• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Update datum:

De verplichte AOV, hoe staat het er eigenlijk mee?

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is aangekondigd, maar sindsdien is het oorverdovend stil. Is de AOV van de baan of zijn er hobbels in de weg die ze niet weg krijgen? Nog steeds staat de verplichte AOV in de planning, maar het gaat waarschijnlijk nog vele jaren duren voordat je verplicht verzekerd bent.

Er wordt al jaren gesproken over de nieuwe pensioenwet. De pensioenopbouw gaat er in de toekomst anders uitzien. Je zou het misschien niet verwachten, maar die verplichte AOV is ook een onderdeel van die pensioenwet. Er is nog weinig duidelijk over de nieuwe verplichte verzekering. Wat wel al duidelijk is, lichten we toe.

Groot deel zzp’ers heeft niets geregeld

Zzp’ers zetten het regelen van hun AOV vaak op hun to-do lijstje en daar blijft het dan ook bij. Niet handig, want zodra je niet meer in staat bent om te werken is er ook niets meer te regelen. Volgens het CBS was in 2021 een groot deel van de zzp’ers onverzekerd. Het ging om 4 van de 5 zzp’ers. Maar er zijn steeds meer alternatieven voor de dure traditionele AOV. SharePeople bijvoorbeeld. Al meer dan 10.000 zelfstandigen die zijn aangesloten bij SharePeople regelen een inkomen bij ziekte onderling.

Waarom een verplichte AOV?

De verwachting is dat de verplichte AOV op zijn vroegst in 2027 komt, maar een verder uitstel is niet uitgesloten. Te veel zelfstandigen hebben nu niets geregeld voor het geval ze niet meer kunnen werken door lichamelijke of geestelijke problemen. Vanuit de sociale verzekeringen is er geen vangnet. Werknemers hebben onder voorwaarden recht op een WIA-uitkering, maar dat geldt niet voor zelfstandigen. Daar maken wij ons ook zorgen over, maar het verplicht verzekeren kent ook nadelen.

Wat is er al bekend over de verplichte AOV?

Het plan is om bij arbeidsongeschiktheid maximaal recht te hebben op een uitkering van € 1.650 per maand. Let op! Het gaat hier om een bruto-uitkering. De verplichte AOV geldt alleen als je zelf nog geen voorzieningen hebt getroffen. Verzekeraars gaan een acceptatieplicht krijgen voor de verplichte AOV. Wat de verplichte verzekering gaat kosten is nog onbekend. Er wordt nu uitgegaan van 8% van het inkomen, met een nog te bepalen maximum. De traditionele verzekeraars worden bij de verplichte AOV betrokken, dus verwacht geen lage tarieven.

De grootste valkuil kan het ruime eigen risico zijn

De verplichte AOV is een basisvoorziening waarin het deel dat je zelf moet dragen een groot probleem is. Er wordt namelijk nu gedacht aan een eigen risicoperiode van 52 weken. Je moet het eerste ziektejaar dus overbruggen met spaargeld. Je moet de eigen risicoperiode in kunnen korten tot 26 weken, maar uiteraard wel tegen een hogere premie.

Geen behoefte om te wachten op de verplichte AOV?

Iets regelen voor je arbeidsongeschiktheid. Dat kun je gelukkig al vandaag in orde maken door deelnemer te worden van SharePeople. Kost je 3 minuten en meer dan 10.000 zzp’ers gingen je al voor.

Bij SharePeople kies je voor duidelijkheid. Voor minder dan € 75 per maand kies je bij SharePeople voor de ruimste voorziening met een uitbetaling van € 2.000 netto per maand bij arbeidsongeschiktheid. De eerste twee jaar van je arbeidsongeschiktheid kun je ervoor kiezen om nog eens € 1.000 per maand extra, dus €3.000 netto te ontvangen. Het goed regelen hoeft dus niet duur te zijn.

Regel ’t vandaag en ontvang 25 euro korting op de inschrijfkosten als deelnemer van Ikwordzzper en het Ondernemerscollectief.

Terug naar overzicht
Cosmas Blaauw

Cosmas Blaauw

Cosmas Blaauw is oprichter van SharePeople en een sociaal ondernemer pur sang. Zijn missie is om verzekeren weer 100% transparant, eerlijk, solidair en vooral betaalbaar te maken.

Cosmas is altijd op zoek naar hoe het anders (en socialer) kan, niet door het aan de overheid over te laten, maar door middel van ondernemerschap. Dat deed hij eerder in ontwikkelingssamenwerking en de zorg en nu dus ook in de manier waarop (zelfstandig) ondernemers risicodelen.