• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Geen inkomstenbelasting tot een winst van € 21.107,-

Je leest het goed. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet dan hoef je als ZZP’er over een winst tot € 21.107 geen inkomstenbelasting betalen. Als je meer winst maakt kan dit bedrag ook nog oplopen. Hoe dat zit en waar je aan moet voldoen leg ik je eenvoudig uit.

Uitgangspunt

Kees is startende ZZP’er met een te verwachten winst uit onderneming (geen B.V.) over 2013 van € 21.107. Hierbij hou ik geen rekening met andere aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook ga ik in deze berekening ervanuit dat hij geen andere inkomsten heeft behalve inkomsten uit winst uit onderneming.

Belastingvoordeel 1: Zelfstandigenaftrek
Allereerst beginnen we met de grootste aftrekpost. De zelfstandigenaftrek.  
Kees voldoet aan de voorwaarden om  zijn activiteiten te kwalificeren als winst uit onderneming en voldoet aan het urencriterium van 1225 uur aan activiteiten voor zijn onderneming (let op hier vallen ook de niet-productieve uren zoals je administratie doen onder). Hierdoor heeft hij recht op een winstvrijstelling van € 7.280. Dit bedrag mag hij van zijn winst aftrekken.

Starters

Deze aftrekpost valt hoger uit als je starter bent en aan de voorwaarden voor startersaftrek voldoet. Dan heb je recht op een aanvullende aftrekpost van € 2.123. In dit voorbeeld ga ik ervanuit dat Kees een starter is en aan de voorwaarden voldoet.

Belastingvoordeel 2: MKB-winstvrijstelling
De MKB winstvrijstelling is een directe aftrekpost op je winst. Deze vrijstelling bedraagt in 2013 14%. Ongeacht de hoogte van je winst. Om hiervoor in aanmerking te komen hoef je niet te voldoen aan het urencriterium. Criterium is wel dat jouw ondernemersactiviteiten als winst uit onderneming zijn te kwalificeren. In het voorbeeld van Kees bedraagt de MKB winstvrijstelling € 1.639 over een winst van € 21.107.  

Belasting voordeel 3: Heffingskortingen
Heffingskortingen zijn directe kortingen op het te betalen belastingbedrag. Ook zelfstandigen komen voor diverse heffingskortingen in aanmerking. De belangrijkste zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Voor mensen jonger dan 65 jaar is dat in 2013 een bedrag van € 2.001. In dit voorbeeld ga ik ervan uit dat Kees jonger is dan 65 jaar. En geen andere inkomsten heeft dan wint uit onderneming.
Indien je andere inkomsten hebt zoals een parttime baan dan wordt deze heffingskorting vaak al (maandelijks) in de salarisberekeningen betrokken.

Arbeidskorting

Over het inkomen dat je uit je winst uit onderneming behaalt, heb je recht op een korting op de te betalen belasting. Dit is om inkomen uit arbeid te stimuleren. Bij de winst van Kees van € 18.984 bedraagt de arbeidskorting € 1.723.

De berekening

In het voorbeeld van Kees kom je in 2 stappen tot de te betalen belasting. Allereerst berekenen we de  belastbare inkomsten uit werk en woning (box 1)

Winst uit onderneming

Af: zelfstandigenaftrek

Af: startersaftrek

Belastbare winst voor MKB-winstvrijstelling

Af: MKB-winstvrijstelling

Belastbare inkomsten uit werk en woning

21.107

7.280

    2.123

11.704

    1.639

10.065

Vervolgens berekenen we aan de hand van dit inkomen de te betalen belasting over box1:

Belastingschijf 1 (37% over 10.065)

Algemene heffingskorting

Arbeidskorting

 

3.724

2.001

    1.723
     0

Ik heb een hogere winst, zijn er nog meer aftrekposten?
Ja, in deze berekening heb ik nog geen rekening gehouden met de oudedagsreserve of privé aftrekposten zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, hypotheekrenteaftrek etc. Hierdoor kan je over een hogere winst nog geen belasting verschuldigd zijn!

Bovenstaande berekening geldt alleen voor de inkomstenbelasting. Bijdrage Inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet en omzetbelasting worden apart berekend.

Zelf een berekening maken?

Wil je zelf berekenen hoeveel inkomstenbelasting jij moet betalen als zzp'er? Maak dan een berekening via deze link.

Check binnen 2 minuten al jouw aftrekposten en toelages. Start ZZP Aftrekposten Scan.

Heb je nodig hulp bij het berekenen van jouw fiscale voordelen?

Mocht je hulp nodig hebben over dit onderwerp, de partners van ikwordzzper.nl staan graag voor jou klaar om je te helpen met het inzicht geven in jouw fiscale planning om zo veel mogelijk belastingvoordelen te kunnen benutten. Kijk op zzpboekhoudkantoor.nl en zoek een boekhouder bij jou in de buurt die jou kan helpen om zo min mogelijk belasting te betalen.

p.s. dit artikel is geschreven in 2013 en kan afwijken van de huidige belastingwetgeving. Klik hier voor een actuelere berekening.

Heb je vragen of wil je advies? Laat dan een bericht achter!

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht