Hoeveel declarabele uren maak je per jaar?
Wat is je uurtarief?

Omzet
Inkoop

Bruto winst
0
Autokosten
Afschrijvingen
Rentelasten
Verzekeringen
Kosten huisvesting
Kantoorkosten
Kosten inventaris
Verkoopkosten
Algemene Kosten

Winst uit onderneming
0
Heb je recht op zelfstandigenaftrek?
0
Heb je recht op startersaftrek?
2123
MKB Winstvrijstelling
0
Premie AOV
Inleg pensioen: maak hier een berekening
Rente Hypotheek
Bijtelling auto: maak hier een berekening

Belastbare winst
0
Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW
0
Inkomstenbelasting
0
Heffingskorting
0
Arbeidskorting
0

Netto te besteden
0
Netto per maand
0