• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUPDATE week 35: Zzp’er krijgt minder belastingaftrek en zzp-organisaties bundelen krachten

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek, de oprichting van de nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), en hoogleraar Jaap Koelewijn roept op tot het omscholen van zzp'ers.

Zelfstandigenaftrek zzp’ers nog sneller verlaagd

Een bom die even niemand zag aankomen. In een verwoede zoektocht naar geld om de oplopende tekorten te dempen is de coalitie (wederom) uitgekomen bij de zzp’ers. Niet alleen wordt Tozo 3 sterk versoberd, ook de zelfstandigenaftrek gaat verder omlaag. Vorig jaar besloot het kabinet al de zelfstandigenaftrek stapsgewijs te verlagen, van € 7280 naar € 5000 in 2028. Daar gaat nu nog meer vanaf, waardoor de aftrek uitkomt op circa € 3200.

Lees hier alles over de zelfstandigenaftrek

Door het belastingvoordeel voor zelfstandigen sneller te verlagen dan aanvankelijk de bedoeling was, wil de coalitie een deel van de € 3 miljard aan lastenverlichting terughalen die het voor komend jaar in petto heeft voor met name de middeninkomens, zo blijkt uit uitgelekte stukken van de Miljoenennota. Voor een ander deel moet die  gefinancierd worden door het bedrijfsleven, door de voorgenomen verlaging van de winstbelasting te schrappen.

Opvallend genoeg meent de coalitie dat zzp’ers er niet op achteruit hoeven te gaan. Door verlaging van de inkomstenbelasting en de hogere arbeidskorting zou het inkomen onderaan de streep ongeveer op gelijk niveau moeten blijven. Het snijden in de zelfstandigenaftrek is een maatregel die past in de hervorming van de arbeidsmarkt, waarbij de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en mensen in loondienst kleiner moeten worden.

Bronnen: NOS, AD en De Telegraaf.

Zzp-organisaties bundelen de krachten

Het besluit om de zelfstandigenaftrek versneld te verlagen en diverse andere besluiten die worden genomen over de hoofden van de zzp’ers heen, onderstreept de noodzaak van een sterke belangenbehartiging in Den Haag. Vanuit deze optiek bezien is het een positieve ontwikkeling dat de ondernemersorganisaties ONL, ZZP-Nederland, Zelfstandigen Bouw en SoloPartners hebben besloten om de krachten te bundelen. Met de nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) willen ze een plek afdwingen aan de onderhandelingstafel.

De vier organisaties vertegenwoordigen samen naar eigen zeggen circa 100.000 leden. ‘Dat mag je niet negeren’, meent Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw: ‘Al vallen er onder de 1,3 miljoen zzp’ers nog heel wat leden te werven.’ Daarnaast staat de deur van de vereniging open voor andere organisaties.

De VZN krijgt een eigen voorzitter die niet uit de gelederen van een van de vier partijen komt. ONL-voorzitter Hans Biesheuvel verwacht die naam snel bekend te kunnen maken. Tegelijk zal VZN dan een manifest presenteren met inhoudelijke punten. Het belangrijkste punt voor VZN is een helder definitie maken van wie een zzp’er is. Biesheuvel: ‘Zzp’ers moeten een verankerde rechtspositie krijgen met duidelijke fiscale kaders en spelregels.’

Bron: De Telegraaf

‘Kabinet moet zich focussen op omscholen zzp’ers’

Het verder uitkleden van de corona steunmaatregelen voor zzp'ers is één ding, maar zorg dan ook dat er perspectief komt door omscholing. Dat is sterk samengevat de reactie van Jaap Koelewijn, hoogleraar finance aan de Nyenrode Universiteit, op de invoering van de vermogenstoets voor zzp’ers.

In een gesprek met BNR benadrukt de hoogleraar dat noodhulp niet oneindig kan voortduren. 'Een grote groep zzp’ers werkt in sectoren als de horeca en de evenementenbranchedie die zwaar worden getroffen door de crisis. Je kunt je afvragen hoe lang je die sectoren als overheid moet blijven steunen. Het kan nog best anderhalf tot twee jaar duren voordat de coronaproblemen echt over zijn. Ik ben bang dat een grote groep mensen zich moet afvragen of ze zich niet moeten heroriënteren.’

'Enerzijds wil je dat de overheid hulp biedt aan de mensen die het nodig hebben, anderzijds kun je mensen niet eeuwig aan het infuus houden,' vervolgt Koelewijn. In plaats van op noodhulp zou het kabinet zich moeten focussen op omscholing van mensen naar sectoren waar personeel harder nodig is, zoals zorg en onderwijs. 'Het kabinet moet meer perspectief bieden aan mensen die iets anders willen gaan doen. Zorg dat daarvoor een pakket komt.'

Luister hier het fragment op BNR

 

Lees hier verder nog het laatste nieuws van de redactie van ikwordzzper.nl

Onze partners

Fiscale hulp?

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

  • Welke kosten zijn aftrekbaar?
  • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?