd met 50% gestegen

Het aantal zorgmedewerkers in eigen dienst is de afgelopen vijf jaar met maar liefst 50% toegenomen. In 2022 werken ongeveer 169.000 zorgprofessionals als zzp’er. In 2017 waren dat er nog 112.000. Er is sprake van een duidelijke trend naar zelfstandigheid in de zorgsector, met als piek de afgelopen coronajaren. In de afgelopen twee jaar kwamen er volgens de Kamer van Koophandel bijna 28.000 zzp-zorgmedewerkers bij, vooral verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers.    

De zorg kent tegelijkertijd een groot personeelstekort. De roosters worden steeds strakker ingepland en de werkdruk wordt steeds groter. Zorgmedewerkers pakken steeds vaker de regie over hun eigen leven. Volgens brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg SoloPartners wil deze groep de vrijheid om zelf keuzes te maken en is de zelfstandigheid vaak beter te combineren met het gezinsleven of ander werk.

 Bron: Nu.nl

Zzp’ers vullen de gaten vanwege crisissituatie bij kinderopvang

Er is volgens de brancheorganisatie Kinderopvang sprake van een 'permanente crisissituatie' in de kinderopvang, waarbij niet meer aan de vraag kan worden voldaan. Soms moeten groepen sluiten vanwege een tekort aan personeel. Sinds eind vorig jaar worden de tekorten steeds nijpender. “Overal waar jonge gezinnen wonen, bijvoorbeeld in groeikernen of nieuwbouwwijken, is het een probleem. We hebben nu al zzp’ers en uitzendkrachten nodig om de overlast te beperken”, stelt Emmeline Bijlsma van de brancheorganisatie Kinderopvang in het dagblad Trouw.

Lees ook het artikel: Starten in de kinderopvang

De koepel Kinderopvang berekende eerder dit jaar dat de komende vijf jaar 32.000 medewerkers extra nodig zijn om de grote vraag naar kinderopvang te vervullen. In 2031 zal dat aantal naar 50.000 zijn gestegen. KidsFoundation – een organisatie met ruim 700 vestigingen en 65.000 opgevangen kinderen – vreest voor de zomervakantie. Dan wordt het volgens KidsFoundation nog veel moeilijker om de planning rond te krijgen. Wachttijden lopen op van enkele maanden tot een half jaar. 

Bronnen: Radar en Hart van Nederland

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.